HOTĂRÂRE nr. 936 din 5 octombrie 2023privind schimbarea denumirii Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni Piatra-Neamț în Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni "Gheorghe Dumitroaia" Piatra-Neamț
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 12 octombrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 16 alin. (2) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă schimbarea denumirii Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni Piatra-Neamț în Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni „Gheorghe Dumitroaia“ Piatra-Neamț.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Raluca Turcan
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  București, 5 octombrie 2023.Nr. 936.------