ORDIN nr. 3.393/6.495/2023pentru aprobarea Metodologiei de desfășurare a probelor examenului de obținere a titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 3.393 din 3 octombrie 2023
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 6.495 din 10 octombrie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 10 octombrie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 18.009/2023 al Direcției politici de resurse umane în sănătate,având în vedere prevederile art. 15 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 alin. (5) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și ministrul educației emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de desfășurare a probelor examenului de obținere a titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației și instituțiile de învățământ medical superior din centrele universitare acreditate pentru formarea specialiștilor vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
   +  ANEXĂMETODOLOGIEde desfășurare a probelor examenului de obținere a titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist