HOTĂRÂRE nr. 923 din 5 octombrie 2023pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 5 octombrie 2023  Luând în considerare faptul că împrejurările care au determinat disfuncționalități pe piața asigurărilor persistă, acestea fiind cele care au condus la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie,ținând cont de numărul ridicat de contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto a căror valabilitate va înceta în perioada următoare, în condițiile art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare,întrucât încetarea unui număr mare de contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, precum și obligația proprietarilor de a încheia astfel de contracte pentru a putea circula în condiții de legalitate cu vehiculele conduc la menținerea dezechilibrului din piața de asigurări RCA,având în vedere efectul negativ cauzat de continuarea situației de dezechilibru între cerere și ofertă în condițiile ieșirii din piață, în ultimii doi ani, a asigurătorilor cu cea mai mare cotă de piață, în portofoliul cărora se aflau cea mai mare parte a asiguraților RCA,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe prelungește perioada de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 6 aprilie 2023, până la data de 31 decembrie 2023.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Elena-Doina Dascălu
  București, 5 octombrie 2023.Nr. 923.-----