DECRET nr. 184 din 2 octombrie 1974 (*republicat*)cu privire la prima valutară care se aplică la cumpărarea şi vînzarea valutelor pentru operaţiuni necomerciale
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 1 din 10 ianuarie 1983    Republicare în temeiul art. III din Decretul nr. 455 din 28 decembrie 1982 publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I nr. 118 din 30 decembrie 1982. Decretul nr. 184/1974 a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 120 din 2 octombrie 1974 şi a mai fost republicat în Buletinul Oficial nr. 96 din 9 noiembrie 1976 şi Buletinul Oficial nr. 12 din 25 februarie 1981. Ţinînd seama de creşterile importante de preţuri şi de procesele inflationiste care au avut loc în ultimul timp pe pieţele externe şi avînd în vedere ca în Republica Socialistă România preţurile au rămas stabile, a apărut necesitatea modificării primei valutare care se aplică la cursul oficial cu ocazia schimbului valutar efectuat de persoanele străine pentru turism şi alte operaţiuni necomerciale.Periodic, în funcţie de schimbările care au loc pe pieţele externe, aceasta prima urmează să fie modificată, în plus sau în minus, în mod corespunzător.Avînd în vedere cele de mai sus,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Prima valutară care se aplică la cumpărarea şi vînzarea valutelor ţărilor nesocialiste pentru operaţiuni necomerciale se stabileşte la 179,64% asupra cursului oficial în lei.La operaţiunile de vânzare în interes personal către cetăţenii români a valutelor menţionate mai sus se aplică în plus o taxa de serviciu.  +  Articolul 2Persoanele cu domiciliul stabil în tari nesocialiste care vin în Republica Socialistă România sînt obligate sa schimbe o sumă de cel puţin câte 10 dolari S.U.A. pe zi de şedere în ţara, de persoana, sau echivalentul acestei sume în alte valute agreate de Banca Naţionala a Republicii Socialiste România.Dispoziţiile alin. 1 se aplică: a) persoanelor de origine română avînd cetăţenia străină sau fără cetăţenie; b) persoanele cu cetăţenie română domiciliate în străinătate, posedand paşapoarte româneşti valabile; c) persoanelor stabilite în străinătate care nu mai poseda paşapoarte româneşti valabile, dar care nu au renunţat la cetăţenia română; d) părinţilor, soţilor şi copiilor persoanelor prevăzute la lit. a)-c).În cazuri excepţionale, Ministerul Finanţelor sau Ministerul Afacerilor Externe ori Ministerul de Interne vor putea aproba scutirea de obligaţia prevăzută la alin. 1 şi altor persoane cu domiciliul stabil în tari nesocialiste, originare din România.  +  Articolul 3În executarea prevederilor art. 2 din prezentul decret, Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne, Ministerul Turismului, Banca Naţionala a Republicii Socialiste România şi Banca Română de Comerţ Exterior vor elabora nomenclatorul persoanelor cărora le sînt aplicabile prevederile acestui articol.  +  Articolul 4Prima valutară prevăzută la art. 1 alin. 1 se aplică pentru operaţiunile necomerciale prevăzute în lista anexa*) la prezentul decret.  +  Articolul 5Dispoziţiile art. 1 se aplică începînd cu data de 2 octombrie 1974**).Dispoziţiile art. 2 alin. 2 şi art. 3 se aplică începînd cu data de 1 noiembrie 1974.  +  Articolul 6Dispoziţiile art. 1 se aplică şi în relaţiile cu Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.***)  +  Articolul 7Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1639/1971 se abroga. ------------- Notă *) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate. Notă **) Cu excepţia alin. 1, care potrivit art. II din Decretul nr. 455/1982 se aplică de la data de 29 decembrie 1982. Notă ***) Prevederile art. 6, astfel cum au fost modificate prin Decretul nr. 89/1978, se aplică cu începere de la data de 6 martie 1978. -------