DECRET-LEGE nr. 3.631 din 11 decembrie 1918privitor la alipirea Transilvaniei la Regatul României
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 13 decembrie 1918     +  Articolul UNICTinuturile cuprinse în hotărîrea Adunării Naţionale din Alba-Iulia dela 18 Noemvrie/1 Decemvrie 1918 sînt şi rămîn de-a-pururea unite cu Regatul României. Raportul d-lui preşedinte al consiliului de miniştrii către M. S. Regele, în sprijinul decretului de mai sus No. 3631/1918. De veacuri neamul românesc tinde spre unitatea lui. De aceea, cînd prin rasboiul general o parte din omenire a întreprins lupta pentru libertate şi drepturile naţiunilor, Regatul Roman a socotit de datoria lui să se alipeasca acestor Puteri şi împreună cu ele să-şi jertfeasca fiii pentru desrobirea fraţilor nostri asupriti. După mari suferinţe vitejia minunata a ostirii noastre îşi găseşte rasplata. Alături de gloriosii ei aliaţi, România este astăzi printre invingatorii lumei, Basarabia şi Bucovina s'au unit cu patria muma, iara peste Carpaţi, românii, cari împreună cu noi de atîta vreme asteptau ceasul intregirii neamului, îndată ce şi-au putut spune gandul, au proclamat, prin marea lor Adunare Naţionala întrunită la Alba-Iulia în 18 Noemvrie/1 Decemvrie 1918 unirea lor necondiţionată şi de-a-pururea cu Regatul României.Delegaţia Adunării Naţionale a înfăţişat Maiestatii Voastre actul Unirii, pe care cerem prin decretu-lege de faţa Maiestatii Voastre sa-l întărească, spre a da o formă definitivă unităţii noastre naţionale, acum deplin infaptuita peste toate tinuturile locuite de români.Unirea aceasta, în ziua cînd marii nostri aliaţi sînt invingatori, isvoraste din puterea de vieata a poporului român, din vitejia soldatilor nostri şi din voinţa hotarita a românilor de pretutindeni. Ea se întemeiază pe fiinta însăşi a neamului românesc, care de aproape doua mii de ani, în mijlocul tuturor vitejilor vremi, a ştiut să-şi păstreze neatins caracterul de constiinta naţionala. Ea se reazima pe cerinţele istoriei, cari îi impun desfiinţarea tuturor graniţelor nedrepte şi nefireşti şi statornicirea Statelor după principiile naţionalitatilor. Ea e voita în fine de nevoile neamului românesc care nu poate trai despărţit şi care numai prin unirea la olalta a tuturor fiilor lui îşi poate îndeplini cu folos pentru omenire şi cu stralucire pentru el misiunea civilizatoare în aceasta parte a lumei.Consfintind prin acest decret-lege voinţa Adunării din Alba-Iulia, Maiestatea Voastra înscrie în Istoria poporului românesc de totdeauna şi de pretutindeni cel mai mare act al Istoriei noastre naţionale, acel pentru care generaţii întregi au luptat şi au murit, acel în nadejdea căruia au trăit dela Nistru şi panala Tisa toţi Românii despărţiţi de o soarta nemiloasa şi puneti, Sire, pentru vecie temelia unei Românii mari şi a unei vieţi naţionale pe care să se poată de aci înainte desvolta în pace şi în fericire întregul neam românesc. -------------