HOTĂRÂRE nr. 900 din 28 septembrie 2023pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 septembrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Începând cu data de 1 octombrie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include indemnizații, sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 19,960 lei/oră.  +  Articolul 2Abrogat. (la 01-11-2023, Articolul 2 a fost abrogat de Litera c), Articolul 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 31 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 1 noiembrie 2023 )  +  Articolul 3La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Lucian-Ioan Rus,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 28 septembrie 2023.Nr. 900.----