HOTĂRÂRE nr. 890 din 20 septembrie 2023pentru aprobarea Acordului administrativ dintre Ministerul Afacerilor Interne al României și Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria privind detaliile practice pentru a facilita aplicarea Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid, semnat la Viena la 23 august 2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 28 septembrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Acordul administrativ*) dintre Ministerul Afacerilor Interne al României și Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria privind detaliile practice pentru a facilita aplicarea Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid, semnat la Viena la 23 august 2023.*) Traducere.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Traian Laurențiu Hristea,
  secretar de stat
  București, 20 septembrie 2023.Nr. 890.ACORD ADMINISTRATIV din 23 august 2023între Ministerul Afacerilor Interne al României și Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria privind detaliile practice pentru a facilita aplicarea Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (denumit în continuare Acord administrativ)