ORDIN nr. 5.062 din 13 iulie 2023pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 4.955/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "FRAM" din municipiul Sibiu
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 septembrie 2023  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;– Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) nr. 6 din 19.07.2022;– Revizuirii Hotărârii Consiliului ARACIP nr. 6 din 19.07.2022, aprobată în 23.08.2022;– Hotărârii Consiliului nr. 11 din 29.11.2022, prin care s-a aprobat, din nou, îndreptarea erorilor materiale existente în Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 19.07.2022;– Referatului de aprobare nr. 9.166 din 16.12.2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 4.955/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „FRAM“ din municipiul Sibiu,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației nr. 4.955/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „FRAM“ din municipiul Sibiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 27 septembrie 2022, se modifică după cum urmează:1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Asociația «Aripi pentru succes», unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară «FRAM» din municipiul Sibiu, Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 13 iulie 2023.Nr. 5.062.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 4.955/2022)  +  Județul Sibiu
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/ Nivelul de calificareProfilul/ DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Școala Primară„FRAM“4/10.06.2022Asociația „Aripi pentru succes“Municipiul Sibiu, Str. Berăriei nr. 4, Spațiile HD11-HD20, tel.: 0724/491440, gradinitafram@gmail.comPrimarRomânăCu frecvență (zi)
  Capacitate maximă de școlarizare - 3 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 3 formațiuni de studiu/schimbul 1)
  ------