HOTĂRÂRE nr. 871 din 20 septembrie 2023privind modificarea adresei și actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Arad, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a reevaluării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 septembrie 2023  Având în vedere dispozițiile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea adresei și actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Arad, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 20 septembrie 2023.Nr. 871.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unui bun imobil înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din
  domeniul public al statului, aflat în administrarea Agenției pentru Protecția
  Mediului Arad, instituție publică cu personalitate juridică aflată în
  subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, care funcționează
  în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, la care se modifică
  adresa și se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării
  1.Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale)16335444Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  2.Ordonator secundar de credite16462898Agenția Națională pentru Protecția Mediului
  3.Ordonator terțiar de credite3678327 Agenția pentru Protecția Mediului Arad
  4.Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare, care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din domeniul public de stat
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. MFCodul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar (lei)
  Descrierea tehnică pe scurtAdresa
  1651168.29.08Sediu Agenție pentru Protecția Mediului AradSuprafață construită la sol = 420 mp Suprafața construită desfășurată = 1.590 mp Regimul de înălțime = D + P + 2E CF = 305648 Arad Țara: România; județul: Arad; MRJ Arad; str. Splaiul Mureșului nr. FN20113.620.000
  -----