HOTĂRÂRE nr. 863 din 14 septembrie 2023privind aprobarea modelului de steag al orașului Hârșova, județul Constanța
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 septembrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul de steag al orașului Hârșova, județul Constanța, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului de steag al orașului Hârșova, județul Constanța, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  București, 14 septembrie 2023.Nr. 863.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  MODELUL DE STEAG
  al orașului Hârșova, județul Constanța
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului de steag al orașului Hârșova, județul Constanța
  Descrierea steaguluiModelul de steag al orașului Hârșova este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, în culorile bleu, galben și albastru, cu stema localității imprimată în centru.În partea de sus este inscripționat statutul și denumirea localității „Orașul Hârșova“, iar jos denumirea județului „Județul Constanța“, cu litere de culoare galbenă.La centru steagului este poziționată stema orașului Hârșova, scrisă cu litere albe pe fond roșu.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.
  Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului
  Descrierea stemeiStema orașului Hârșova se compune dintr-un scut plin, pe albastru, timbrat de o coroană murală de argint, formată din trei turnuri crenelate.În colțul drept se află o ancoră, având deasupra un fragment de roată dințată, ambele aurii.În stânga este reprezentată o cetate cu un turn rotund și unul pătrat, care stă pe o stâncă aurie.În partea de jos este redată o apă naturală albastră.Semnificațiile elementelor însumateAncora din colțul drept semnifică un simbol de tărie, liniște și speranță, iar fragmentul de roată dințată de deasupra ei exprimă dezvoltarea unei industrii legate de domeniul naval.Stâncile și cetatea au străjuit și au apărat localitatea în decursul istoriei.Apa din partea de jos reprezintă Dunărea, pe malul căreia se află orașul.Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș.Culorile steagului respectă culorile stemei orașului Hârșova:– culoarea bleu reprezintă culoarea cerului;– culoarea galbenă reprezintă culoarea pământului (a stâncii aurii) pe care este poziționată vechea cetate Carsium;– culoarea albastră reprezintă fluviul Dunărea.
  -----