ÎNCHEIERE din 21 iulie 2022Ședința publică din 21 iulie 2022
EMITENT
 • CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ - SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 25 septembrie 2023  Dosar nr. x/43/2022Completul compus din:
  Președinte- xxx
  Grefier- xxx
  Pe rol se află judecarea acțiunii formulate de reclamanta A - S.R.L., cu sediul (...) și cu sediul procesual ales la (...), în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României, cu sediul în București, Piața Victoriei nr. 1, sectorul 1, și cu intervenientul Ministerul Finanțelor, cu sediul în București, Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5, având ca obiect anulare act administrativ.În lipsa părților.
  CURTEA,
  având în vedere că președintele completului de judecată, respectiv doamna judecător xxx, lipsește motivat din instanță, va amâna pronunțarea la data de 28 iulie 2022, cu aplicarea prevederilor art. 396 alin. (2) din Codul de procedură civilă, pronunțarea hotărârii urmând a se face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.
  PENTRU ACESTE MOTIVE,
  În numele legii,
  DISPUNE:
  Amână pronunțarea în cauză la data de 28 iulie 2022.Pronunțată în ședința publică din 21 iulie 2022.
  Președinte,
  XXX
  Grefier,
  xxx
  Cod ECLI ECLI: RO:xxxNr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - xxx-----