REGULAMENTUL din 31 august 2023de ordine interioară al parchetelor
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECȚIA PENTRU PROCURORI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 bis din 4 septembrie 2023    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.106 din 31 august 2023, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 4 septembrie 2023.
     +  Titlul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Rolul Ministerului Public(1) Ministerul Public este parte componentă a autorității judecătorești, iar atribuțiile sale sunt prevăzute în Constituția României, republicată, în Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, precum și în alte acte normative.(2) În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor.(3) Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete, în condițiile legii.  +  Articolul 2Structura și organizarea Ministerului Public(1) Structura și organizarea Ministerului Public sunt prevăzute în Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, precum și în alte legi speciale.(2) Din Ministerul Public fac parte: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, parchetele de pe lângă curțile de apel, parchetele de pe lângă tribunale, parchetele de pe lângă tribunalele specializate pentru minori și familie, parchetele de pe lângă judecătorii și parchetele militare, conform organigramei prevăzute în anexa la prezentul regulament.(3) Parchetele militare sunt organizate după cum urmează: Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași și Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara.  +  Titlul II Ierarhia funcțiilor din cadrul Ministerului Public  +  Articolul 3Categoriile de personal Parchetele din cadrul Ministerului Public funcționează cu următoarele categorii de personal:a) procurori;b) consilieri ai procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, consilieri ai procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție și consilieri ai procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;c) personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor;d) personal auxiliar de specialitate;e) personal conex;f) funcționari publici;g) personal contractual;h) personal militar în cadrul parchetelor militare;i) ofițeri și agenți de poliție judiciară.  +  Articolul 4Structura funcțiilor de procuror(1) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție are în structură următoarele funcții de procuror:a) procuror general;b) prim-adjunct al procurorului general, procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;c) adjunct al procurorului general, procurori-șefi adjuncți ai Direcției Naționale Anticorupție, procurori-șefi adjuncți ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;d) procuror-șef secție;e) procuror-șef secție adjunct;f) procuror-șef serviciu;g) procuror-șef birou;h) procuror.(2) Parchetele de pe lângă curțile de apel au în structură următoarele funcții de procuror:a) procuror general;b) procuror general adjunct;c) procuror-șef secție;d) procuror-șef serviciu;e) procuror-șef birou;f) procuror.(3) Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București are în structură următoarele funcții de procuror:a) procuror general militar;b) procuror general militar adjunct;c) procuror militar șef secție;d) procuror militar șef birou;e) procuror militar.(4) Parchetele de pe lângă tribunale au în structură următoarele funcții de procuror:a) prim-procuror;b) prim-procuror adjunct;c) procuror-șef secție;d) procuror-șef serviciu;e) procuror-șef birou;f) procuror.(5) Parchetele militare de pe lângă tribunalele militare au în structură următoarele funcții de procuror:a) prim-procuror militar;b) prim-procuror militar adjunct;c) procuror militar șef secție;d) procuror militar șef birou;e) procuror militar.(6) Parchetele de pe lângă tribunalele specializate pentru minori și familie au în structură următoarele funcții de procuror:a) prim-procuror;b) prim-procuror adjunct;c) procuror.(7) Parchetele de pe lângă judecătorii au în structură următoarele funcții de procuror:a) prim-procuror;b) prim-procuror adjunct;c) procuror-șef secție;d) procuror;e) procuror stagiar.(8) Procurorii din fiecare parchet sunt subordonați conducătorului parchetului respectiv.(9) Conducătorul fiecărui parchet este subordonat conducătorului parchetului ierarhic superior din aceeași circumscripție.(10) Dispozițiile alin. (8) și (9) se aplică în mod corespunzător și parchetelor militare.(11) La încetarea mandatului funcției de conducere procurorii pot ocupa, în condițiile legii, o altă funcție de conducere la același parchet, ori pot ocupa o funcție de execuție la parchetele în cadrul cărora au deținut funcția de conducere sau unde au funcționat anterior numirii în funcții de conducere.(12) Cu cel puțin șase luni înainte de încetarea mandatului funcției de conducere, procurorii care ocupă aceste funcții trebuie să comunice Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii opțiunea cu privire la parchetul la care doresc să funcționeze. În cazul în care această opțiune nu este exprimată, procurorii revin la parchetele de unde provin, în condițiile legii.  +  Articolul 5Structura funcțiilor personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor Funcțiile personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul parchetelor sunt următoarele:A. La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție:a) șef birou;b) personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.B. La parchetele de pe lângă curțile de apel:a) personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.  +  Articolul 6Structura funcțiilor personalului auxiliar de specialitate(1) Funcțiile personalului auxiliar de specialitate din cadrul parchetelor sunt următoarele:A. La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție:a) grefier-șef secție;b) grefier-șef serviciu;c) specialist IT șef;d) specialist IT;e) grefier;f) tehnician criminalist;g) grefier statistician;h) grefier documentarist;i) grefier arhivar.B. La parchetele de pe lângă curțile de apel:a) prim-grefier;b) grefier-șef secție;c) grefier;d) specialist IT;e) tehnician criminalist;f) grefier arhivar.C. La parchetele de pe lângă tribunale și tribunalele specializate pentru minori și familie:a) prim-grefier;b) grefier-șef secție, după caz;c) grefier;d) specialist IT;e) tehnician criminalist;f) grefier arhivar.D. La parchetele de pe lângă judecătorii:a) grefier-șef;b) grefier-șef secție;c) grefier;d) grefier arhivar.(2) Sunt conexe personalului auxiliar de specialitate al parchetelor funcțiile de agent procedural și șofer.  +  Articolul 7Structura funcțiilor publice Funcțiile publice din cadrul parchetelor sunt următoarele:A. La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție:a) manager economic;b) director;c) șef serviciu;d) șef birou;e) manager public;f) auditor;g) consilier;h) consilier de achiziții publice;i) specialist;j) referent.B. La parchetele de pe lângă curțile de apel:a) manager economic;b) consilier;c) consilier de achiziții publice;d) specialist;e) referent;C. La parchetele de pe lângă tribunale:a) manager economic;b) consilier;c) consilier de achiziții publice;d) specialist;e) referent.  +  Articolul 8Structura funcțiilor ofițerilor și agenților de poliție judiciară Structura funcțiilor ofițerilor și agenților de poliție judiciară este:a) ofițer de poliție judiciară;b) agent de poliție judiciară.  +  Articolul 9Structura funcțiilor de personal contractual Funcțiile de personal contractual din cadrul parchetelor sunt următoarele:A. La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție:a) șef serviciu;b) șef birou;c) consilier pentru afaceri europene;d) consilier;e) expert;f) psiholog;g) referent;h) șef formație;i) muncitor;j) pompier;k) îngrijitor.B. La parchetele de pe lângă curțile de apel:a) expert;b) psiholog;c) referent;d) muncitor;e) pompier;f) îngrijitor.C. La parchetele de pe lângă tribunale:a) expert;b) referent;c) muncitor;d) pompier;e) îngrijitor.D. La parchetele de pe lângă judecătorii:a) muncitor;b) îngrijitor.  +  Articolul 10Atribuțiile generale ale personalului cu funcții de conducere(1) Procurorii, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personalul auxiliar de specialitate și celelalte categorii de personal din cadrul Ministerului Public cu funcții de conducere coordonează și verifică activitatea personalului din subordine, conform atribuțiilor prevăzute de lege, regulamente, ordine ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ordine ale ministrului justiției.(2) Personalul de la alin. (1), răspunde pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției de conducere deținute.  +  Articolul 11Subordonarea categoriilor de personal din cadrul parchetelor, altele decât procurorii(1) Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personalul auxiliar de specialitate și cel conex acestuia, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se subordonează ierarhic procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personalul auxiliar de specialitate și cel conex acestuia, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se subordonează ierarhic conducătorilor structurilor de parchet respective.(3) Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personalul auxiliar de specialitate și cel conex acestuia, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul structurilor teritoriale de parchet se subordonează ierarhic conducătorului structurii de parchet respective.(4) Specialiștii IT din cadrul parchetelor au atribuții legate exclusiv de activitatea specifică domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și de implementare a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar din România. Conducătorii parchetelor asigură sprijinul logistic necesar pentru desfășurarea în bune condiții a activității acestora. Specialiștii IT se subordonează administrativ conducătorilor parchetelor din care fac parte, iar profesional Serviciului de tehnologia informației din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(5) Ceilalți specialiști din cadrul parchetelor au atribuții specifice prevăzute în prezentul Regulament, se subordonează administrativ conducătorilor parchetelor din care fac parte, iar profesional Biroului pentru coordonarea activităților tehnice de specialitate din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(6) Ofițerii și agenții de poliție judiciară își desfășoară activitatea de specialitate sub directa conducere, supraveghere și controlul nemijlocit al procurorilor și se subordonează din punct de vedere administrativ procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  +  Titlul III Colegiile de conducere și adunările generale ale procurorilor  +  Capitolul I Colegiile de conducere  +  Articolul 12Organizare și funcționare(1) Colegiile de conducere dezbat problemele generale de conducere ale parchetelor și adoptă hotărâri menite să asigure buna funcționare a acestora, în condițiile legii.(2) În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție funcționează colegiul de conducere care hotărăște cu privire la problemele generale ale Ministerului Public și ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în condițiile legii.(3) Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie și dezbate:a) starea structurii și dinamica criminalității, în raport de care face propuneri ministrului justiției de perfecționare a politicii penale;b) problemele rezultate din activitatea de control ierarhic în cadrul parchetelor;c) probleme privind practica neunitară la nivelul parchetelor;d) analiza anuală a indicatorilor de calitate;e) activitatea semestrială pe baza datelor statistice;f) orice alte probleme care privesc buna funcționare a Ministerului Public.(4) În cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel, parchetelor de pe lângă tribunale, parchetelor de pe lângă tribunalele specializate pentru minori și familie, parchetelor de pe lângă judecătorii și parchetelor militare, funcționează colegii de conducere care hotărăsc cu privire la problemele generale ale parchetului, în condițiile legii.(5) Colegiile de conducere ale parchetelor se întrunesc trimestrial sau ori de câte ori este necesar.(6) Colegiile de conducere sunt convocate de conducătorul parchetului sau de cel puțin de o treime din numărul membrilor săi.(7) Ședințele colegiilor de conducere nu sunt publice.(8) Secretariatul ședințelor este asigurat de către un procuror sau grefier desemnat de conducătorul parchetului. În cazul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție secretariatul ședințelor este asigurat de către un procuror și un grefier desemnați de conducătorul parchetului, pentru care vor fi asigurați supleanți.(9) Convocarea colegiului de conducere și comunicarea, către membrii colegiului, a ordinii de zi se realizează prin secretariatul acestuia, de regulă cu cel puțin o zi înainte de data ședinței, cu excepția situațiilor urgente.(10) La ședințele colegiilor de conducere pot participa ca invitați, fără drept de vot, procurori cu funcții de conducere sau de execuție care nu sunt membri. În cazul în care se dezbat probleme financiare sau economico-administrative, participă ca invitat și managerul economic al parchetului respectiv, cu vot consultativ.(11) Colegiile de conducere adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor. Votul conducătorului parchetului este decisiv în caz de paritate de voturi.(12) Dezbaterile și hotărârile Colegiului de conducere se consemnează într-un proces-verbal încheiat de secretariatul colegiului, semnat de toți membrii săi. Hotărârile colegiului de conducere se aduc la cunoștință celor interesați. Comunicarea hotărârilor este asigurată de secretariatul colegiului.(13) Procesele-verbale privind hotărârile colegiilor de conducere se păstrează într-o mapă specială de către grefierul șef al Secției de resurse umane și documentare, în cazul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv prim-grefierul/grefierul-șef, după caz, la celelalte parchete.  +  Articolul 13Componența(1) Colegiile de conducere ale parchetelor au următoarea componență:a) colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este constituit din procurorul general, prim-adjunctul acestuia și adjunctul acestuia, procurorii-șefi de secție și 2 procurori aleși pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a procurorilor;b) colegiile de conducere ale parchetelor de pe lângă curțile de apel sunt constituite din procurorul general și adjunctul sau adjuncții acestuia, după caz, procurorii-șefi de secție și 2 procurori aleși pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a procurorilor;c) colegiul de conducere al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București este constituit din procuror general militar și adjunctul acestuia, procurorii militari șefi secție, după caz, și 2 procurori militari aleși pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a procurorilor militari;d) colegiile de conducere ale parchetelor de pe lângă tribunale, tribunale specializate pentru minori și familie și parchetelor de pe lângă judecătorii sunt constituite din prim-procurorul și adjunctul sau adjuncții acestuia, după caz, procurorii-șefi secție, după caz, și 2 procurori aleși pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a procurorilor;e) colegiile de conducere ale parchetelor militare de pe lângă tribunalele militare sunt constituite din prim-procurorul militar și adjunctul acestuia, procurorii militari șefi secție, după caz, și 2 procurori aleși pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a procurorilor.(2) În cazul în care la parchetele de pe lângă tribunalele specializate pentru minori și familie și parchetele de pe lângă judecătorii numărul procurorilor este de 5 sau mai mic, atribuțiile colegiului de conducere se exercită de conducătorul parchetului.(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în situațiile în care, din motive obiective, colegiul de conducere nu se poate constitui cu numărul legal de membri.  +  Articolul 14Condițiile de alegere și statutul membrilor(1) Membrii colegiului de conducere al unui parchet sunt aleși în adunarea generală a procurorilor acelui parchet.(2) Pot fi aleși în funcția de membru al colegiului de conducere al unui parchet, procurorii numiți în funcție și care funcționează efectiv la parchetul respectiv, cu excepția procurorilor cu funcții de conducere care potrivit legii sunt membri de drept și a procurorilor stagiari.(3) Au drept de vot procurorii numiți în funcție, inclusiv procurorii cu funcții de conducere care potrivit legii sunt membri de drept, procurorii delegați sau detașați de la alte parchete, precum și procurorii stagiari.(4) Membrii aleși ai colegiilor de conducere pot fi revocați de adunările generale ale procurorilor în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor prevăzute de lege, cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate.(5) Calitatea de membru ales al colegiului de conducere încetează: la expirarea mandatului, prin demisie, revocare sau suspendare din funcție, promovare, delegare, detașare, transfer la alt parchet ori altă instituție, numire în funcția de judecător, prin dobândirea calității de membru de drept al colegiului de conducere ca urmare a delegării sau numirii în funcțiile prevăzute de lege ori prin imposibilitatea exercitării atribuțiilor pe o perioadă mai mare de 6 luni, precum și prin deces sau eliberarea din funcție prin pensionare.(6) Calitatea de membru de drept încetează în situațiile de la alin. (5), precum și în cazul revocării din funcție.(7) Membrul ales al colegiului de conducere al cărui mandat a încetat potrivit alin. (5) va fi înlocuit de un nou membru ales potrivit alin. (1) - (3), prin organizarea de noi alegeri.(8) Durata mandatului membrilor colegiilor de conducere aleși în condițiile alin. (7) este de 3 ani de la data alegerii.(9) În caz de vacantare a unui loc de membru ales al colegiului de conducere se vor organiza alegeri pentru desemnarea unui nou membru, în termen de cel mult 30 de zile de la vacantare.  +  Articolul 15Candidaturile(1) Pentru alegerea membrilor colegiului de conducere al unui parchet, se convoacă adunarea generală a procurorilor cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită.(2) Convocatorul se afișează la sediul unității de parchet la care se va desfășura adunarea generală. Acesta va cuprinde:a) data afișării și denumirea parchetului emitent;b) condițiile exercitării dreptului de vot și de depunere a candidaturilor;c) termenul limită pentru depunerea candidaturilor;d) termenul de contestare a candidaturilor.(3) Candidaturile se depun în scris, sub semnătură, însoțite de un curriculum-vitae, la conducătorul parchetului, în termen de 10 zile de la data afișării convocatorului.(4) Secretariatul adunării generale a procurorilor, desemnat de conducătorul parchetului, înregistrează candidaturile în registrul special al hotărârilor adunărilor generale și verifică dacă respectiva candidatură a fost depusă în termenul prevăzut la alin. (3) și dacă respectivul candidat îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2). Secretariatul adunării generale respinge o candidatură ca fiind nulă dacă se constată neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) sau art. 15 alin. (3). Respingerea candidaturii se comunică de îndată, inclusiv prin mijloace de comunicare electronică, procurorului în cauză.(5) Lista centralizatoare a candidaturilor depuse și rezultatul verificărilor prevăzute la alin. (4) se afișează la sediul parchetului cu cel puțin 10 zile înaintea datei adunării generale.(6) Împotriva admiterii sau respingerii candidaturii se poate formula contestație la conducătorul parchetului, doar sub aspectul îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) sau art. 15 alin. (3), în termen de 24 de ore de la data afișării listei centralizatoare. Contestația se soluționează în termen de 3 zile de la înregistrarea acesteia, de către conducătorul parchetului. Lista candidaturilor rămase definitive se afișează imediat după soluționarea contestaților.(7) După data afișării listei candidaturilor rămase definitive, candidații își pot organiza la sediul parchetului întâlniri cu procurorii alegători pentru susținerea candidaturilor depuse, până, cel mult, cu 2 zile înaintea datei adunării generale.  +  Articolul 16Alegerea membrilor(1) Lista candidaturilor admise constituie buletinul de vot. Numărul buletinelor de vot ce urmează a fi tipărite este egal cu numărul procurorilor cu drept de vot în adunarea generală respectivă, prevăzut la art. 14 alin. (3) și un număr suplimentar de 10% pentru fiecare adunare generală.(2) Candidații vor fi înscriși pe buletinul de vot în ordinea alfabetică a numelor de familie. În afară de numele de familie se înscriu și prenumele, data nașterii, data la care au fost numiți în funcția de procuror și, după caz, funcția de conducere deținută în prezent. În cazul candidaților cu nume de familie identice, aceștia sunt înscriși în ordinea alfabetică a prenumelor lor. Dacă și prenumele sunt identice, se va ține cont de vechimea mai mare în funcția de procuror.(3) Fiecare procuror va primi câte un buletin de vot și va exprima un număr de voturi egal cu numărul membrilor aleși, stabilit de lege. Buletinele de vot nedistribuite se anulează.(4) Membrii colegiului de conducere se aleg prin vot secret, direct și personal.(5) Votarea se va face prin încercuirea numelor candidaților al căror număr este stabilit prin lege.(6) Buletinele de vot se vor împături și vor fi introduse în urnă, în așa fel încât să se asigure secretul votării.(7) Buletinele de vot în care vor fi încercuite numele unui număr diferit de candidați decât cel prevăzut de lege vor fi declarate nule.(8) Sunt declarați aleși membri ai colegiului de conducere, procurorii care obțin numărul cel mai mare de voturi, valabil exprimate, în ordine descrescătoare.(9) Numărarea voturilor și stabilirea rezultatului votării va fi asigurată de doi procurori cu cea mai mare vechime în funcția de procuror și judecător în cadrul parchetului respectiv, dintre procurorii care nu și-au depus candidatura.(10) Rezultatul votării se anunță în cadrul adunării generale de către conducătorul parchetului sau adjunctul său.(11) Procurorii cu drept de vot prezenți, pot contesta, de îndată, rezultatul final al votării comunicat, situație în care procedura de numărare și comunicare a voturilor se repetă.(12) Secretariatul adunării generale pentru alegerea membrilor colegiului de conducere va fi asigurat de procurori și/sau grefieri desemnați de conducătorul parchetului.(13) Secretariatul va întocmi un proces-verbal cu operațiunile de votare și rezultatul final al alegerilor, care va cuprinde:a) numele și prenumele membrilor comisiei și secretariatului adunării;b) data și locul desfășurării alegerilor;c) numărul, numele și prenumele procurorilor prezenți;d) numărul, numele și prenumele procurorilor absenți;e) rezultatul votării și semnăturile membrilor comisiei.  +  Capitolul II Adunările generale ale procurorilor  +  Articolul 17Organizare și funcționare(1) Adunarea generală a procurorilor este compusă din toți procurorii în funcție ai parchetului, inclusiv procurorii stagiari, precum și cei delegați sau detașați de la alte parchete. În cazul adunărilor generale convocate pentru alegerea sau revocarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, procurorii delegați sau detașați la alte parchete participă la adunarea generală a procurorilor parchetului de la care au fost delegați sau detașați(2) Adunarea generală a procurorilor are următoarele atribuții:a) dezbate activitatea anuală desfășurată de parchete;b) alege, în condițiile legii, membrii Consiliului Superior al Magistraturii;c) dezbate probleme de drept ori alte probleme în legătură cu activitatea parchetelor;d) analizează proiecte de acte normative, la solicitarea ministrului justiției sau a Consiliului Superior al Magistraturii;e) formulează puncte de vedere la solicitarea Plenului sau, după caz, a secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii;f) alege și revocă, în condițiile legii, membrii colegiului de conducere;g) poate iniția procedura de revocare a procurorilor aleși în Consiliul Superior al Magistraturii, în condițiile prevăzute de lege;h) îndeplinesc alte atribuții prevăzute de lege sau regulament.(3) Adunarea generală a procurorilor este legal constituită în prezența majorității procurorilor în funcție.(4) Adunarea generală a procurorilor se organizează anual sau ori de câte ori este necesar.(5) Adunarea generală a procurorilor se convoacă de către conducătorul parchetului.(6) Adunarea generală a procurorilor se poate convoca și de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, de către Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, de către colegiul de conducere al parchetului sau la solicitarea unei treimi din numărul procurorilor care fac parte din aceasta.(7) Adunarea generală a procurorilor este prezidată de către conducătorul parchetului sau de adjunctul acestuia, după caz.(8) Adunarea generală a procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se convoacă de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, anual sau ori de câte ori este necesar.(9) La adunarea generală a procurorilor din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru alegerea membrului în Consiliul Superior al Magistraturii participă și procurorii Direcției Naționale Anticorupție și ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. În cadrul adunării generale votează și procurorii din structurile teritoriale ale acestor parchete.(10) Hotărârile adunării generale se iau cu votul majorității membrilor prezenți, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.(11) Secretariatul adunării generale este asigurat de procurori și/sau grefieri desemnați de către conducătorul parchetului, pentru care vor fi asigurați supleanți.(12) Hotărârile adunării generale se consemnează într-un registru special ținut la fiecare parchet.  +  Titlul IV Organizarea și funcționarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  +  Capitolul I Structura și conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  +  Articolul 18Structura Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție funcționează:a) Secția de urmărire penală;b) Secția judiciară;c) Secția de resurse umane și documentare;d) Secția parchetelor militare;e) Serviciul de îndrumare și control;f) Serviciul de cooperare judiciară internațională;g) Serviciul tehnic;h) Serviciul de documente clasificate;i) Serviciul de tehnologia informației;j) Biroul de coordonare a activităților tehnice de specialitate;k) Biroul de informare și relații publice;l) Biroul juridic;m) Compartimentul economico-financiar și administrativ;n) Direcția de audit public intern;o) Unitatea de management al proiectelor;p) Cabinet de psihologie.  +  Articolul 19Structurile autonome din cadrul Ministerului Public În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție funcționează, ca structuri cu personalitate juridică proprie, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.  +  Articolul 20Conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a structurilor din cadrul acestuia(1) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este condus de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ajutat de un prim-adjunct și un adjunct.(2) Direcția Națională Anticorupție este condusă de un procuror-șef, ajutat de 2 procurori-șefi adjuncți.(3) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este condusă de un procuror-șef, ajutat de 2 procurori-șefi adjuncți.(4) În cadrul structurilor menționate, funcționează, după caz, secții, servicii, birouri și alte compartimente, conduse de procurori-șefi secție, serviciu și birou. De asemenea, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție funcționează structuri în subordinea directă a procurorului general.(5) Fiecare secție este condusă de un procuror-șef secție, ajutat de un procuror-șef secție adjunct.(6) Direcțiile, secțiile, serviciile și birourile din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt organizate ierarhic. Personalul din cadrul acestora este subordonat procurorului-șef al direcției, secției, serviciului sau biroului, după caz. Procurorul-șef birou este subordonat procurorului-șef serviciu, care la rândul său este subordonat procurorului-șef direcție sau secție, respectiv adjunctului acestuia, iar aceștia din urmă sunt subordonați procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv prim-adjunctului și adjunctului acestuia.(7) Dispozițiile alineatului (6) se aplică în mod corespunzător și celorlalte structuri din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(8) Dacă una dintre funcțiile de procuror-șef birou sau procuror-șef serviciu nu are drept corespondent ierarhic direct una dintre funcțiile de conducere prevăzute la alin. (6), acesta se subordonează procurorului-șef ierarhic următor.  +  Articolul 21Atribuțiile procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție(1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție are următoarele atribuții:a) conduce, coordonează și răspunde de activitatea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a parchetelor din subordine, luând măsuri pentru buna organizare și funcționare a acestora;b) exercită, direct sau prin procurori anume desemnați, controlul asupra tuturor parchetelor;c) conduce Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, prin intermediul procurorilor-șefi ai acestor direcții;d) conduce parchetele militare organizate potrivit art. 1 alin. (3);e) exercită din oficiu controlul asupra legalității și temeiniciei actelor, măsurilor și soluțiilor procurorilor din cadrul Ministerului Public, în condițiile legii;f) convoacă și prezidează ședințele Colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;g) convoacă Adunarea generală a procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și prezidează această adunare;h) reprezintă Ministerul Public în relațiile cu celelalte autorități și instituții publice, cu organizațiile neguvernamentale, cu orice alte persoane juridice sau persoane fizice, din țară și din străinătate, precum și în relațiile internaționale;i) exercită atribuțiile prevăzute în Codul penal, în Codul de procedură penală și în legi speciale;j) propune Consiliului Superior al Magistraturii înființarea/desființarea secțiilor din cadrul parchetelor, cu excepția celor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;k) înființează/desființează, prin ordin, servicii, birouri sau alte compartimente de specialitate, cu avizul ministrului justiției, cu excepția serviciilor, birourilor sau a altor compartimente din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;l) propune Consiliului Superior al Magistraturii numărul adjuncților procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel și ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale și ai parchetelor de pe lângă judecătorii unde prim-procurorii sunt ajutați de adjuncți;m) se pronunță asupra propunerilor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii privind procurorii care și-au exprimat opțiunea de a efectua urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute la art. 3 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 49/2022 privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, în termen de 30 de zile de la data primirii propunerilor;n) emite, la cererea procurorilor, un acord prealabil în vederea detașării pe funcția de formator cu normă întreagă pentru care se susțin proceduri de selecție;o) dispune detașarea și delegarea în funcții de execuție a procurorilor, în condițiile legii;p) propune Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii numirea procurorilor în funcții de conducere, respectiv revocarea acestora, în condițiile legii;q) emite aviz, în condițiile legii, pentru transferul procurorilor în cadrul/din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și în alte cazuri prevăzute de lege sau regulamente;r) repartizează procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe secții, servicii și birouri, în funcție de necesitatea asigurării funcționării corespunzătoare a parchetului, precum și de pregătirea, aptitudinile și specializarea acestora;s) desemnează procurorii care participă la ședințele Curții Constituționale, în cazurile prevăzute de lege;ș) numește și revocă din funcție consilierii procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu avizul prealabil al Secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, atunci când este cazul, și dispune încetarea calității de consilier, la cererea acestuia sau la încetarea mandatului de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație;t) încadrează personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, managerii economici și specialiștii din cadrul parchetelor, cu excepția celor care își desfășoară activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;ț) încadrează personalul auxiliar de specialitate și cel conex acestuia, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și dispune delegarea, transferarea, promovarea, încetarea și modificarea raporturilor de muncă și aplicarea sancțiunilor disciplinare pentru aceste categorii de personal, în condițiile legii, cu excepția celor care își desfășoară activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;u) formulează propuneri nominale de detașare în cadrul parchetelor a ofițerilor și agenților de poliție judiciară, îi numește în funcții, dispune încetarea detașării, stabilește numărul și repartizarea acestora în cadrul parchetelor în condițiile legii;v) emite aviz conform pentru numirea ca organe de cercetare penală a lucrătorilor specializați din Ministerul Afacerilor Interne anume desemnați în condițiile legii speciale și retrage avizul conform în condițiile legii;w) emite aviz conform pentru numirea ca organe de cercetare penală speciale a ofițerilor anume desemnați, la propunerea organelor competente, și retrage avizul conform ofițerilor anume desemnați care nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile de serviciu;x) este ordonator principal de credite;y) coordonează elaborarea proiectului de buget anual al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al Ministerului Public;z) gestionează, administrează și repartizează baza materială, spațiile și clădirile aflate în proprietatea sau administrarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație, în funcție de necesități și exercită atribuții de coordonare și control al administrării Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, din punct de vedere economico-financiar;aa) în vederea informatizării activității parchetelor, ia măsuri pentru dotarea tehnică corespunzătoare a acestora;bb) stabilește, prin ordin, indemnizațiile de încadrare brute lunare sau salariile de bază brute, după caz, precum și alte drepturi pentru categoriile de personal potrivit legii;cc) acordă premii personalului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în condițiile legii;dd) organizează activitatea de relații cu publicul;ee) organizează activitatea de protecție a datelor cu caracter personal;ff) exercită orice alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare.(2) În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție emite ordine cu caracter intern.(3) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prezintă Consiliului Superior al Magistraturii și ministrului justiției raportul anual privind activitatea Ministerului Public.  +  Articolul 22Atribuțiile prim-adjunctului și adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție(1) Prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și adjunctul procurorului general acționează pentru îndeplinirea ordinelor și altor dispoziții ale procurorului general, coordonează, controlează și răspund de activitatea secțiilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a celorlalte parchete.(2) Repartizarea atribuțiilor între prim-adjunctul procurorului general și adjunctul procurorului general este stabilită prin ordin al procurorului general.(3) Prim-adjunctul procurorului general și adjunctul procurorului general exercită dreptul de semnătură, în numele procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe baza delegării exprese a acestei prerogative.(4) În perioada absenței procurorului general sau a imposibilității exercitării funcției, indiferent de cauza acesteia, prim-adjunctul procurorului general îl înlocuiește de drept în exercitarea atribuțiilor ce îi revin în această calitate, iar în cazul absenței acestuia sau al imposibilității exercitării funcției, indiferent de cauza acesteia, atribuțiile sunt exercitate de drept de adjunctul procurorului general.(5) În cazul vacanței funcției de procuror general, indiferent de cauza acesteia, până la numirea unui alt procuror în această funcție, atribuțiile ce îi revin în această calitate sunt exercitate de drept de prim-adjunctul procurorului general. În cazul vacanței funcției de procuror general și a celei de prim-adjunct al procurorului general, indiferent de cauza acesteia, până la numirea unui procuror în funcția de procuror general sau, după caz, până la delegarea unui procuror în funcția de prim-adjunct al procurorului general, atribuțiile sunt exercitate de drept de adjunctul procurorului general.  +  Articolul 23Atribuțiile consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție(1) În activitatea sa, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este ajutat de 3 consilieri, numiți prin ordin al acestuia, pe durata exercitării mandatului procurorului general.(2) Consilierii procurorului general au următoarele atribuții:a) asigură aducerea la îndeplinire a ordinelor și dispozițiilor date de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;b) efectuează sau participă la elaborarea unor studii, evaluări, sinteze și a altor lucrări privind activitatea Ministerului Public;c) formulează propuneri privind organizarea și funcționarea eficientă a parchetelor din cadrul Ministerului Public pe care le supun aprobării conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație;d) din dispoziția procurorului general, asistă la primirea unor persoane în audiență și îl informează asupra posibilităților de soluționare a problemelor expuse, colaborând în acest scop cu celelalte structuri ale Ministerului Public;e) examinează proiecte de acte normative ori note de studiu și formulează propuneri sau observații asupra cuprinsului acestora;f) examinează și supun aprobării procurorului general analizele semestriale și anuale privind activitatea Ministerului Public, elaborate de către procurori-șefi ai direcțiilor, secțiilor, serviciilor și ai altor compartimente de activitate.(3) Consilierii procurorului general, care au și calitatea de procuror, pot examina, din ordinul procurorului general, legalitatea unor soluții date de procurorii din cadrul Ministerului Public, formulând propuneri pe care le prezintă procurorului general.(4) Consilierii procurorului general îndeplinesc orice alte sarcini și lucrări repartizate de procurorul general.  +  Capitolul II Secția de urmărire penală  +  Secţiunea 1 Structura și conducerea Secției de urmărire penală  +  Articolul 24Structura Secției de urmărire penală În cadrul Secției de urmărire penală funcționează:A. Serviciul de urmărire penală:a) Biroul de urmărire penală și criminalistică;b) Biroul de combatere a infracțiunilor de corupție și de serviciu;B. Serviciul pentru coordonarea activității în domeniile prioritare ale Ministerului Public:a) Biroul de combatere a criminalității economico-financiare;b) Biroul de combatere a infracțiunilor informatice;c) Biroul de combatere a infracțiunilor de mediu;d) Biroul de combatere a infracțiunilor din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;C. Serviciul de anchete speciale.  +  Articolul 25Conducerea Secției de urmărire penală și atribuțiile acesteia(1) Secția de urmărire penală exercită atribuțiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu activitatea de urmărire penală, potrivit legii, și coordonează activitatea de urmărire penală desfășurată de celelalte parchete.(2) Secția de urmărire penală este condusă de un procuror-șef secție, ajutat de un procuror-șef secție adjunct.(3) Procurorul-șef secție are următoarele atribuții:a) organizează, conduce, controlează și răspunde de activitatea întregului personal din cadrul secției, stabilește atribuțiile personalului din subordine, precum și măsurile și termenele de realizare a activităților, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție măsurile care se impun pentru desfășurarea corespunzătoare a acesteia;b) repartizează spre soluționare dosarele penale și celelalte lucrări înregistrate în secție, direct procurorilor sau prin procurorul-șef serviciu ori procurorul-șef birou, după caz;c) stabilește atribuțiile manageriale delegate procurorului-șef secție adjunct;d) analizează legalitatea și temeinicia soluțiilor adoptate de către procurorii din secție;e) analizează cauzele în care s-a dispus clasarea ori renunțarea la urmărire penală față de inculpații arestați preventiv și propune măsuri corespunzătoare;f) elaborează semestrial programul de activitate al secției, asigură și urmărește realizarea integrală a obiectivelor și a acțiunilor în termenele stabilite;g) analizează cererile de preluare a unor cauze de competența parchetelor ierarhic inferioare în vederea efectuării urmăririi penale și propune măsuri de soluționare, potrivit legii, din dispoziția conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;h) organizează și răspunde de înregistrarea, păstrarea și circulația, în condițiile legii și a regulamentelor în vigoare, a lucrărilor și informațiilor nedestinate publicității, gestionate conform competenței de soluționare;i) organizează și răspunde ca activitatea de informare publică să se desfășoare conform dispozițiilor regulamentului și ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;j) înaintează, spre informare, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție un exemplar al rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției emise, în ziua confirmării legalității și temeiniciei acestora și înainte de sesizarea judecătorului de cameră preliminară, ordonanțele de infirmare a clasărilor dispuse în temeiul legii, în ziua emiterii lor, precum și un exemplar al hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus restituirea cauzei la procuror în temeiul legii, în ziua comunicării la parchet a acestora;k) formulează propuneri de delegare și detașare a procurorilor în cadrul secției, în condițiile legii;l) întocmește evaluări periodice privind starea infracțională în domeniile de competență;m) elaborează metodologii de lucru și proceduri interne în domeniul de competență a secției;n) aduce la cunoștința personalului actele normative nou-apărute, ordinele și dispozițiile conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și pe cele ale Ministerului Justiției;o) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(4) Procurorul-șef secție adjunct are următoarele atribuții:a) organizează, conduce, controlează și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor manageriale încredințate de procurorul-șef secție;b) soluționează dosarele penale și lucrările repartizate de procurorul-șef secție și de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;c) exercită atribuțiile procurorului-șef secție, în absența acestuia;d) exercită orice alte atribuții dispuse de procurorul-șef secție sau de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(5) Procurorul-șef serviciu și procurorul-șef birou au următoarele atribuții:a) organizează, coordonează, controlează și răspund de activitatea personalului din subordine privind îndeplinirea la timp și în mod corespunzător a atribuțiilor de serviciu;b) repartizează lucrările de competența serviciului, respectiv a biroului, către personalul din subordine, dacă această atribuție le este delegată total sau parțial de procurorul-șef secție și verifică soluționarea în termen a acestora;c) soluționează dosare penale și alte lucrări repartizate, conform specializării proprii;d) elaborează metodologii de lucru și proceduri interne în domeniul de competență a serviciului sau biroului;e) aduce la cunoștința personalului actele normative nou-apărute, ordinele și dispozițiile conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și pe cele ale Ministerului Justiției;f) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior;(6) În cadrul secției își desfășoară activitatea ofițeri și agenți de poliție judiciară detașați, sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și sub directa conducere, supraveghere și control al procurorului-șef secție și al procurorilor din cadrul secției, pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor acestora, conform competenței stabilite prin Legea nr. 49/2022 privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.(7) În vederea efectuării schimbului de informații privind infracțiunile în legătură cu mijloacele de plată fără numerar, Secția de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție constituie punct operațional național de contact disponibil permanent, în aplicarea art. IV al Legii nr. 207/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului, având următoarele atribuții:a) facilitează schimbul de informații relevante;b) furnizează informații juridice sau consiliere tehnică de specialitate punctelor de contact similare din alte state;c) execută sau facilitează executarea, potrivit legii, a cererilor de asistență judiciară internațională, cooperând cu autoritățile române competente.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul de urmărire penală  +  Articolul 26Conducerea serviciului(1) Serviciul de urmărire penală este condus de un procuror-șef serviciu.(2) Procurorul-șef serviciu are următoarele atribuții:a) organizează, coordonează, controlează și răspunde de activitatea personalului din subordine privind îndeplinirea la timp și în mod corespunzător a atribuțiilor de serviciu;b) repartizează lucrările de competența serviciului, personalului din subordine, dacă această atribuție îi este delegată total sau parțial de procurorul-șef secție și verifică soluționarea în termen a acestora;c) soluționează dosare penale și alte lucrări repartizate, conform specializării proprii;d) monitorizează și îndrumă activitatea de urmărire penală de la nivelul parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în cauzele penale, conform specificului de activitate al serviciului și birourilor din subordine, în vederea eficientizării activității și stabilirii unei practici judiciare unitare;e) analizează cererile de preluare a unor cauze de competența parchetelor ierarhic inferioare în vederea efectuării urmăririi penale și propune măsuri de soluționare, potrivit legii, din dispoziția conducerii secției sau a conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;f) analizează cauzele cu inculpați arestați preventiv în care judecătorii de cameră preliminară sau instanțele judecătorești au pronunțat hotărâri definitive de restituire și propune măsuri corespunzătoare;g) întocmește evaluări periodice privind starea infracțională în domeniile de competență;h) aduce la cunoștința personalului actele normative nou-apărute, ordinele și dispozițiile conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și pe cele ale Ministerului Justiției;i) elaborează metodologii privind tehnicile și metodele specifice de investigare a infracțiunilor în domeniul de competență;j) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.  +  Articolul 27Biroul de urmărire penală și criminalistică(1) Procurorii din cadrul Biroului de urmărire penală și criminalistică au următoarele atribuții:a) efectuează urmărirea penală în cauzele penale de competența lor, potrivit legii;b) efectuează urmărirea penală în cauzele penale preluate, în condițiile legii, de la alte parchete;c) redactează note scrise privind admisibilitatea ori temeinicia plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată și răspunsul la cererile și excepțiile formulate de către inculpat ori excepțiile ridicate din oficiu parchetului în procedura de cameră preliminară;d) participă la ședințele de judecată, în condițiile legii;e) execută cererile de acordare a autorizației de supraveghere transfrontalieră, prevăzută de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și alte tratate ori convenții internaționale la care România este parte;f) soluționează notificările adresate României în calitate de stat membru notificat, privind interceptarea telecomunicațiilor fără a se solicita asistență tehnică, pentru realizarea interceptării, conform prevederilor din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și din alte tratate sau convenții internaționale la care statul român este parte;g) acordă sprijin sub aspect tehnic, tactic și metodologic procurorilor de la alte parchete care desfășoară activitate de urmărire penală proprie, în cauzele penale, în vederea eficientizării și dinamizării activității de urmărire penală;h) organizează evidența centralizată a cauzelor penale având ca obiect infracțiuni de competența biroului;i) elaborează lucrări de analiză vizând aspecte de ordin tehnic, tactic și metodologic privind investigarea infracțiunilor de competența biroului;j) asigură difuzarea către parchete, în scopul documentării, a lucrărilor elaborate pe plan intern și extern cu privire la metodele și mijloacele tehnice, a regulilor și procedeelor tactice necesare descoperirii și cercetării infracțiunilor de competența biroului;k) soluționează orice alte lucrări repartizate, de competența secției;l) întocmesc evaluări periodice privind starea infracțională în domeniile de competență;m) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) În cadrul Biroului de urmărire penală și criminalistică își desfășoară activitatea tehnicieni criminaliști asimilați grefierilor, conform art. 91 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare.(3) Tehnicienii criminaliști prevăzuți la alin. (2), sub coordonarea procurorului, exercită următoarele atribuții:a) participă la activități de cercetare la fața locului, reconstituiri, conduceri în teren și percheziții, efectuează fotografii judiciare, înregistrări audio-video;b) utilizează tehnica din dotare și echipamentele de protecție pentru realizarea activităților în teren;c) întocmesc planșe fotografice, schița locului faptei sau procese-verbale cu imaginile de interes realizate cu ocazia activităților din teren;d) asigură căutarea, descoperirea, identificarea, ridicarea, ambalarea, etichetarea și sigilarea în mod corespunzător a urmelor și probelor materiale dispuse a fi ridicate cu ocazia activităților în teren;e) contribuie la interpretarea urmelor și probelor materiale;f) gestionează probele materiale aflate la dosarul cauzei, întocmesc procese-verbale de evidență a probelor materiale;g) efectuează, din dispoziția procurorului, copii statice sau prin fotografiere de pe înscrisurile, documentele și fotografiile depuse ca probe materiale;h) asigură implementarea datelor în aplicația Fond Documentar Criminalistic;i) realizează, din dispoziția procurorului, înregistrări audio-video cu ocazia audierilor efectuate în cauză, asigură asistența tehnică în cazul înregistrărilor audio și video, decriptarea suporturilor audio și video și procesarea imaginilor înregistrate;j) participă, din dispoziția procurorului, la efectuarea necropsiilor în cazul morților violente/suspecte;k) participă la activități de ridicare de obiecte, documente și înscrisuri;l) efectuează examinări ale obiectelor, documentelor și înscrisurilor ridicate;m) participă la efectuarea constatărilor tehnico-științifice și efectuează lucrări de laborator;n) desfășoară activitățile specifice enumerate și pentru parchetele de pe lângă curțile de apel, la solicitarea acestora;o) asigură, sub îndrumarea procurorului-șef birou, depozitarea mijloacelor materiale de probă care nu pot fi atașate la dosar, în camera de corpuri delicte;p) completează, conform dispoziției procurorului-șef birou, Registrul de evidență a valorilor și mijloacelor materiale de probă;q) întrețin aparatura existentă în cadrul Laboratorului de Criminalistică;r) asigură realizarea copiilor audio-video de pe casete audio, video, CD, DVD sau alte suporturi;s) asigură necesarul de materiale pentru buna funcționare a Laboratorului de Criminalistică și răspund de funcționarea corespunzătoare a aparaturii din Camera de anchetă;ș) organizează și țin evidența materialelor de criminalistică prin completarea Condicii de evidență a folosirii materialelor de criminalistică;t) execută orice alte sarcini repartizate de conducerea Secției de urmărire penală.(4) Biroul de urmărire penală și criminalistică este condus de un procuror-șef birou.(5) Procurorul-șef birou exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 26 alin. (2).  +  Articolul 28Biroul de combatere a infracțiunilor de corupție și de serviciu(1) Procurorii din cadrul Biroului de combatere a infracțiunilor de corupție și de serviciu au următoarele atribuții:a) efectuează urmărirea penală în cauzele penale de competența lor, potrivit legii;b) efectuează urmărirea penală în cauzele penale preluate, în condițiile legii, de la alte parchete;c) redactează note scrise privind admisibilitatea ori temeinicia plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată și răspunsul la cererile și excepțiile formulate de către inculpat ori excepțiile ridicate din oficiu parchetului în procedura de cameră preliminară;d) participă la ședințele de judecată, în condițiile legii;e) acordă sprijin sub aspect tehnic, tactic și metodologic procurorilor de la alte parchete care desfășoară activitate de urmărire penală proprie, în cauzele penale, în vederea eficientizării și dinamizării activității de urmărire penală;f) organizează evidența centralizată a cauzelor penale având ca obiect infracțiuni de competența biroului;g) elaborează lucrări de analiză vizând aspecte de ordin tehnic, tactic și metodologic privind investigarea infracțiunilor de competența biroului;h) asigură difuzarea către parchete, în scopul documentării, a lucrărilor elaborate pe plan intern și extern cu privire la metodele și mijloacele tehnice, a regulilor și procedeelor tactice necesare descoperirii și cercetării infracțiunilor de competența biroului;i) soluționează orice alte lucrări repartizate, de competența secției;j) întocmesc evaluări periodice privind starea infracțională în domeniile de competență;k) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Biroul de combatere a infracțiunilor de corupție și de serviciu este condus de un procuror-șef birou.(3) Procurorul-șef birou exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 26 alin. (2).  +  Secţiunea a 3-a Serviciul pentru coordonarea activității în domeniile prioritare ale Ministerului Public  +  Articolul 29Conducerea serviciului(1) Serviciul pentru coordonarea activității în domeniile prioritare ale Ministerului Public este condus de un procuror-șef serviciu.(2) Procurorul-șef serviciu are următoarele atribuții:a) organizează, coordonează, controlează și răspunde de activitatea personalului din subordine privind îndeplinirea la timp și în mod corespunzător a atribuțiilor de serviciu;b) repartizează lucrările de competența serviciului, personalului din subordine, dacă această atribuție îi este delegată total sau parțial de procurorul-șef secție și verifică soluționarea în termen a acestora;c) soluționează dosare penale și alte lucrări repartizate, conform specializării proprii;d) monitorizează și coordonează activitatea de urmărire penală de la nivelul parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în cauzele penale, conform specificului de activitate al serviciului și birourilor din subordine, în vederea eficientizării activității și stabilirii unei practici judiciare unitare;e) analizează cererile de preluare a unor cauze de competența parchetelor ierarhic inferioare în vederea efectuării urmăririi penale și propune măsuri de soluționare, potrivit legii, din dispoziția conducerii secției sau a conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;f) analizează cauzele cu inculpați arestați preventiv în care judecătorii de cameră preliminară sau instanțele judecătorești au pronunțat hotărâri definitive de restituire și propun măsuri corespunzătoare;g) întocmesc evaluări periodice privind starea infracțională în domeniile de competență;h) aduce la cunoștința personalului actele normative nou-apărute, ordinele și dispozițiile conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și pe cele ale Ministerului Justiției;i) elaborează metodologii privind tehnicile și metodele specifice de investigare a infracțiunilor în acest domeniu;j) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.  +  Articolul 30Biroul de combatere a criminalității economico-financiare(1) Procurorii din cadrul Biroului de combatere a criminalității economico-financiare au următoarele atribuții:a) efectuează urmărirea penală în cauzele penale de competența lor, potrivit legii;b) efectuează urmărirea penală în cauzele penale preluate, în condițiile legii, de la alte parchete;c) redactează note scrise privind admisibilitatea ori temeinicia plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată și răspunsul la cererile și excepțiile formulate de către inculpat ori excepțiile ridicate din oficiu parchetului în procedura de cameră preliminară;d) participă la ședințele de judecată, în condițiile legii;e) acordă sprijin sub aspect tehnic, tactic și metodologic procurorilor de la alte parchete care desfășoară activitate de urmărire penală proprie, în cauzele penale, în vederea eficientizării și dinamizării activității de urmărire penală, la cererea procurorilor care instrumentează respectivele cauze;f) organizează evidența centralizată a cauzelor penale având ca obiect infracțiuni de competența biroului;g) elaborează lucrări de analiză vizând aspecte de ordin tehnic, tactic și metodologic privind investigarea infracțiunilor de competența biroului;h) asigură difuzarea către parchete, în scopul documentării, a lucrărilor elaborate pe plan intern și extern cu privire la metodele și mijloacele tehnice, a regulilor și procedeelor tactice necesare descoperirii și cercetării infracțiunilor de competența biroului;i) soluționează orice alte lucrări repartizate, de competența secției;j) întocmesc evaluări periodice privind starea infracțională în domeniile de competență;k) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Biroul de combatere a criminalității economico-financiare este condus de un procuror-șef birou.(3) Procurorul-șef birou exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 29 alin. (2).  +  Articolul 31Biroul de combatere a infracțiunilor informatice(1) Procurorii din cadrul Biroul de combatere a infracțiunilor informatice au următoarele atribuții:a) efectuează urmărirea penală în cauzele penale de competența lor, potrivit legii;b) efectuează urmărirea penală în cauzele penale preluate, în condițiile legii, de la alte parchete;c) redactează note scrise privind admisibilitatea ori temeinicia plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată și răspunsul la cererile și excepțiile formulate de către inculpat ori excepțiile ridicate din oficiu parchetului în procedura de cameră preliminară;d) participă la ședințele de judecată, în condițiile legii;e) acordă sprijin sub aspect tehnic, tactic și metodologic procurorilor de la alte parchete care desfășoară activitate de urmărire penală proprie, în cauzele penale, în vederea eficientizării și dinamizării activității de urmărire penală, la cererea procurorilor care instrumentează respectivele cauze;f) organizează evidența centralizată a cauzelor penale având ca obiect infracțiuni de competența biroului;g) elaborează lucrări de analiză vizând aspecte de ordin tehnic, tactic și metodologic privind investigarea infracțiunilor de competența biroului;h) asigură difuzarea către parchete, în scopul documentării, a lucrărilor elaborate pe plan intern și extern cu privire la metodele și mijloacele tehnice, a regulilor și procedeelor tactice necesare descoperirii și cercetării infracțiunilor de competența biroului;i) soluționează orice alte lucrări repartizate, de competența secției;j) întocmesc evaluări periodice privind starea infracțională în domeniile de competență;k) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Biroul de combatere a infracțiunilor informatice este condus de un procuror-șef birou.(3) Procurorul-șef birou exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 29 alin. (2).  +  Articolul 32Biroul de combatere a infracțiunilor de mediu(1) Procurorii din cadrul Biroului de combatere a infracțiunilor de mediu au următoarele atribuții:a) efectuează urmărirea penală în cauzele penale de competența lor, potrivit legii;b) efectuează urmărirea penală în cauzele penale preluate, în condițiile legii, de la alte parchete;c) redactează note scrise privind admisibilitatea ori temeinicia plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată și răspunsul la cererile și excepțiile formulate de către inculpat ori excepțiile ridicate din oficiu parchetului în procedura de cameră preliminară;d) participă la ședințele de judecată, în condițiile legii;e) acordă sprijin sub aspect tehnic, tactic și metodologic procurorilor de la alte parchete care desfășoară activitate de urmărire penală proprie, în cauzele penale, în vederea eficientizării și dinamizării activității de urmărire penală, la cererea procurorilor care instrumentează respectivele cauze;f) organizează evidența centralizată a cauzelor penale având ca obiect infracțiuni de competența biroului;g) elaborează lucrări de analiză vizând aspecte de ordin tehnic, tactic și metodologic privind investigarea infracțiunilor de competența biroului;h) asigură difuzarea către parchete, în scopul documentării, a lucrărilor elaborate pe plan intern și extern cu privire la metodele și mijloacele tehnice, a regulilor și procedeelor tactice necesare descoperirii și cercetării infracțiunilor de competența biroului;i) soluționează orice alte lucrări repartizate, de competența secției;j) întocmesc evaluări periodice privind starea infracțională în domeniile de competență;k) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Biroul de combatere a infracțiunilor de mediu este condus de un procuror-șef birou.(3) Procurorul-șef birou exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 29 alin. (2).  +  Articolul 33Biroul de combatere a infracțiunilor din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală(1) Procurorii din cadrul Biroului de combatere a infracțiunilor din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală au următoarele atribuții:a) efectuează urmărirea penală în cauzele penale de competența lor, potrivit legii;b) efectuează urmărirea penală în cauzele penale preluate, în condițiile legii, de la alte parchete;c) redactează note scrise privind admisibilitatea ori temeinicia plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată și răspunsul la cererile și excepțiile formulate de către inculpat ori excepțiile ridicate din oficiu parchetului în procedura de cameră preliminară;d) participă la ședințele de judecată, în condițiile legii;e) acordă sprijin sub aspect tehnic, tactic și metodologic procurorilor de la alte parchete care desfășoară activitate de urmărire penală proprie, în cauzele penale, în vederea eficientizării și dinamizării activității de urmărire penală, la cererea procurorilor care instrumentează respectivele cauze;f) organizează evidența centralizată a cauzelor penale având ca obiect infracțiuni de competența biroului;g) elaborează lucrări de analiză vizând aspecte de ordin tehnic, tactic și metodologic privind investigarea infracțiunilor de competența biroului;h) asigură difuzarea către parchete, în scopul documentării, a lucrărilor elaborate pe plan intern și extern cu privire la metodele și mijloacele tehnice, a regulilor și procedeelor tactice necesare descoperirii și cercetării infracțiunilor de competența biroului;i) soluționează orice alte lucrări repartizate, de competența secției;j) evaluează activitatea în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;k) asigură coordonarea activității instituțiilor competente în protecția drepturilor de proprietate intelectuală pentru eficientizarea combaterii criminalității în domeniu;l) elaborează buletinul jurisprudenței în domeniu;m) întocmesc evaluări periodice privind starea infracțională în domeniile de competență;n) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Biroul de combatere a infracțiunilor din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală este condus de un procuror-șef birou.(3) Procurorul-șef birou exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 29 alin. (2).  +  Secţiunea a 4-a Serviciul de anchete speciale  +  Articolul 34Conducerea serviciului(1) Serviciul de anchete speciale este condus de un procuror-șef serviciu.(2) Procurorul-șef serviciu are următoarele atribuții:a) organizează, coordonează, controlează și răspunde de activitatea personalului din subordine privind îndeplinirea la timp și în mod corespunzător a atribuțiilor de serviciu;b) repartizează lucrările de competența serviciului, personalului din subordine, dacă această atribuție îi este delegată total sau parțial de procurorul-șef secție și verifică soluționarea în termen a acestora;c) soluționează dosare penale și alte lucrări repartizate, conform specializării proprii;d) monitorizează și coordonează activitatea de urmărire penală de la nivelul parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în cauzele penale, conform specificului de activitate al serviciului, în vederea eficientizării activității și stabilirii unei practici judiciare unitare;e) analizează cererile de preluare a unor cauze de competența parchetelor ierarhic inferioare în vederea efectuării urmăririi penale și propune măsuri de soluționare, potrivit legii, din dispoziția conducerii secției sau a conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;f) analizează cauzele cu inculpați arestați preventiv în care judecătorii de cameră preliminară sau instanțele judecătorești au pronunțat hotărâri definitive de restituire și propun măsuri corespunzătoare;g) întocmește evaluări periodice privind starea infracțională în domeniile de competență;h) aduce la cunoștința personalului actele normative nou-apărute, ordinele și dispozițiile conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și pe cele ale Ministerului Justiției;i) elaborează metodologii privind tehnicile și metodele specifice de investigare a infracțiunilor în acest domeniu;j) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.  +  Articolul 35Atribuții Procurorii din cadrul Serviciului de anchete speciale au următoarele atribuții:a) efectuează urmărirea penală în cauzele penale de competența lor, potrivit Legii nr. 49/2022 privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;b) efectuează urmărirea penală în cauzele penale preluate, în condițiile legii, de la alte parchete;c) redactează note scrise privind admisibilitatea ori temeinicia plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată și răspunsul la cererile și excepțiile formulate de către inculpat ori excepțiile ridicate din oficiu parchetului în procedura de cameră preliminară;d) participă la ședințele de judecată, în condițiile legii;e) organizează evidența centralizată a cauzelor penale având ca obiect infracțiuni de competența serviciului;f) elaborează lucrări de analiză vizând aspecte de ordin tehnic, tactic și metodologic privind investigarea infracțiunilor de competența serviciului;g) soluționează orice alte lucrări repartizate, de competența secției;h) întocmesc evaluări periodice privind infracțiunile de competența serviciului;i) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.  +  Capitolul III Secția judiciară  +  Secţiunea 1 Structura și conducerea Secției judiciare  +  Articolul 36Structura Secției judiciare În cadrul Secției judiciare, funcționează:a) Serviciul judiciar penal;b) Serviciul judiciar civil;c) Serviciul de recursuri în interesul legii.  +  Articolul 37Conducerea Secției judiciare și atribuțiile acesteia(1) Secția judiciară exercită atribuțiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu desfășurarea activității judiciare penale și civile și coordonează activitatea judiciară desfășurată de celelalte parchete.(2) Secția judiciară este condusă de un procuror-șef secție, ajutat de un procuror-șef secție adjunct.(3) Procurorul-șef secție are următoarele atribuții:a) organizează, conduce, controlează și răspunde de activitatea personalului din cadrul secției, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție măsurile care se impun pentru desfăsurarea corespunzătoare a acesteia;b) repartizează spre soluționare lucrările înregistrate în secție, direct procurorilor sau prin procurorul-șef serviciu;c) stabilește atribuțiile manageriale delegate procurorului-șef adjunct secție și procurorilor-șef serviciu;d) coordonează și sprijină pregătirea temeinică a procurorilor pentru ședințele de judecată;e) urmărește modul în care procurorii participă la cercetarea judecătorească și la dezbateri și ia măsuri de valorificare a constatărilor făcute;f) examinează lucrările întocmite de procurorii din cadrul secției și, după caz, lucrările întocmite de procurorii desemnați pentru desfășurarea activității judiciare din cadrul parchetelor din subordine, propunând măsuri corespunzătoare conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;g) organizează și programează participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale și civile la Înalta Curte de Casație și Justiție și la Curtea Constituțională, potrivit legii și ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;h) analizează achitările și restituirile definitive în rechizitoriile emise de secțiile din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și formulează propuneri cu privire la imputabilitatea sau neimputabilitatea soluțiilor procurorilor;i) analizează cazurile de aplicare neunitară a unor dispoziții legale în practica instanțelor de judecată și informează conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea declarării recursului în interesul legii;j) coordonează întocmirea analizei activității judiciare în cauzele penale și civile;k) soluționează sesizările și reclamațiile în legătură cu activitatea judiciară penală și civilă;l) elaborează semestrial programul de activitate al secției, asigură și urmărește realizarea integrală a obiectivelor și a acțiunilor în termenele prevăzute;m) formulează propuneri de delegare și detașare a procurorilor în cadrul secției, în condițiile legii;n) participă la judecarea cauzelor penale importante, când consideră necesar sau din dispoziția conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;o) exercită acțiuni de control tematic la parchetele din subordine, când consideră necesar sau din dispoziția conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;p) elaborează metodologii de lucru și proceduri interne în domeniul de competență a secției;q) aduce la cunoștința personalului actele normative nou-apărute, ordinele și dispozițiile conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și pe cele ale Ministerului Justiției;r) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau dispuse de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(4) Procurorul-șef secție adjunct are următoarele atribuții:a) organizează, conduce, controlează și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor manageriale delegate de procurorul-șef secție;b) soluționează lucrările repartizate de procurorul-șef secție și de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;c) exercită atribuțiile procurorului-șef secție, în absența acestuia;d) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau dispuse de procurorul-șef secție ori de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul judiciar penal  +  Articolul 38Conducerea serviciului(1) Serviciul judiciar penal este condus de un procuror-șef serviciu.(2) Procurorul-șef serviciu exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 25 alin. (5).  +  Articolul 39 Procurorii din cadrul Serviciului judiciar penal au următoarele atribuții:a) participă la judecarea cauzelor penale, potrivit legii;b) exercită căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, în condițiile prevăzute de lege;c) participă la soluționarea de către Curtea Constituțională a excepțiilor de neconstituționalitate în cauzele penale, potrivit legii;d) reprezintă Ministerul Public și participă la procedura de soluționare a conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice în ipoteza în care Ministerul Public este parte a unui asemenea conflict, atunci când procurorul general dispune aceasta;e) întocmesc comunicările, evidențele, informările sau lucrările dispuse prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori din dispoziția conducerii secției;f) evidențiază problemele controversate de aplicare a legii penale, apărute cu ocazia judecării cauzelor penale la Înalta Curte de Casație și Justiție sau la soluționarea de către Curtea Constituțională a excepțiilor de neconstituționalitate în cauzele penale, și propun promovarea recursului în interesul legii atunci când se constată aplicarea neunitară a unor dispoziții legale;g) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.  +  Secţiunea a 3-a Serviciul judiciar civil  +  Articolul 40Conducerea serviciului(1) Serviciul judiciar civil este condus de un procuror-șef serviciu.(2) Procurorul-șef serviciu exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 25 alin. (5).  +  Articolul 41 Procurorii din cadrul Serviciului judiciar civil au următoarele atribuții:a) participă la judecarea cauzelor civile în cazurile prevăzute de lege, precum și de ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;b) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești, în condițiile legii;c) participă la soluționarea de către Curtea Constituțională a excepțiilor de neconstituționalitate în cauzele civile și în alte cauze, potrivit legii;d) reprezintă Ministerul Public și participă la procedura de soluționare a conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice în ipoteza în care Ministerul Public este parte a unui asemenea conflict, atunci când procurorul general dispune aceasta;e) întocmesc comunicările, evidențele, informările sau lucrările dispuse prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori din dispoziția conducerii secției;f) evidențiază problemele controversate de aplicare a legii civile, apărute cu ocazia judecării cauzelor civile la Înalta Curte de Casație și Justiție sau la soluționarea de către Curtea Constituțională a excepțiilor de neconstituționalitate în cauzele civile, și propun promovarea recursului în interesul legii atunci când se constată aplicarea neunitară a unor dispoziții legale;g) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.  +  Secţiunea a 4-a Serviciul de recursuri în interesul legii  +  Articolul 42Conducerea serviciului(1) Serviciul de recursuri în interesul legii este condus de un procuror-șef serviciu.(2) Procurorul-șef serviciu exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 25 alin. (5).  +  Articolul 43 Procurorii din cadrul Serviciului de recursuri în interesul legii au următoarele atribuții:a) examinează, din oficiu sau la propunerea parchetelor, la cererea ministrului justiției ori la cererea petiționarilor, după caz, hotărârile judecătorești definitive, în vederea exercitării recursului în interesul legii, în cazul în care se face dovada existenței unei practici judiciare neunitare;b) formulează la solicitarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, proiectul concluziilor scrise reprezentând punctul de vedere al Ministerului Public asupra chestiunii de drept ce face obiectul procedurii hotărârilor prealabile;c) propun introducerea și întocmesc proiecte de recurs în interesul legii;d) la solicitarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, formulează concluzii în sesizările de recursuri în interesul legii aparținând colegiilor de conducere ale instanțelor, respectiv Avocatului Poporului;e) analizează cauzele cu inculpați arestați preventiv în care instanțele judecătorești au pronunțat hotărâri definitive de achitare și propun măsuri corespunzătoare conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;f) analizează chestiunile de drept care au primit o soluționare diferită din partea instanțelor judecătorești;g) motivează cererile de strămutare în cauzele prevăzute de lege;h) elaborează puncte de vedere și note de studii în probleme de drept controversate care nu implică promovarea unui recurs în interesul legii;i) analizează cererile formulate de participanții la procesele penale și civile în legătură cu activitatea judiciară și propun măsuri corespunzătoare;j) examinează cererile de revizuire întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și fac propuneri corespunzătoare, potrivit legii, conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;k) asigură evidența cauzelor civile având ca obiect acțiunile formulate în baza dispozițiilor art. 538 - 539^1 din Codul de procedură penală, analizează problemele de drept dezbătute și informează parchetele asupra acestora;l) întocmesc comunicările, evidențele, informările sau lucrările dispuse prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau din dispoziția conducerii secției;m) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.  +  Capitolul IV Secția de resurse umane și documentare  +  Secţiunea 1 Structura și conducerea Secției de resurse umane și documentare  +  Articolul 44Structura Secției de resurse umane și documentare În cadrul Secției de resurse umane și documentare funcționează:a) Serviciul de documentare și statistică judiciară, în cadrul căruia funcționează biblioteca;b) Serviciul de organizare și resurse umane;c) Serviciul de registratură generală și arhivă.  +  Articolul 45Conducerea Secției de resurse umane și documentare și atribuțiile acesteia(1) Secția de resurse umane și documentare exercită atribuțiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind structura și organizarea parchetelor, evidența personalului Ministerului Public și administrarea carierei acestuia, precum și atribuțiile privind activitatea de analiză, studii și documentare juridică, de cunoaștere a cauzelor care generează și a condițiilor care favorizează criminalitatea, de centralizare și prelucrare a datelor statistice și pe cele privind protecția minorilor, de registratură și arhivă și coordonează aceste activități desfășurate de celelalte parchete.(2) Secția este condusă de un procuror-șef secție, ajutat de un procuror-șef secție adjunct.(3) Procurorul-șef secție are următoarele atribuții:a) organizează, conduce, controlează și răspunde de activitatea personalului din cadrul secției, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție măsurile care se impun pentru desfășurarea corespunzătoare a acesteia;b) stabilește atribuțiile manageriale delegate procurorului-șef secție adjunct;c) repartizează spre soluționare lucrările înregistrate în secție, direct procurorilor sau prin procurorul-șef serviciu;d) colaborează, în condițiile legii, cu conducerile parchetelor cu privire la selecționarea, încadrarea, evaluarea și perfecționarea profesională a personalului, cu excepția procurorilor;e) asigură legătura cu Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, precum și cu alte instituții publice, în vederea realizării atribuțiilor specifice activității de resurse umane;f) desemnează grefierii cu atribuții privind primirea și înregistrarea corespondenței, potrivit legii;g) ia măsuri pentru asigurarea primirii de la Regia Autonomă "Monitorul Oficial", în ziua publicării, a monitoarelor oficiale în care sunt publicate acte normative care prezintă interes pentru activitatea parchetelor, decizii ale Curții Constituționale și ale Curții Europene a Drepturilor Omului;h) elaborează semestrial programul de activitate al secției, asigură și urmărește realizarea integrală a obiectivelor și a acțiunilor în termenele prevăzute;i) formulează propuneri de delegare și detașare a procurorilor în cadrul secției, în condițiile legii;j) elaborează metodologii de lucru și proceduri interne în domeniul de competență a secției;k) aduce la cunoștința personalului actele normative nou-apărute, ordinele și dispozițiile conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și pe cele ale Ministerului Justiției;l) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau dispuse de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(4) Procurorul-șef secție adjunct are următoarele atribuții:a) organizează, conduce, controlează și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor manageriale delegate de procurorul-șef secție;b) soluționează lucrările repartizate de procurorul-șef secție și de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;c) exercită atribuțiile procurorului-șef secție, în absența acestuia;d) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau dispuse de procurorul-șef secție ori de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul de documentare și statistică judiciară  +  Articolul 46Conducerea serviciului(1) Serviciul de documentare și statistică judiciară este condus de un procuror-șef serviciu.(2) Procurorul-șef serviciu exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 25 alin. (5).  +  Articolul 47(1) Procurorii din cadrul Serviciului de documentare și statistică judiciară au următoarele atribuții:A. Atribuții de documentare:a) studiază modul de aplicare a legii în domeniile de competența structurilor de parchet din cadrul Ministerului Public, identifică situațiile de aplicare greșită sau neunitară a unor dispoziții legale, elaborează note de studiu cu privire la problemele de drept controversate și formulează propuneri de soluționare a acestora, pe care le prezintă conducerii secției și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;b) elaborează lucrări cu caracter teoretic și practic și acordă sprijinul științific necesar direcțiilor, secțiilor, serviciilor și birourilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și parchetelor din subordinea acestuia;c) editează revista "Pro Lege" și asigură transmiterea acesteia, la toate parchetele și instituțiile interesate, din țară și din străinătate;d) colaborează cu Serviciul de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe pentru cunoașterea legislației și a sistemelor judiciare ale altor țări, în special ale celor din Uniunea Europeană, și întocmește lucrări de sinteză privind rolul, atribuțiile și perspectivele Ministerului Public în contextul european;e) elaborează proiectul Regulamentului de ordine interioară al parchetelor și propun, când este cazul, modificarea și completarea acestuia, potrivit normelor de tehnică legislativă;f) elaborează proiectele ordinelor cu caracter normativ ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ale altor acte normative și propun, când este cazul, modificarea, completarea și abrogarea acestora, potrivit normelor de tehnică legislativă;g) țin evidența ordinelor cu caracter normativ ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și le comunică Consiliului Superior al Magistraturii;h) elaborează observații și propuneri la proiectele de legi și alte acte normative în legătură cu activitatea Ministerului Public;i) propun procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție criteriile care trebuie să stea la baza constituirii sistemului informațional din cadrul Ministerului Public și măsuri pentru actualizarea acestuia, atunci când se impune;j) coordonează activitatea de documentare juridică la nivelul Ministerului Public;k) studiază cauzele care generează sau favorizează criminalitatea și prezintă conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție propuneri în vederea eliminării acestora, precum și pentru modificarea legislației în domeniu;l) asigură difuzarea către toate structurile de parchet a materialelor realizate în îndeplinirea activităților prevăzute în această secțiune, inclusiv publicarea pe site-ul Ministerului Public;m) asigură publicarea pe site-ul Ministerului Public a materialelor de interes pentru activitatea parchetelor realizate și de alte structuri ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;n) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute în legi speciale sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.B. Atribuții de statistică judiciară:a) centralizează, prelucrează și arhivează informațiile și datele statistice privind activitatea parchetelor;b) stabilesc, în colaborare cu alte structuri din cadrul Ministerului Public, Ministerului Justiției și Consiliului Superior al Magistraturii, indicatorii statistici privind activitatea parchetelor și nomenclatorul de infracțiuni, elaborează proiectul formularelor statistice privind activitatea parchetelor și pe cel al ghidului de completare a formularelor statistice, pe care le supune spre aprobare Consiliului Superior al Magistraturii;c) îndrumă activitatea de statistică judiciară a parchetelor din cadrul Ministerului Public;d) asigură documentarea și instruirea personalului Ministerului Public în domeniul statisticii judiciare;e) furnizează datele statistice și materialele de specialitate solicitate de structurile din cadrul Ministerului Public, Ministerului Justiției și Consiliului Superior al Magistraturii;f) furnizează date statistice Institutului Național de Statistică, autorităților și instituțiilor publice naționale ori altor organisme interne și internaționale interesate;g) furnizează rapoarte statistice pentru întocmirea proiectului Raportului anual de activitate al Ministerului Public;h) întocmesc semestrial și anual Analiza indicatorilor statistici privind activitatea Ministerului Public, documentarul indicatorilor statistici ai activității Ministerului Public și documentarul stării infracționale;i) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) În cadrul Serviciului de documentare și statistică judiciară funcționează biblioteca. Personalul din cadrul bibliotecii organizează și gestionează fondul documentar al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit dispozițiilor Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale regulamentului propriu, aprobat prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(3) Personalul din cadrul bibliotecii se subordonează procurorului-sef al Serviciului de documentare și statistică judiciară.  +  Secţiunea a 3-a Serviciul de organizare și resurse umane  +  Articolul 48Conducerea serviciului(1) Serviciul de organizare și resurse umane este condus de un procuror-sef serviciu.(2) Procurorul-sef serviciu exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 25 alin. (5).  +  Articolul 49 Personalul din cadrul Serviciului de organizare și resurse umane are următoarele atribuții:a) organizează și ține la zi evidența procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, a personalului auxiliar de specialitate și celui conex acestuia, a funcționarilor publici și a personalului contractual al parchetelor, în raport cu numărul de posturi prevăzut în statele de funcții și de personal ale Ministerului Public;b) evaluează, cel puțin o dată pe an, volumul de activitate al parchetelor și propune procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție măsuri pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi;c) pune în aplicare ordinele și deciziile procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în domeniul resurselor umane și asigură informarea personalului din parchete cu privire la acestea;d) întocmește documentația și proiectele ordinelor de delegare în funcții de execuție și de detașare a procurorilor în condițiile legii;e) întocmește documentația pentru transmiterea către Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a propunerilor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de numire a procurorilor în funcții de conducere sau de revocare din funcții de conducere, în condițiile legii;f) comunică Consiliului Superior al Magistraturii ordinele procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind cariera procurorilor;g) întocmește documentația necesară pentru dosarele de pensionare ale personalului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și documentația cerută de lege pentru actualizarea sau recalcularea pensiilor;h) întocmește, completează și păstrează Registrul opis alfabetic de evidență a salariaților (R 41) pentru personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;i) coordonează întocmirea și actualizarea fișelor posturilor pentru personalul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în condițiile legii;j) întocmește și actualizează propunerile privind statele de funcții și de personal ale parchetelor din cadrul Ministerului Public, cu excepția Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;k) organizează și coordonează activitatea de evaluare a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, a personalului auxiliar de specialitate și celui conex acestuia, a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;l) asigură evidențierea, inventarierea, selecționarea, păstrarea și folosirea documentelor repartizate serviciului, potrivit legii și Nomenclatorului arhivistic;m) eliberează și ține evidența legitimațiilor de serviciu și a cartelelor de acces;n) redactează și prezintă procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție documentația privind delegarea personalului auxiliar de specialitate și celui conex acestuia și a altor categorii de personal din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ține evidența acestora;o) organizează examenele și concursurile pentru recrutarea și promovarea personalului auxiliar de specialitate și celui conex acestuia, a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; participă, alături de personalul desemnat de celelalte compartimente, în comisiile de concurs și în cele de soluționare a contestațiilor privind funcționarii publici, personalul auxiliar de specialitate și cel conex acestuia, precum și personalul contractual, stabilite prin ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;p) întocmește proiectele ordinelor sau, după caz, ale deciziilor de numire, promovare, delegare, detașare, trecere în alte sectoare de activitate, transfer sau eliberare din funcție a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, a funcționarilor publici, a personalului contractual și a personalului auxiliar de specialitate și celui conex acestuia din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ține evidența acestora;q) efectuează cercetarea prealabilă, în condițiile legii, în cazul sesizării comiterii unor abateri disciplinare de către personalul auxiliar de specialitate și cel conex acestuia și personalul contractual din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, întocmește actul de constatare și propune, dacă este cazul, aplicarea unor sancțiuni disciplinare categoriilor de personal respective;r) stabilește pe baza grilelor de salarizare drepturile bănești cuvenite procurorilor, personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, funcționarilor publici, personalului contractual, personalului auxiliar de specialitate și celui conex acestuia, ca urmare a majorărilor survenite, a încetării suspendării activității, a pensionării și a recalculării pensiilor, în condițiile legii;s) întocmește și prezintă procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție proiectele ordinelor de stabilire a drepturilor salariale și a altor drepturi ale procurorilor de la toate parchetele, a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, ale deciziilor de stabilire a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului auxiliar de specialitate și celui conex acestuia încadrat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și contractele de muncă și deciziile/ordinele de stabilire a drepturilor salariale ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ține evidența acestora;ș) examinează contestațiile procurorilor și ale celorlalte categorii de personal cu privire la acordarea drepturilor salariale și formulează propuneri corespunzătoare;t) exercită atribuțiile care derivă din aplicarea dispozițiilor Codului administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative ce cuprind reglementări referitoare la această categorie profesională, conform competenței;ț) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.  +  Secţiunea a 4-a Serviciul de registratură generală și arhivă  +  Articolul 50Conducerea serviciului(1) Serviciul de registratură generală și arhivă este condus de un procuror-șef serviciu.(2) Procurorul-șef serviciu exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 25 alin. (5).  +  Articolul 51 Personalul din cadrul Serviciului de registratură generală și arhivă are următoarele atribuții:a) înregistrează și distribuie corespondența adresată procurorului general, prim-adjunctului procurorului general și adjunctului procurorului general, precum și structurilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;b) înregistrează, analizează și distribuie celorlalte parchete corespondența de competența lor, trimisă Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, încunoștințând în acest sens petenții;c) trimite altor autorități și instituții publice corespondența greșit îndreptată către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, încunoștințând în acest sens petenții;d) organizează și coordonează activitatea de primire, înregistrare, repartizare, circulație și păstrare a lucrărilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;e) realizează activitățile de arhivă, potrivit legii;f) organizează activitatea de relații cu publicul;g) primește și înregistrează sesizările penale, alte plângeri, cereri, memorii și petiții ale persoanelor fizice și reprezentanților persoanelor juridice;h) aduce la cunoștință conducerii secției problemele deosebite apărute în cadrul activității de relații cu publicul, în scopul informării de îndată a conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;i) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.  +  Secţiunea a 5-a Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal  +  Articolul 52Desemnarea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal(1) La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin ordin al procurorului general, se desemnează un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal este subordonat direct conducătorului parchetului și nu poate primi niciun fel de instrucțiuni în exercitarea sarcinilor ce-i revin.(2) La desemnarea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal se vor avea în vedere specializarea, calitățile profesionale și cunoștințele în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor, precum și capacitatea de a îndeplini sarcinile prevăzute de art. 53.(3) Responsabilul cu protecția datelor este implicat în mod corespunzător și în timp util în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal.(4) Responsabilul cu protecția datelor este sprijinit în îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor sale prin asigurarea resurselor necesare pentru îndeplinirea acestora, accesarea datelor cu caracter personal și a operațiunilor de prelucrare, precum și pentru consolidarea cunoștințelor de specialitate.(5) Responsabilul cu protecția datelor nu poate deține o funcție în cadrul instituției prin care să stabilească scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.(6) Responsabilul cu protecția datelor nu poate să reprezinte operatorul de date în instanță în cauze care implică probleme legate de protecția datelor cu caracter personal.  +  Articolul 53Atribuțiile responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal îndeplinește următoarele atribuții:a) informează și consiliază angajatorul, precum și personalul care se ocupă de prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și al altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor;b) monitorizează respectarea Regulamentului (UE) 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor și a politicilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal;c) colectează date pentru identificarea activităților de prelucrare, analizează și verifică conformitatea activităților de prelucrarea a datelor cu caracter personal;d) furnizează consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizează funcționarea acesteia, în conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) 2016/679;e) cooperează cu autoritatea de supraveghere din domeniu;f) își asumă rolul de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menționată la art. 36 din Regulamentul (UE) 2016/679, precum și, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune;g) consiliază și sprijină angajatorul pentru îndeplinirea obligațiilor acestuia privind notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal și îl asistă pe toată perioada necesară soluționării problemelor legate de incidentul de securitate identificat, precum și pe toată perioada investigațiilor efectuate de autoritatea de supraveghere;h) face propuneri și recomandări privind adoptarea oricăror măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor cu caracter personal pe care le consideră necesare și oportune;i) îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de conducătorul parchetului, fără ca acestea să genereze un conflict de interese între ele.  +  Articolul 54Registre și evidențe privind activitatea de protecție a datelor cu caracter personal(1) Pentru evidențierea activității specifice de protecție a datelor cu caracter personal, se instituie un registru special.(2) Dispozițiile art. 207 alin. (7) se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul V Secția parchetelor militare  +  Secţiunea 1 Structura și conducerea Secției parchetelor militare  +  Articolul 55Structura Secției parchetelor militare În cadrul Secției parchetelor militare, funcționează:A. Serviciul de urmărire penală și judiciar:a) Biroul de urmărire penală;b) Biroul judiciar.B. Serviciul de cooperare judiciară și criminalisticăa) Biroul de cooperare judiciară;b) Biroul de criminalistică.C. Serviciul de organizare, mobilizare, resurse umane, economico-financiar și administrativ:a) Biroul economico-financiar, contabilitate și administrativ.D. Biroul de documente clasificate.  +  Articolul 56Conducerea Secției parchetelor militare și atribuțiile acesteia(1) Secția parchetelor militare exercită atribuțiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu activitatea de urmărire penală și activitatea de criminalistică, precum și cele în legătură cu participarea la ședințele de judecată în cauzele penale având ca obiect infracțiuni săvârșite de militari.(2) Secția este condusă de un procuror militar sef secție, ajutat de un procuror militar sef secție adjunct.(3) Procurorul militar sef secție are următoarele atribuții:a) organizează, conduce, controlează, îndrumă și răspunde de activitatea personalului din cadrul secției, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție măsurile necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a acesteia;b) stabilește atribuțiile manageriale delegate procurorului militar sef secție adjunct;c) dispune măsurile necesare pentru păstrarea în condiții de confidențialitate a Registrului de evidență privind metodele speciale de supraveghere și cercetare (R-6), a Registrului special privind măsurile de protecție a persoanelor vătămate, părților civile, martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor și a colaboratorilor (R-7), a suporturilor care conțin rezultatul activităților de supraveghere tehnică, precum și a altor documente care impun păstrarea în astfel de condiții;d) repartizează spre soluționare dosarele penale și celelalte lucrări înregistrate în secție, direct procurorilor militari ai secției sau prin procurorul-sef serviciu ori procurorul-sef birou, după caz;e) îndrumă, la cererea procurorilor militari din cadrul parchetelor militare, activitatea de urmărire penală;f) exercită, din dispoziția procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, activitatea de control tematic, respectiv de control operativ curent la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București și celelalte parchete militare;g) evaluează, din dispoziția procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, calitatea actelor de urmărire penală și a celor privind activitatea judiciară efectuate de procurorii militari din cadrul parchetele militare și propune conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție luarea măsurilor necesare pentru înlăturarea deficiențelor constatate;h) propune procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție înființarea/desființarea de servicii, birouri sau alte compartimente de specialitate în cadrul parchetelor militare, precum și măsuri de îmbunătățire a activității parchetelor militare;i) stabilește, cu avizul conform al Serviciului de tehnologia informației din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, numărul informaticienilor de la parchetele militare;j) este ordonator terțiar de credite pentru parchetele militare, în finanțarea ordonatorului principal, care este ministrul apărării naționale;k) asigură implementarea strategiilor naționale și sectoriale în domeniul justiției la parchetele militare;l) elaborează semestrial programul de activitate al secției, asigură și urmărește realizarea integrală a obiectivelor și acțiunilor în termenele prevăzute;m) organizează și răspunde de înregistrarea, păstrarea și circulația în condițiile legii și a regulamentelor în vigoare a lucrărilor și informațiilor clasificate și a celor nedestinate publicității gestionate conform competenței de soluționare;n) înaintează, spre informare, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție un exemplar al rechizitoriilor emise, în ziua confirmării legalității și temeiniciei acestora și înainte de sesizarea judecătorului de cameră preliminară, ordonanțele de infirmare a clasărilor dispuse în temeiul legii, în ziua emiterii lor precum și un exemplar al hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus restituirea cauzei la procuror în temeiul legii, în ziua comunicării la parchet a acestora;o) analizează cazurile de aplicare neunitară a unor dispoziții legale în practica instanțelor militare de judecată și informează conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea declarării recursului în interesul legii;p) formulează propuneri de delegare și detașare a procurorilor în cadrul secției, în condițiile legii;q) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau dispuse de procurorul general al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(4) În exercitarea atribuțiilor care îi revin, procurorul militar șef secție emite ordine sau dispoziții cu caracter intern.(5) Procurorul militar șef secție adjunct are următoarele atribuții:a) organizează, conduce, controlează și răspunde de activitatea personalului din cadrul secției în raport de atribuțiile manageriale delegate de procurorul-șef secție;b) soluționează lucrările repartizate de procurorul-șef secție și de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;c) exercită atribuțiile procurorului militar șef secție, în absența acestuia;d) exercită orice alte atribuții prevăzute în legi și regulamente sau stabilite de procurorul-șef secție ori de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul de urmărire penală și judiciar  +  Articolul 57Conducerea serviciului(1) Serviciul de urmărire penală și judiciar este condus de un procuror militar șef serviciu.(2) Procurorul militar șef serviciu exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 25 alin. (5).  +  Articolul 58Biroul de urmărire penală(1) Procurorii militari din cadrul Biroului de urmărire penală au următoarele atribuții:a) efectuează urmărirea penală în cauzele penale de competența Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în care unul dintre subiecții activi ai infracțiunii este militar, prevăzute la art. 56 alin. (4) și (5) raportat la art. 40 alin. (1) din Codul de procedură penală sau preluate de la parchetele militare ierarhic inferioare, în condițiile prevăzute de lege;b) din dispoziția procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, analizează plângerile formulate împotriva măsurilor dispuse și a actelor de urmărire penală efectuate de procurorul general militar al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București ori a soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse de acesta și propun măsuri corespunzătoare, potrivit legii;c) exercită atribuțiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. c) în cauzele de competență proprie;d) participă la ședințele de judecată, în condițiile legii;e) îndrumă procurorii militari de la parchetele militare care efectuează activități de urmărire penală, la cererea acestora;f) analizează cauzele în care procurorii militari au dispus clasarea față de inculpații arestați preventiv și propun măsuri corespunzătoare;g) asigură folosirea eficientă a mijloacelor tehnice criminalistice și îndrumă, în acest sens, procurorii militari de la parchetele militare;h) organizează activități comune cu Ministerul Apărării Naționale și celelalte structuri militare pentru prevenirea și combaterea criminalității, precum și pentru stabilirea cauzelor care generează sau favorizează criminalitatea în rândul personalului militar și salariaților civili ai structurilor militarizate, conform art. 113 alin. (2) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, constând în conferințe, seminare și alte acțiuni de colaborare sau cooperare;i) centralizează și analizează datele și informațiile rezultate în urma acțiunilor de îndrumare și cooperare, precum și pe cele privind evenimentele la care se deplasează procurorii militari;j) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția conducerii secției și a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Biroul de urmărire penală este condus de un procuror militar șef birou.(3) Procurorul militar șef birou exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 25 alin. (5)  +  Articolul 59Biroul judiciar(1) Procurorii militari din cadrul Biroului judiciar au următoarele atribuții:a) participă la judecarea de către Înalta Curte de Casație și Justiție a cauzelor privind infracțiunile săvârșite de militari, cu înștiințarea prealabilă a instanței și a Secției judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;b) exercită căile de atac, potrivit legii, împotriva hotărârilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în cauzele penale judecate cu participarea procurorilor militari;c) analizează hotărârile judecătorești penale definitive în care problemele de drept au fost soluționate diferit și fac propuneri motivate pentru promovarea recursului în interesul legii;d) analizează cauzele cu inculpați arestați preventiv în care procurorii militari au dispus trimiterea în judecată, iar instanțele judecătorești au pronunțat hotărâri definitive de achitare, restituire sau trimitere la procuror, precum și cauzele în care s-a dispus, prin hotărâri definitive, punerea în libertate a unor inculpați trimiși în judecată în stare de arest preventiv de către procurorii militari;e) îndrumă procurorii militari de la parchetele militare care efectuează activitate judiciară, la cererea acestora;f) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția conducerii secției și a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Biroul judiciar este condus de un procuror militar șef birou.(3) Procurorul militar șef birou exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 25 alin. (5).  +  Secţiunea a 3-a Serviciul de cooperare judiciară și criminalistică  +  Articolul 60Conducerea serviciului(1) Serviciul de cooperare judiciară și criminalistică este condus de un procuror militar șef serviciu.(2) Procurorul militar șef serviciu exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 25 alin. (5).  +  Articolul 61Biroul de cooperare judiciară(1) Procurorii militari din cadrul Biroului de cooperare judiciară au următoarele atribuții:a) efectuează urmărirea penală în cauzele de competența Secției parchetelor militare sau preluate în condițiile legii, privind fapte penale comise de militari români dislocați pe teritoriul altor state, în cadrul unor forțe multinaționale, în condițiile în care, potrivit unei convenții internaționale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitată jurisdicția română;b) efectuează urmărirea penală în cauzele de competența Secției parchetelor militare sau preluate în condițiile legii, privind fapte penale comise de membrii forțelor armate străine aflate pe teritoriul României, dacă prin tratatele sau convențiile internaționale la care România este parte nu se prevede altfel;c) întocmesc lucrările în legătură cu cererile de asistență judiciară internațională, potrivit legii;d) organizează activități comune cu structurile de comandă ale forțelor armate străine aflate pe teritoriul României pentru prevenirea și combaterea criminalității, precum și pentru stabilirea cauzelor care generează sau favorizează criminalitatea în rândul personalului militar, constând în conferințe, seminarii și alte acțiuni de colaborare sau cooperare;e) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția conducerii secției și a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Biroul de cooperare judiciară este condus de un procuror militar șef birou și îndeplinește atribuțiile care revin Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în calitate de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare, în cauzele de competența parchetelor militare.(3) Procurorul militar șef birou exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 25 alin. (5)  +  Articolul 62Biroul de criminalistică(1) Procurorii militari din cadrul Biroului de criminalistică au următoarele atribuții:a) efectuează urmărirea penală în cauzele complexe de competența secției sau preluate, în condițiile legii, de la alte structuri de parchet, care necesită aplicarea metodelor științifice și a mijloacelor tehnice criminalistice;b) acordă sprijin sub aspect tehnic, tactic și metodologic procurorilor de la celelalte parchete militare care desfășoară activitate de urmărire penală proprie, în cauzele penale, în vederea eficientizării și dinamizării activității de urmărire penală;c) organizează evidența centralizată a cauzelor penale având ca obiect infracțiuni săvârșite cu intenție, care au avut ca urmare moartea unei persoane, aflate în evidența cauzelor cu autori neidentificați;d) elaborează lucrări de analiză vizând aspecte de ordin tehnic, tactic și metodologic privind folosirea de către procurorii militari a mijloacelor criminalistice;e) asigură difuzarea către parchetele militare, în scopul documentării, a lucrărilor elaborate pe plan intern și în străinătate cu privire la metodele și mijloacele tehnice, a regulilor și procedeelor tactice criminalistice necesare descoperirii, cercetării și prevenirii diferitelor categorii de infracțiuni;f) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului militar șef secție.(2) Biroul de criminalistică este condus de un procuror militar șef birou.(3) Procurorul militar șef birou exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 25 alin. (5).  +  Secţiunea a 4-a Serviciul de organizare, mobilizare, resurse umane, economico-financiar și administrativ  +  Articolul 63Atribuții și conducere(1) Personalul din cadrul Serviciului de organizare, mobilizare, resurse umane, economico- financiar și administrativ are următoarele atribuții:a) întocmește proiectele de ordin privind stabilirea drepturilor salariale și a altor drepturi cuvenite procurorilor militari și personalului auxiliar de specialitate, personalului militar, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul secției și al parchetelor militare;b) redactează proiectele de ordin privind delegarea unor procurori militari, precum și lucrările pentru Ministerul Apărării Naționale referitoare la acordarea gradelor, avansarea în grad, acordarea de distincții militare, trecerea în rezervă și pensionarea procurorilor militari și a personalului militar;c) întocmește proiectele contractelor de muncă ale personalului auxiliar de specialitate și personalului contractual din cadrul secției și al parchetelor militare;d) examinează contestațiile procurorilor militari și ale celorlalte categorii de personal cu privire la acordarea drepturilor salariale și propun măsuri;e) organizează examenele și concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de grefier și promovarea personalului auxiliar de specialitate în cadrul secției, precum și examenele sau concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din cadrul secției și al parchetelor militare, respectiv promovarea în grade sau trepte a personalului contractual;f) propune ocuparea prin transfer a unor posturi de personal auxiliar de specialitate și funcționar public vacante la nivelul secției și al parchetelor militare;g) asigură asistență de specialitate în cazul examenelor și concursurilor organizate la nivelul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București pentru personalul auxiliar de specialitate;h) întocmește lucrările de organizare-mobilizare și cele de personal care decurg din reglementările militare;i) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Serviciul de organizare, mobilizare, resurse umane, economico-financiar și administrativ este condus de către un procuror militar șef serviciu care are următoarele atribuții:a) organizează, conduce, controlează și răspunde de activitatea personalului din cadrul serviciului, luând sau, după caz, propunând procurorului militar șef al Secției parchetelor militare și conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție măsurile care se impun pentru desfășurarea corespunzătoare a acesteia;b) colaborează, în condițiile legii, cu conducerile parchetelor militare cu privire la selecționarea, încadrarea, evaluarea și perfecționarea profesională a personalului, cu excepția procurorilor militari;c) asigură legătura cu Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, precum și cu alte instituții publice, în vederea realizării atribuțiilor specifice activității de resurse umane;d) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau dispuse de procurorul militar șef secție.  +  Articolul 64Biroul economico-financiar, contabilitate și administrativ(1) Personalul Biroului economico-financiar și administrativ are următoarele atribuții:a) efectuează analize economice și face propuneri pentru întocmirea capitolului din bugetul de venituri și cheltuieli referitor la Secția parchetelor militare și la parchetele militare;b) asigură plata integrală și la timp a soldelor, salariilor și a celorlalte drepturi bănești cuvenite personalului Secției parchetelor militare, precum și al parchetelor militare;c) întocmește statele de plată, precum și proiectele de ordine de zi pentru alocarea sau, după caz, scoaterea de la drepturile bănești a personalului Secției parchetelor militare și al parchetelor militare;d) centralizează statele de plată a soldelor, salariilor și a altor drepturi bănești și efectuează reținerile către bugetul de stat și cel al asigurărilor sociale de stat, precum și a contribuției pentru pensia suplimentară, ajutorul de șomaj și altele, întocmind documentele necesare virării acestora, în cotele și la termenele stabilite pentru personalul Secției parchetelor militare și al parchetelor militare;e) întocmește și depune documentele privind cheltuielile de personal ale Secției parchetelor militare și al parchetelor militare;f) calculează, reține și depune garanțiile pentru gestionarii din cadrul Secției parchetelor militare și al parchetelor militare;g) întocmește documentația necesară calculării pensiilor pentru personalul Secției parchetelor militare și al parchetelor militare;h) asigură condițiile de păstrare în deplină securitate a banilor și a altor valori, a transportului acestora, precum și de realizare a operațiunilor de casă la Secția parchetelor militare și la parchetele militare;i) întocmește actele justificative de plată a cheltuielilor de delegare, transport, cazare, chirie, precum și actele justificative de decontare a contribuției personale pentru medicamente și servicii medicale pentru personalul Secției parchetelor militare și al parchetelor militare;j) întocmește actele justificative privind acordarea avansului pentru mărci poștale, taxe poștale, expertize, deplasări, cheltuieli cu utilitățile și altele asemenea;k) organizează evidența operațiunilor economico-financiare ale Secției parchetelor militare și ale parchetelor militare, efectuează controlul privind modul de respectare a dispozițiilor legale referitoare la patrimoniul unității și asigură informațiile necesare cu privire la executarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și gospodărirea mijloacelor financiare și materiale;l) organizează, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și dispozițiilor Direcției financiare din cadrul Ministerului Apărării Naționale, contabilitatea în partidă dublă a activității economico-financiare și de planificare desfășurate la Secția parchetelor militare și la parchetele militare;m) efectuează sau, după caz, coordonează activitățile de inventariere a patrimoniului Secției parchetelor militare și al parchetelor militare;n) asigură legătura cu instituțiile publice și societățile comerciale ce deservesc Secția parchetelor militare și parchetele militare;o) urmărește realizarea decontărilor cu debitorii și creditorii;p) comunică parchetelor militare dovada achitării contravalorii expertizelor, constatărilor sau a altor lucrări efectuate în cursul urmăririi penale, în scopul stabilirii corecte a cheltuielilor judiciare avansate de stat;q) întocmește și depune darea de seamă contabilă și raportul explicativ;r) realizează documentația necesară obținerii resurselor financiare necesare pentru funcționarea corespunzătoare a Secției parchetelor militare, precum și a parchetelor militare;s) urmărește emiterea notelor de recepție privind bunurile achiziționate de Secția parchetelor militare și de parchetele militare;ș) stabilește necesarul de carburanți și lubrifianți, precum și programul de întreținere a tehnicii auto din dotarea Secției parchetelor militare și a parchetelor militare;t) urmărește întocmirea formelor legale de scoatere din inventar a bunurilor degradate, distruse sau transferate, precum și de lichidare a mijloacelor fixe scoase din uz din dotarea Secției parchetelor militare și a parchetelor militare;ț) solicită compartimentelor de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale întocmirea proiectelor planurilor de investiții, de reparații capitale și curente pentru Secția parchetelor militare și al parchetelor militare, precum și documentațiile tehnice aferente;u) pregătește documentația necesară pentru achizițiile de bunuri și prestări de servicii pentru Secția parchetelor militare și parchetele militare;v) verifică realitatea consumurilor, precum și cantitățile de materiale din facturile transmise pentru decontare și execută recepția bunurilor achiziționate și a serviciilor prestate pentru Secția parchetelor militare și parchetele militare;w) răspunde de realizarea măsurilor proprii de protecție a muncii și de prevenire și stingere a incendiilor;x) stabilește și asigură necesarul de mijloace fixe, rechizite și obiecte de inventar și alte materiale necesare desfășurării activității Secției parchetelor militare și a parchetelor militare;y) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Biroul economico-financiar și administrativ este condus de un șef birou, ofițer specialist, care exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 89 alin. (3).  +  Secţiunea a 5-a Biroul de documente clasificate  +  Articolul 65Atribuții și conducere(1) Personalul din cadrul Biroului de documente clasificate are următoarele atribuții:a) efectuează activitățile de primire, înregistrare, redactare, procesare, păstrare, manipulare, multiplicare, transmitere, inventariere, distrugere, arhivare și clasare în mape/dosare a documentelor clasificate;b) execută măsurile dispuse de procurorul militar șef secție și de structura de securitate/funcționarul de securitate sub toate componentele de protecție a informațiilor clasificate și ține evidența lucrărilor întocmite;c) informează ierarhic cu privire la vulnerabilitățile și riscurile identificate în domeniul protecției informațiilor clasificate și sesizează incidentele de securitate;d) îndrumă personalul din structurile similare ale parchetelor militare cu privire la modul de aplicare a măsurilor de protecție a informațiilor clasificate;e) îndeplinește orice alte activități specifice protecției documentelor clasificate, potrivit prevederilor legale în vigoare.(2) Biroul de documente clasificate este condus de un procuror militar șef birou, subordonat direct procurorului militar șef secție, care exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 75 alin. (2).  +  Capitolul VI Serviciul de îndrumare și control  +  Articolul 66Conducerea serviciului(1) Serviciul de îndrumare și control este condus de un procuror-șef serviciu.(2) Procurorul-șef serviciu exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 25 alin. (5).  +  Articolul 67Atribuții(1) Serviciul de îndrumare și control funcționează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și exercită atribuțiile în legătură cu controlul ierarhic și alte atribuții ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prevăzute în Codul de procedură penală și legi speciale.(2) Procurorii din cadrul Serviciului de îndrumare și control au următoarele atribuții, din dispoziția procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție:a) în numele procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție exercită atribuțiile de control ierarhic specifice acestei funcții;b) analizează plângerile formulate împotriva măsurilor dispuse și a actelor de urmărire penală efectuate de procurorii-șefi direcții și secții, precum și plângerile formulate împotriva măsurilor dispuse și a actelor de urmărire penală efectuate de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel ori a soluțiilor dispuse de către aceștia, supuse controlului ierarhic al procurorului general, și propun măsuri de soluționare, potrivit legii;c) analizează, sub aspectul legalității și temeiniciei, actele, măsurile și soluțiile procurorilor din cadrul Ministerului public, formulând propuneri corespunzătoare;d) analizează conflictele de competență apărute între procurori și propun măsuri de soluționare, potrivit legii;e) analizează cererile de trimitere a unei cauze penale de la un parchet la un alt parchet egal în grad și propun măsuri de soluționare, potrivit legii;f) analizează cererile privind abținerea și recuzarea procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel, precum și a procurorilor-șefi din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de competența procurorului general, și propun măsuri de soluționare, potrivit legii;g) analizează propunerile de acordare/retragere a avizului conform pentru lucrătorii poliției judiciare și întocmesc documentația aferentă;h) analizează propunerile de acordare/retragere a avizului conform pentru numirea ca organe de cercetare penală speciale a ofițerilor anume desemnați și întocmesc documentația aferentă;i) efectuează activități de coordonare și control la parchete și propun măsuri de înlăturare a deficiențelor constatate, inclusiv sesizarea Inspecției judiciare;j) centralizează și analizează datele și informațiile rezultate în urma acțiunilor de coordonare și control;k) întocmesc anual analiza principalilor indicatori de calitate ai activității Ministerului Public, pe baza informărilor primite de la structura competentă din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de la parchetele de pe lângă curțile de apel;l) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a procurorului-sef serviciu.  +  Capitolul VII Serviciul de cooperare judiciară internațională  +  Articolul 68Conducerea serviciului(1) Serviciul de cooperare judiciară internațională este condus de un procuror-sef serviciu.(2) Procurorul-sef serviciu exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 25 alin. (5).  +  Articolul 69Atribuțiile Serviciului de cooperare judiciară internațională(1) Serviciul de cooperare judiciară internațională funcționează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și îndeplinește activitățile legate de relațiile externe ale Ministerului Public, precum și activitatea de protocol.(2) Procurorii din cadrul Serviciului de cooperare judiciară internațională au următoarele atribuții:A. Atribuții în domeniul cooperării judiciare internaționale:a) controlează și coordonează efectuarea lucrărilor și îndeplinirea obligațiilor ce revin Ministerului Public în domeniul cooperării judiciare internaționale, potrivit legii și convențiilor internaționale la care țara noastră este parte;b) îndeplinesc rolul de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală, în condițiile legii și ale normelor de drept internațional;c) facilitează cooperarea judiciară în materie penală în faza de urmărire penală;d) asistă parchetele competente, la cererea acestora, în activitatea de cooperare judiciară internațională în faza de urmărire penală, și îndrumă parchetele în vederea stabilirii contactului direct dintre acestea și autoritățile judiciare străine;e) asigură schimbul de date și informații și urmăresc respectarea procedurilor de lucru cu ofițerii și magistrații de legătură străini acreditați în România sau ai României acreditați în străinătate, implicați în executarea și soluționarea unor cereri de cooperare judiciară internațională;f) asigură cooperarea cu misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, precum și cu misiunile diplomatice și oficiile consulare străine acreditate în România, în realizarea atribuțiilor parchetelor din cadrul Ministerului Public referitoare la activitatea de urmărire penală sau soluționarea unor cereri de cooperare judiciară internațională;g) asigură îndeplinirea atribuțiilor Rețelei judiciare române și Rețelei judiciare europene, precum și ale altor rețele internaționale cu competențe în domeniul cooperării judiciare internaționale, prin procurorii desemnați să facă parte din aceste structuri;h) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.B. Atribuții în domeniul relațiilor internaționale:a) întocmesc și supun spre aprobare programul de cooperare dintre Ministerul Public și instituții similare din străinătate sau organisme internaționale;b) participă la negocierea și întocmesc în vederea semnării, proiectele acordurilor de cooperare și programelor de cooperare între Ministerul Public și instituții sau organisme similare internaționale;c) urmăresc modul de realizare și aplicare a acordurilor, protocoalelor și programelor de asistență în vigoare;d) asigură redactarea lucrărilor care vizează cooperarea Ministerului Public cu instituții și organisme internaționale;e) țin evidența procurorilor care au urmat cursuri de pregătire profesională în materia cooperării judiciare internaționale în țară sau în străinătate și a celor care au participat la congrese, conferințe, seminare, cursuri, simpozioane, comisii internaționale, grupuri de lucru sau alte manifestări științifice cu caracter internațional;f) țin evidența procurorilor care îndeplinesc rol de puncte de contact în rețelele de drept penal naționale și internaționale, puncte focale naționale sau internaționale;g) inițiază și coordonează, în calitate de lider de proiect, programe în domeniul cooperării judiciare și relațiilor internaționale;h) asigură participarea reprezentanților Ministerului Public la evenimente cu caracter internațional;i) întocmesc periodic informări privind proiectele de acte normative ale UE și elaborează, la solicitarea conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, note de studiu privind cooperarea judiciară și relațiile internaționale, precum și informări privind reglementările din legislația statelor europene și a altor state cu relevanță pentru activitatea Ministerului Public;j) asigură realizarea unor traduceri sau interpretarea, prin intermediul interpreților traducători din cadrul serviciului;k) organizează întâlnirile dintre conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și delegațiile străine; asigură corespondența oficială cu acestea și pregătesc materialele cuprinzând informațiile necesare;l) organizează conferințe, seminarii, simpozioane sau alte manifestări cu caracter internațional;m) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.C. Atribuții în domeniul protocolului:a) asigură primirea de către conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a delegațiilor străine și iau măsuri pentru asigurarea interpretării, atunci când este necesar;b) organizează protocolul delegațiilor străine aflate în România la invitația Ministerului Public;c) asigură formalitățile necesare deplasărilor în misiuni oficiale ale reprezentanților Ministerului Public;d) țin legătura cu alte instituții și autorități publice în domeniul comun de activitate, privind asigurarea protocolului la primirea și plecarea delegațiilor străine, precum și a delegațiilor Ministerului Public;e) asigură rezervările și organizarea meselor, a transportului și a cazării delegațiilor străine aflate în România la invitația Ministerului Public, precum și organizarea unor mese oficiale din dispoziția conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ca urmare a solicitării altor instituții sau autorități publice;f) asigură organizarea și buna desfășurare a seminarelor, simpozioanelor, congreselor și a altor activități la care participă conducerea și personalul din cadrul Ministerului Public, inclusiv rezervările și cazarea;g) întocmesc actele necesare privind efectuarea și achiziționarea produselor necesare desfășurării activității de protocol;h) achiziționează produsele și asigură protocolul pentru conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și pentru acțiunile desfășurate cu diferite ocazii;i) întocmesc note de fundamentare și fac propuneri privind cuprinderea în proiectul de buget a cheltuielilor aferente acțiunilor pe care le coordonează;j) întocmesc notele de fundamentare și colaborează, raportat la activitatea specifică, cu Compartimentul economico-financiar și administrativ pentru elaborarea programului anual al achizițiilor publice de bunuri și servicii pentru acțiunile desfășurate la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;k) întocmesc documentele prevăzute de lege privind angajamentele legale, propunerile de angajare a cheltuielilor, angajamentele bugetare și ordonanțările de plată pentru achizițiile publice pe care le efectuează;l) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.  +  Capitolul VIII Serviciul Tehnic  +  Secţiunea 1 Structura și conducerea Serviciului tehnic  +  Articolul 70Structura Serviciului tehnic(1) Serviciul tehnic funcționează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Serviciul tehnic este compus din următoarele compartimente:a) Compartimentul telecomunicații;b) Compartimentul tehnic;c) Compartimentul analiză și investigații financiare.  +  Articolul 71Conducerea Serviciului tehnic Serviciul tehnic este condus de un procuror-sef serviciu, care exercită următoarele atribuții:a) coordonează, controlează și îndrumă activitatea personalului din cadrul serviciului, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție măsurile care se impun;b) urmărește și controlează modul de rezolvare a lucrărilor în termen, precum și de păstrare a secretului profesional și a confidențialității lucrărilor;c) ține evidența lucrărilor aflate în lucru la personalul serviciului;d) elaborează criterii de performanță și propune conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție acordarea calificativelor privind evaluarea activității profesionale a ofițerilor și agenților de poliție judiciară detașați;e) propune conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție detașarea și numirea ofițerilor și agenților de poliție judiciară în cadrul serviciului;f) elaborează metodologii de lucru și proceduri interne în domeniul de competență a serviciului;g) aduce la cunoștința personalului actele normative nou-apărute, ordinele și dispozițiile conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și pe cele ale Ministerului Justiției;h) exercită orice alte atribuții prevăzute de legi, regulamente și ordine sau stabilite din dispoziția conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  +  Secţiunea a 2-a Compartimentul telecomunicații  +  Articolul 72Atribuții(1) Compartimentul telecomunicații are în structură agenți și ofițeri de poliție judiciară detașați în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și care au următoarele atribuții:a) asigură punerea în executare, potrivit art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală, a mandatelor de supraveghere tehnică emise de instanțe ori a ordonanțelor emise de procuror în baza art. 141 din Codul de procedură penală;b) manipulează documentele referitoare la punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, ordonanțe provizorii dispuse în procesul penal cu respectarea normelor privind scurgerile de informații și accesul la informații clasificate;c) exploatează zilnic înregistrările pentru selectarea, extragerea, prelucrarea și transmiterea în timp oportun, către procurorul de caz sau ofițerul de poliție judiciară desemnat de către procurorul de caz, a datelor obținute;d) îndeplinește și respectă consemnul/consemnele transmise de procurorii de caz;e) întocmește procese-verbale de redare, conform naturii infracțiunii precizate în actul de autorizare, cu aplicarea normelor procedurale de lucru;f) îndeplinește orice alte sarcini dispuse de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Activitatea Compartimentului telecomunicații este coordonată de un ofițer de poliție judiciară desemnat de procurorul sef al Serviciului tehnic.  +  Secţiunea a 3-a Compartimentul tehnic  +  Articolul 73Atribuții(1) Compartimentul tehnic are în structură agenți și ofițeri de poliție judiciară detașați în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și care au următoarele atribuții:a) asigură punerea în executare, potrivit art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală, a mandatelor de supraveghere tehnică emise de instanțe ori a ordonanțelor emise de procuror în baza art. 141 din Codul de procedură penală;b) manipulează documentele referitoare la punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, ordonanțe provizorii dispuse în procesul penal cu respectarea normelor privind scurgerile de informații și accesul la informații clasificate;c) execută activități de fixare, prin mijloace audio și video, a actelor procedurale, în cauzele în care au fost delegați;d) efectuează activități de adaptare, disimulare, proiectare și execuție a mijloacelor tehnice speciale, precum și a dispozitivelor aferente acestora, conform misiunilor tehnico operative, care presupun efectuarea de înregistrări audio video efectuate cu mijloace tehnice fixe;e) asigură întreținerea, configurarea, instalarea hardware și software și depanarea mijloacelor tehnice din dotare;f) desfășoară activități de dezvoltare și îmbunătățire a mijloacelor tehnice și echipamentelor din dotare;g) asigură consultanță tehnică pentru achiziția din fondurile publice a mijloacelor tehnice specifice, necesare în activitatea serviciului, pe domeniul de competență, conform specializării;h) îndeplinește orice alte sarcini dispuse de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Activitatea Compartimentului tehnic este coordonată de un ofițer de poliție judiciară desemnat de procurorul sef al Serviciului tehnic.  +  Secţiunea a 4-a Compartimentul analiză și investigații financiare  +  Articolul 74Atribuții(1) Compartimentul analiză și investigații financiare are în structură agenți și ofițeri de poliție judiciară detașați, respectiv specialiști numiți în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și care au următoarele atribuții:a) asigură punerea în executare, potrivit art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală, a mandatelor de supraveghere tehnică emise de instanțe ori a ordonanțelor emise de procuror în baza art. 141 din Codul de procedură penală;b) procesează, prelucrează și colaționează datele și informațiile necesare elaborării analizelor și stabilesc modalitățile de utilizare a produsului analitic;c) asigură utilizarea corespunzătoare a bazelor de date și a instrumentelor analitice aflate în dotarea compartimentului, conform legii;d) procesează, prelucrează și colaționează datele și informațiile necesare realizării diagramelor relaționale în funcție de specificul acestora;e) efectuează investigații financiare, din dispoziția procurorului care efectuează urmărirea penală, în vederea identificării bunurilor asupra cărora urmează a se institui măsuri asigurătorii;f) efectuează activitățile dispuse de procuror în legătură cu instituirea măsurilor asigurătorii în vederea recuperării prejudiciului, confiscării produsului infracțiunii și confiscării extinse;g) duc la îndeplinire ordonanțele prin care se iau măsuri asigurătorii;h) asigură consultanță tehnică pentru achiziția din fondurile publice a instrumentelor analitice necesare în activitatea serviciului, pe domeniul de competență, conform specializării;i) îndeplinesc orice alte sarcini dispuse de conducerea serviciului sau de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Activitatea Compartimentului analiză și investigații financiare este coordonată de un ofițer de poliție judiciară sau de un specialist desemnat de procurorul șef al Serviciului tehnic.  +  Capitolul IX Serviciul de documente clasificate  +  Articolul 75Conducerea Serviciului de documente clasificate(1) Serviciul de documente clasificate este condus de un procuror-șef serviciu și funcționează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a structurii de securitate.(2) Procurorul-șef serviciu are următoarele atribuții:a) supraveghează, coordonează și verifică activitatea serviciului cu privire la aplicarea regulilor de protecție a informațiilor clasificate și de gestionare a documentelor clasificate;b) consiliază și propune măsuri conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și structurii de securitate în legătură cu aplicarea dispozițiilor privind protecția informațiilor clasificate, inclusiv sub aspectul vulnerabilităților și riscurilor existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate;c) face propuneri privind actualizarea dispozițiilor normative cu caracter intern vizând protecția informațiilor clasificate, sub toate componentele;d) îndrumă structurile de parchet în ceea ce privește măsurile de protecție a informațiilor clasificate, asigură centralizarea datelor referitoare la protecția informațiilor clasificate privind toate structurile de parchet și prezintă conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție propuneri de remediere a deficiențelor constatate;e) furnizează date statistice privind documentele/informațiile gestionate de Serviciul de documente clasificate, cu aprobarea conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  +  Articolul 76Atribuțiile Serviciului de documente clasificate Personalul Serviciului de documente clasificate asigură îndeplinirea tuturor obligațiilor stabilite prin legislația privind documentele și informațiile clasificate pentru toate secțiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu excepția Secției parchetelor militare, Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, având următoarele atribuții:a) asigură evidența, prelucrarea, procesarea, păstrarea, manipularea, multiplicarea, transmiterea, distrugerea, inventarierea anuală, arhivarea și alte operațiuni privind documentele clasificate;b) execută măsurile dispuse de structura de securitate/funcționarul de securitate sub toate componentele de protecție a informațiilor clasificate și ține evidența lucrărilor acesteia;c) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de structura de securitate.  +  Capitolul X Serviciul de tehnologia informației  +  Secţiunea 1 Structura și conducerea Serviciului de tehnologia informației  +  Articolul 77Structura Serviciului de tehnologia informației(1) Serviciul de tehnologia informației funcționează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Serviciul de tehnologia informației desfășoară activitățile specifice domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor, denumit în continuare IT C, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și coordonează această activitate la nivelul Ministerului Public, asigurând elaborarea și implementarea Strategiei de informatizare a Ministerului Public și a sistemului judiciar din România, alături de toate instituțiile implicate.(3) În cadrul Serviciului de tehnologia informației funcționează:a) Compartimentul de aplicații software;b) Compartimentul de resurse hardware și comunicații.  +  Articolul 78Conducerea Serviciului de tehnologia informației Serviciul de tehnologia informației este condus de un specialist IT șef, care are următoarele atribuții:a) coordonează activitatea IT C în Ministerul Public;b) participă la elaborarea Strategiei de informatizare a Ministerului Public și a sistemului judiciar din România, alături de toate instituțiile implicate, și asigură implementarea acesteia;c) coordonează proiectele IT C ale Ministerului Public, din dispoziția conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;d) coordonează realizarea, implementarea și exploatarea sistemelor informatice;e) elaborează și monitorizează strategia de dezvoltare a infrastructurii IT C a Ministerului Public; în acest sens, analizează, evaluează, formulează propuneri privind asigurarea necesarului de tehnică de calcul și asigură eficientizarea permanentă a utilizării acesteia;f) monitorizează asigurarea securității informațiilor și protecția împotriva alterării și distrugerii acestora;g) asigură elaborarea, actualizarea și aplicarea politicii de securitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;h) desfășoară activități de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicațiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului și urmărirea cerințelor proiectelor (informații/date necesare, programare, analiză);i) desfășoară activități care combină aptitudinile analitice și de proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie software și hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării și modificării sistemelor informatice ce conțin software ca principală componentă;j) desfășoară activități de adaptare și/sau de armonizare a soluțiilor hardware, software și a sistemelor de operare, precum și a aplicațiilor existente ori proiectate la necesitățile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerințelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns, cerințe specifice rezultate în urma activităților specifice Ministerului Public);k) desfășoară activități de analiză și evaluare a cerințelor pentru aplicațiile informatice noi sau existente și pentru sistemele de operare: proiectare, dezvoltare, testare și întreținere a soluțiilor software pentru satisfacerea acestor cerințe;l) coordonează activitatea privind instruirea și specializarea specialiștilor IT;m) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.  +  Secţiunea a 2-a Compartimentul de aplicații software  +  Articolul 79Atribuții(1) Compartimentul de aplicații software are în structură specialiști IT care au următoarele atribuții:a) creează și întrețin aplicațiile software (realizare, depanare, adaptare, modificare și extindere) ale Ministerului Public;b) instruiesc personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în utilizarea produselor software;c) participă la toate fazele proiectelor privind achiziționarea sau dezvoltarea de aplicații/produse software, respectiv la: întocmirea caietelor de sarcini, participarea în comisiile privind achizițiile publice, recepția produselor, instalarea, darea în exploatare și administrarea acestora;d) proiectează, realizează și administrează bazele de date;e) desfășoară activități de furnizare a expertizei de specialitate și a asistenței practice în managementul sistemelor de baze de date și în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerințelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viață, în conformitate cu criteriile de calitate definite;f) desfășoară activități de realizare a analizei în vederea definirii specificațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor utilizatorilor;g) desfășoară activități de adaptare și/sau de armonizare a soluțiilor hardware, software și a sistemelor de operare, precum și a aplicațiilor existente ori proiectate la necesitățile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerințelor privind satisfacerea gradului de solicitare;h) desfășoară activități de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificații predefinite, și asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformității cu specificațiile;i) desfășoară activități care combină aptitudinile analitice și de proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie software, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării și modificării sistemelor informatice ce conțin software ca principală componentă;j) desfășoară activități de adaptare și/sau de armonizare a soluțiilor software și a sistemelor de operare, precum și a aplicațiilor existente ori proiectate la necesitățile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerințelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns, cerințe specifice rezultate în urma activităților specifice Ministerului Public);k) desfășoară activități care combină aptitudinile analitice și de proiectare bazate pe cunoștințe de specialitate cu cunoștințe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii și implementării unor soluții funcționale care să corespundă cerințelor predefinite ori unor necesități organizaționale;l) desfășoară activități de analiză și evaluare a cerințelor pentru aplicațiile informatice existente sau noi și pentru sistemele de operare: proiectare, dezvoltare, testare și întreținere a soluțiilor software pentru satisfacerea acestor cerințe;m) administrează aplicațiile și serverele pe care sunt instalate, inclusiv accesul la aplicațiile externe;n) furnizează servicii de proxy, e-mail și mesagerie instant pentru utilizatorii din rețelele INTERNET și INTRANET;o) asigură aplicarea politicii de securitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în domeniu;p) realizează arhivarea datelor și restaurarea lor în caz de incident;q) asigură asistență tehnică și suport pentru personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și personalul IT de la parchetele din subordine;r) întreține și actualizează site-urile Ministerului Public în rețelele INTERNET și INTRANET;s) asigură securitatea informațiilor și protecția împotriva alterării și distrugerii acestora;ș) monitorizează accesul la servicii, aplicații și servere;t) instalează și configurează servere și firewall-uri;ț) îndeplinesc orice alte sarcini din dispoziția specialistului IT șef.(2) Specialiștii IT din cadrul compartimentului răspund pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1).(3) Activitatea Compartimentului de aplicații software este coordonată de un specialist IT desemnat de specialistul IT șef al Serviciului de tehnologia informației.  +  Secţiunea a 3-a Compartimentul de resurse hardware și comunicații  +  Articolul 80Atribuții(1) Compartimentul de resurse hardware și comunicații are în structură specialiști IT care au următoarele atribuții:a) participă la toate fazele realizării proiectelor privind achiziționarea de sisteme informatice și achiziționarea de servicii pentru rețelele de calculatoare, respectiv la: întocmirea caietelor de sarcini, participarea în comisiile privind achizițiile publice, recepția sistemelor, instalarea, darea în exploatare și administrarea acestora;b) asigură managementul infrastructurii IT C;c) asigură securitatea informațiilor și protecția împotriva alterării și distrugerii acestora;d) monitorizează desfășurarea activităților în cadrul contractelor de service și întreținere preventivă pentru echipamentele din dotare;e) desfășoară activități de realizare a analizei în vederea definirii specificațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor utilizatorilor;f) desfășoară activități care combină aptitudinile analitice și de proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie hardware pentru deservirea activității software, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării și modificării sistemelor informatice ce conțin software ca principală componentă;g) activități de adaptare și/sau de armonizare a soluțiilor hardware și a sistemelor de operare, precum și a aplicațiilor existente ori proiectate la necesitățile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerințelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns, cerințe specifice rezultate în urma activităților specifice Ministerului Public);h) desfășoară activități care combină aptitudinile analitice și de proiectare bazate pe cunoștințe de specialitate cu cunoștințe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii și implementării unor soluții funcționale care să corespundă cerințelor predefinite ori unor necesități organizaționale în vederea susținerii mediilor de dezvoltare, testare, implementare și după caz a asigurării fluxului de lucru în caz de dezastru;i) desfășoară activități care combină aptitudinile analitice și de proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie software și hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării și modificării sistemelor informatice;j) desfășoară activități de analiză și evaluare a cerințelor pentru aplicațiile informatice existente sau noi și pentru sistemele de operare: proiectare, dezvoltare, testare și întreținere a soluțiilor software pentru satisfacerea acestor cerințe;k) instalează, configurează și administrează sistemele de operare utilizate în instituție;l) instalează și configurează servere și echipamente de tipul "Storage Area Network" (SAN-uri);m) instalează, configurează stații de lucru, imprimante, scannere și alte echipamente;n) instalează și configurează echipamente de rețea;o) asigură asistență tehnică și suport pentru personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și personalul IT de la parchetele din subordine;p) exploatează și monitorizează sistemul de comunicații de arie extinsă (WAN);q) administrează rețelele locale (LAN);r) monitorizează accesul în cadrul rețelelor (LAN, WAN);s) asigură aplicarea politicii de securitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în domeniu;ș) îndeplinesc orice alte sarcini din dispoziția specialistului IT șef.(2) Specialiștii IT din cadrul compartimentului răspund pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1).(3) Activitatea compartimentului de resurse hardware și comunicații este coordonată de un specialist IT desemnat de specialistul IT șef al Serviciului de tehnologia informației.  +  Capitolul XI Biroul de coordonare a activităților tehnice de specialitate  +  Secţiunea 1 Structura și conducerea Biroului de coordonare a activităților tehnice de specialitate  +  Articolul 81Structura Biroului de coordonare a activităților tehnice de specialitate(1) Biroul de coordonare a activităților tehnice de specialitate funcționează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) În cadrul Biroului pentru coordonarea activităților tehnice de specialitate sunt numiți, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală, specialiști în domeniul economico-financiar, vamal, informatic, al analizei, prelucrării și valorificării informațiilor ori alte specialități asociate, în percheziții informatice, precum și în alte domenii, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(3) Biroul de coordonare a activităților tehnice de specialitate este compus din următoarele compartimente:a) Compartimentul de percheziții informatice;b) Compartimentul specialiști;  +  Articolul 82Conducerea Biroului de coordonare a activităților tehnice de specialitate Biroul de coordonare a activităților tehnice de specialitate este condus de un procuror-șef birou, care exercită următoarele atribuții:a) organizează, conduce, controlează și răspunde de activitatea personalului din subordine, luând sau, după caz, propunând procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție măsurile care se impun;b) repartizează, urmărește și controlează modul de rezolvare a lucrărilor în termen, precum și de păstrare a secretului profesional și a confidențialității lucrărilor;c) întocmește analize periodice ori la cererea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind activitatea biroului, precum și cu privire la activitatea specialiștilor care funcționează în cadrul parchetelor din subordine;d) participă la elaborarea metodologiilor de lucru privind efectuarea constatărilor sau perchezițiilor informatice, după caz, sau la elaborarea unor ghiduri de bune practici, studii sau materiale de suport specific;e) propune procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție participarea specialiștilor la toate fazele proiectelor privind achiziționarea sau dezvoltarea de aplicații/produse necesare desfășurării în bune condiții a activității biroului;f) exercită orice alte atribuții prevăzute de legi, regulamente și ordine sau stabilite din dispoziția conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  +  Secţiunea a 2-a Compartimentul de percheziții informatice  +  Articolul 83Atribuții(1) Specialiștii din cadrul Compartimentului de percheziții informatice au următoarele atribuții:a) efectuează, în condițiile legii, percheziții informatice în cauzele repartizate de procurorul-șef birou, respectând întocmai dispozițiile și termenele impuse;b) acordă sprijin de specialitate în executarea unor procedee probatorii din dispoziția procurorilor, în lucrările repartizate de procurorul-șef birou, respectând întocmai dispozițiile și termenele impuse;c) asigură sprijin de specialitate ori participă, la propunerea procurorului-șef birou, la toate fazele proiectelor privind achiziționarea sau dezvoltarea de aplicații/produse necesare desfășurării în bune condiții a activității biroului;d) exercită orice alte atribuții prevăzute de legi, regulamente și ordine sau stabilite din dispoziția procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau procurorului-șef birou, în condițiile legii.(2) Activitatea Compartimentului de percheziții informatice este coordonată de un specialist desemnat de procurorul șef al Biroului pentru coordonarea activităților tehnice de specialitate.  +  Secţiunea a 3-a Compartimentul specialiști  +  Articolul 84Atribuții(1) Specialiștii din cadrul Compartimentului specialiști au următoarele atribuții:a) efectuează, în condițiile legii, constatări în domeniile lor de specialitate, în cauzele repartizate de procurorul-șef birou, respectând întocmai dispozițiile și termenele impuse;b) acordă sprijin de specialitate în executarea unor procedee probatorii din dispoziția procurorilor, în lucrările repartizate de procurorul-șef birou, respectând întocmai dispozițiile și termenele impuse;c) exercită orice alte atribuții prevăzute de legi, regulamente și ordine sau stabilite din dispoziția procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau procurorului-șef birou, în condițiile legii.(2) Activitatea Compartimentului specialiști este coordonată de un specialist desemnat de procurorul șef al Biroului pentru coordonarea activităților tehnice de specialitate.  +  Capitolul XII Biroul de informare și relații publice  +  Articolul 85Atribuțiile și conducerea Biroului de informare și relații publice(1) Biroul de informare și relații publice este subordonat direct procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Biroul de informare și relații publice desfășoară activitatea de informare publică, indiferent de modalitatea de realizare, pentru toate secțiile, serviciile și birourile din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar pentru cazurile de o anumită complexitate sau cu un impact mediatic ridicat, și pentru parchetele din subordine.(3) Personalul din cadrul Biroului de informare și relații publice are următoarele atribuții:a) îndeplinește, potrivit legii, activitățile de informare publică;b) întocmește și actualizează anual Buletinul informativ privind liberul acces la informațiile publice, potrivit legii;c) realizează informarea publicului asupra activității Ministerului Public, inclusiv publicarea pe site a acestor informații, și răspunde presei în numele instituției, prin unul sau mai mulți purtători de cuvânt;d) transmite comunicate și buletine de presă, organizează conferințe de presă și interviuri și asigură reprezentarea Ministerului Public la manifestări care privesc activitatea parchetelor;e) prezintă procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cererile de interviuri ale reprezentanților mass-mediei și propune locul și condițiile în care vor fi acordate;f) realizează informarea și documentarea cu privire la activitatea de urmărire penală din care ar putea rezulta date și informații de interes public;g) întocmește proiectele comunicatelor de presă, iar după aprobarea lor de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, le difuzează operativ mass-mediei;h) monitorizează articolele din presa centrală și, cu sprijinul structurilor teritoriale, pe cele din presa locală, cu privire la reflectarea activității Ministerului Public, și întocmește zilnic o notă în acest sens;i) colaborează cu direcțiile, secțiile și celelalte compartimente din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind formularea de răspunsuri la solicitările de informații de interes public, în domeniul de activitate al acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acestea fiind obligate să asigure datele și informațiile solicitate, potrivit art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002;j) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(4) Biroul de informare și relații publice poate fi condus de un procuror desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori de un absolvent al unei facultăți de jurnalistică sau specialist în comunicare, numit prin concurs sau examen, care exercită în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 25 alin. (5).(5) Conducătorul biroului îndeplinește și funcția de purtător de cuvânt.  +  Capitolul XIII Biroul juridic  +  Articolul 86Atribuțiile Biroului juridic(1) Biroul juridic asigură apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Ministerului Public, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.(2) Personalul Biroului juridic are următoarele atribuții:a) redactează acțiuni, întâmpinări, cereri de chemare în garanție, cereri de intervenție, cereri reconvenționale, cereri de suspendare, contestații la executare, motive de apel sau de recurs, concluzii scrise, referate, note și alte lucrări prevăzute de lege;b) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în cauze în care este parte Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau alte parchete și ia orice alte măsuri necesare apărării intereselor legitime ale instituției, potrivit legii;c) reprezintă parchetul și apără interesele instituției în fața instanțelor judecătorești, potrivit legii, inclusiv în cauzele în care unitățile de parchet subordonate ierarhic Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au calitate procesuală;d) asigură asistență de specialitate juridică în lucrările cu caracter juridic ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, îndrumă și coordonează metodologic activitatea consilierilor juridici de la parchetele de pe lângă curțile de apel;e) colaborează la întocmirea actelor specifice instituției, vizând activitatea Biroului juridic;f) avizează, din punct de vedere al legalității, actele juridice pe care le încheie instituția;g) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite de procurorul ierarhic superior, potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 87Conducerea Biroului juridic(1) Biroul juridic funcționează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și este condus de un șef birou-consilier juridic, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.(2) Șeful Biroului juridic are următoarele atribuții:a) repartizează personalului din subordine, spre soluționare, lucrările de competența biroului și urmărește soluționarea acestora în mod corespunzător și la termenele stabilite prin lege sau de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;b) se informează în permanență despre toate actele normative specifice activității biroului și asigură prelucrarea acestora personalului din subordine;c) săptămânal, lunar și anual, după caz, prezintă conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție volumul de activitate și orice relații care îi sunt solicitate din domeniul său de activitate;d) îl informează pe procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu activitatea desfășurată;e) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  +  Capitolul XIV Compartimentul economico-financiar și administrativ  +  Secţiunea 1 Structura și conducerea Compartimentului economico-financiar și administrativ  +  Articolul 88Structura Compartimentului economico-financiar și administrativ În cadrul Compartimentului economico-financiar și administrativ funcționează:A. Serviciul financiar, salarizare, contabilitate și angajamente bugetare: Biroul de contabilitate și angajamente bugetare;B. Serviciul buget și control financiar preventiv propriu;C. Serviciul de investiții și achiziții publice: Biroul de achiziții publice;D. Serviciul administrativ, întreținere-deservire și transport:a) Biroul administrativ și întreținere-deservire;1. Formația de întreținere-deservire2. Formația de multiplicare-legătorie3. Formația de pompierib) Formația transporturi și întreținere parc auto;c) Formația internă de prevenire și protecție.  +  Articolul 89Conducerea Compartimentului economico-financiar și administrativ și atribuțiile acesteia(1) Activitatea economico-financiară și administrativă din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este realizată de Compartimentul economico-financiar și administrativ.(2) Compartimentul economico-financiar și administrativ funcționează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și este condus de un manager economic, cu următoarele atribuții:a) conduce, organizează și răspunde de activitatea personalului din cadrul Compartimentului economico-financiar și administrativ al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;b) conduce, organizează și răspunde de procesul de fundamentare, elaborare și prezentare la organele abilitate a proiectului de buget anual întocmit pentru Ministerul Public, la termenele și în condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;c) urmărește și răspunde de utilizarea eficientă a fondurilor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum și a celor constituite din veniturile proprii, potrivit legii;d) asigură și răspunde de respectarea cadrului bugetar, așa cum este definit prin Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;e) răspunde de organizarea și conducerea contabilității proprii a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de întocmirea și prezentarea la termenele stabilite a situațiilor financiare, potrivit normelor și reglementărilor contabile aplicabile în vigoare;f) asigură efectuarea plății integrale și la timp a drepturilor de natură salarială cuvenite personalului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;g) organizează ținerea evidenței tuturor imobilelor din proprietatea sau administrarea tuturor parchetelor din cadrul Ministerului Public, precum și a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acestora;h) organizează, îndrumă și coordonează activitățile de administrare și întreținere-deservire a sediului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și cele referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor, și ia măsuri pentru asigurarea condițiilor materiale în vederea desfășurării corespunzătoare a acestor activități;i) răspunde de organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului, în condițiile legii;j) evaluează anual, potrivit legii, performanțele profesionale individuale ale personalului aflat în subordine;k) asigură pregătirea și perfecționarea profesională a personalului din cadrul compartimentului, luând măsurile care se impun;l) asigură condițiile necesare implementării și dezvoltării sistemului propriu de control intern/managerial, conform Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;m) coordonează elaborarea de norme, instrucțiuni, dispoziții, ordine, decizii pentru activitatea proprie și participă, în raport de activitatea desfășurată, la elaborarea de proiecte de acte normative, ce urmează să fie transmise Ministerului Justiției;n) organizează, îndrumă și coordonează activitățile de prevenire și protecție desfășurate în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ia măsuri pentru asigurarea condițiilor materiale necesare realizării corespunzătoare a acestor activități;o) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau dispuse de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit prevederilor legale în vigoare.(3) Șeful de serviciu și șeful de birou au următoarele atribuții:a) organizează, coordonează, controlează și răspund de activitatea personalului din subordine privind îndeplinirea la timp și în mod corespunzător a atribuțiilor de serviciu;b) repartizează personalului din subordine lucrările de competența serviciului ori biroului și îl îndrumă în vederea soluționării corecte și în termen a acestora;c) soluționează unele lucrări ale serviciului ori biroului, în special, cele cu grad ridicat de complexitate;d) evaluează anual activitatea personalului, conform fișei postului, sarcinilor de serviciu și metodologiei specifice de evaluare;e) fac propuneri pentru premierea sau sancționarea personalului din subordine;f) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul financiar, salarizare, contabilitate și angajamente bugetare  +  Articolul 90Atribuții și conducere(1) Personalul Serviciului financiar, salarizare, contabilitate și angajamente bugetare are următoarele atribuții:A. Atribuții referitoare la operațiunile de trezorerie și casierie:a) urmărește, efectuează și răspunde de execuția plăților, încasărilor și decontărilor de orice fel din fondurile bugetare ori extrabugetare;b) întocmește documentele de plată pentru operațiunile financiare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, și virează sumele cuvenite;c) verifică operațiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont;d) efectuează plata drepturilor bănești ale salariaților și răspunde pentru corecta întocmire a formelor de plată;e) verifică și predă zilnic, pentru înregistrare în contabilitate, documentele care stau la baza operațiunilor de încasare și plăți cuprinse în registrul de casă;f) urmărește corectitudinea încasărilor și a efectuării decontărilor cu alți ordonatori de credite și cu persoanele fizice și juridice;g) întocmește și ține evidența documentelor de încasări și plăți prin casierie, precum și a celorlalte valori bănești;h) întocmește situația încasărilor din extrasele conturilor de trezorerie și din registrul de casă;i) asigură fondurile necesare pentru deplasările în țară ale salariaților, ține evidența avansurilor acordate și verifică deconturile, stabilind diferențele de plată/încasare;j) asigură fondurile necesare pentru deplasările în străinătate ale salariaților, ține evidența avansurilor acordate și verifică deconturile, stabilind diferențele de plată/încasare;k) asigură fondurile necesare de cofinanțare națională pentru activitățile desfășurate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă;l) asigură programarea plăților la Trezoreria Statului, conform prevederilor legale;m) încasează și virează la bugetul statului sumele provenite din vânzarea, închirierea, concesionarea bunurilor sau închirierea spațiilor;n) verifică documentele justificative în baza cărora se efectuează plățile din fondurile externe nerambursabile și întocmește documentele de plată;o) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale.B. Atribuții privind obligațiile fiscale:a) răspunde de îndeplinirea obligațiilor fiscale referitoare la taxe și impozite și de contribuția la fondurile speciale;b) întocmește și depune lunar declarațiile privind îndeplinirea obligațiilor de natură fiscală, potrivit legii, și răspunde pentru întocmirea corectă a acestora.C. Atribuții privind relația cu salariații:a) calculează drepturile bănești cuvenite salariaților;b) întocmește documentele pentru plata drepturilor salariale și a altor drepturi bănești care decurg din raporturile de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;c) întocmește și depune lunar declarațiile nominale privind contribuțiile de asigurări sociale, la fondul de sănătate, șomaj și la bugetul de stat;d) eliberează adeverințele solicitate de salariați;e) răspunde, din punct de vedere salarial, de aplicarea ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind încadrarea, promovarea, sancționarea și eliberarea din funcție/desfacerea contactelor de muncă;f) execută deciziile de reținere sau imputare avizate de biroul juridic, privind recuperarea pagubelor cauzate de salariați;g) stabilește și efectuează vărsămintele la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, în termenele prevăzute de lege;h) întocmește dările de seamă statistice lunare și periodice privind indicatorii de muncă și de salarii, asigurând transmiterea acestora către Institutul Național de Statistică;i) urmărește angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor de personal, conform Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;j) elaborează puncte de vedere la cererile, sesizările și memoriile primite din partea personalului Ministerului Public privind problematica pe linie de salarizare și alte drepturi ale acestuia, potrivit legii.D. Atribuții privind planificarea, formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor alocate Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție:a) fundamentează și întocmește proiectul de buget de venituri și cheltuieli, inclusiv proiectul de buget rectificat, conform dispozițiilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și altor reglementări în domeniul fiscal-bugetar;b) repartizează pe trimestre bugetul aprobat, potrivit legii;c) întocmește necesarul de credite centralizat și urmărește atât încadrarea plăților în limita creditelor bugetare deschise, cât și disponibilul existent în conturile instituției și face propuneri de retragere, când este cazul;d) analizează situația utilizării creditelor bugetare aprobate și face propuneri de redistribuire, virări de credite sau anulare, în condițiile legii;e) întocmește note, situații și analize privind finanțarea cheltuielilor aprobate prin bugetul instituției, inclusiv a activităților cuprinse în programele și proiectele cu finanțare externă nerambursabilă;f) evidențiază și utilizează veniturile obținute conform normelor legale în vigoare;g) întocmește documentele prevăzute de lege privind propunerile de angajare a cheltuielilor, angajamentele bugetare și ordonanțările de plată, potrivit competențelor sale și reglementărilor din actele de decizie internă, aprobate de conducerea instituției;h) efectuează plăți din creditele bugetare, numai după ce cheltuielile au fost angajate, lichidate și ordonanțate de ordonatorul de credite;i) primește și analizează corespondența referitoare la domeniul de activitate;j) asigură aplicarea legislației în domeniu și aduce la cunoștința conducerii apariția unor situații financiare neprevăzute;k) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(2) Serviciul financiar, salarizare, contabilitate și angajamente bugetare este condus de un șef serviciu.  +  Articolul 91Biroul de contabilitate și angajamente bugetare(1) Biroul de contabilitate și angajamente bugetare funcționează în cadrul Serviciului financiar, salarizare, contabilitate și angajamente bugetare.(2) Personalul din cadrul Biroului de contabilitate și angajamente bugetare are următoarele atribuții:A. Atribuții referitoare la înregistrările în contabilitate și evidența angajamentelor bugetare:a) asigură aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea și conducerea contabilității și urmărește reflectarea în evidența contabilă a întregului proces al executării bugetului de venituri și cheltuieli, înregistrând cronologic și sistematic toate operațiunile privind patrimoniul instituției;b) înregistrează cronologic în contabilitate operațiunile patrimoniale, cu respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau intrare în instituție, și sistematic în conturile sintetice și analitice, cu ajutorul Registrului jurnal;c) întocmește documentele și efectuează contabilizarea salariilor și a decontărilor cu personalul, precum și a celor privind asigurările de sănătate;d) întocmește registrele contabile obligatorii prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea mare;e) întocmește evidența contabilă a activelor și stocurilor;f) asigură evidența contabilă a creanțelor;g) asigură evidența contabilă a imobilizărilor necorporale, imobilizărilor corporale, imobilizărilor în curs și a imobilizărilor financiare;h) asigură evidența contabilă a furnizorilor;i) asigură evidența contabilă a datoriilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și conturi asimilate;j) asigură evidența contabilă a conturilor de trezorerie;k) asigură evidența contabilă a fondurilor externe nerambursabile;l) asigură evidența contabilă a fondurilor cu destinație specială;m) asigură evidența contabilă a cheltuielilor;n) asigură evidența contabilă a finanțărilor și a veniturilor;o) asigură evidența rezultatului patrimonial;p) asigură evidența contabilă a conturilor în afara bilanțului;q) ține evidența propunerilor de angajare a cheltuielilor, angajamentelor bugetare, precum și a ordonanțărilor de plată emise de toate compartimentele din cadrul instituției.B. Atribuții referitoare la inventarierea patrimoniului:a) răspunde de organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, asigurând înregistrarea în Registrul inventar a elementelor acestuia, potrivit normelor legale, precum și valorificarea rezultatelor inventarierii;b) inventariază bunurile aparținând altor persoane fizice sau juridice, aflate temporar în incintă, spre păstrare sau în alte scopuri;c) înregistrează în contabilitate diferențele dintre soldurile scriptice corespunzătoare bunurilor respective și stocurile constatate cu ocazia inventarierii, potrivit legii;d) verifică în fapt bunurile care sunt inventariate conform lit. a).C. Atribuții privind evidența patrimoniului, inventarierea și evaluarea elementelor patrimoniale:a) evaluează la valoarea contabilă bunurile, potrivit legii;b) întocmește situația bunurilor depreciate și fără mișcare și înaintează propuneri pentru valorificarea lor;c) stabilește și evaluează, potrivit legii, creanțele și obligațiile, inclusiv pe cele incerte și cele în litigiu, precum și disponibilitățile în devize și propune măsurile corespunzătoare pentru lichidarea lor;d) evaluează la valoarea de utilitate fiecare element din bunurile depreciate, în funcție de utilitatea bunului în instituție și de prețul pieței;e) organizează ținerea evidenței tuturor imobilelor din proprietatea sau administrarea Ministerului Public, precum și a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acestuia;f) înregistrează în evidența contabilă rezultatele inventarierii, în baza procesului-verbal de inventariere, aprobat de ordonatorul principal de credite, în conformitate cu prevederile legale;g) analizează și avizează, în limitele competențelor, propunerile formulate de comisia de inventariere privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe, casarea și declasarea mijloacelor fixe și a altor bunuri fără mișcare, potrivit reglementărilor legale în vigoare;h) coordonează operațiunile de valorificare a bunurilor prevăzute la lit. e).D. Atribuții referitoare la situațiile lunare, trimestriale și anuale:a) întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale, potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice;b) stabilește totalul sumelor debitoare și creditoare, precum și soldul final al fiecărui cont;c) întocmește lunar balanța de verificare;d) centralizează balanțele lunare de verificare analitică;e) întocmește raportări privind plățile restante, indicatorii de bilanț, execuția cheltuielilor finanțate din fonduri externe nerambursabile și altele, la termenele și în condițiile prevăzute de lege;f) întocmește situațiile privind monitorizarea cheltuielilor finanțate prin bugetul aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Public, conform dispozițiilor legale în vigoare;g) participă la elaborarea și aprobarea de norme, instrucțiuni și precizări pentru Ministerul Public, referitoare la situațiile financiare, monografiile contabile, planul unitar de conturi.(3) Biroul de contabilitate și angajamente bugetare este condus de un șef birou.  +  Secţiunea a 3-a Serviciul buget și control financiar preventiv propriu  +  Articolul 92Atribuții și conducere(1) Serviciul buget și control financiar preventiv propriu funcționează ca o structură de sinteză în subordinea managerului economic, având competențe în domeniul elaborării, aprobării, executării și raportării bugetului Ministerului Public, precum și în organizarea și exercitarea, potrivit legii, a activității de control financiar preventiv propriu.(2) Personalul Serviciului buget și control financiar preventiv propriu are următoarele atribuții:A. Atribuții în domeniul elaborării și aprobării bugetului anual și bugetului rectificat al Ministerului Public:a) fundamentează, elaborează și transmite Ministerului Finanțelor Publice proiectul de buget al Ministerului Public, întocmit pe baza propunerilor bugetare transmise de parchetele din subordine, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la procesul bugetar;b) solicită, potrivit legii, avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, privind proiectul de buget elaborat pentru Ministerul Public;c) formulează amendamente la proiectul legii bugetului de stat ce urmează să fie transmise Ministerului Justiției, în vederea susținerii acestora în comisiile parlamentare de specialitate;d) întocmește bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru Ministerul Public, pe baza propunerilor structurii care asigură managementul proiectelor;e) repartizează și supune aprobării bugetul anual și trimestrializarea veniturilor și cheltuielilor Ministerului Public, pe unitățile subordonate;f) fundamentează, elaborează și transmite Ministerului Finanțelor Publice documentația privind propunerile de buget rectificat al Ministerului Public, în condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor dispoziții legale în domeniul fiscal-bugetar;g) participă la definitivarea proiectului de buget rectificat pentru Ministerul Public, supune aprobării și comunică parchetelor din subordine bugetele rectificate aprobate pe anul în curs, repartizate pe trimestre, conform legii.B. Atribuții referitoare la deschiderile de credite și execuția de casă bugetară:a) întocmește lunar, la nivelul Ministerului Public, cererile pentru deschiderile de credite bugetare și documentația aferentă, pe baza analizei solicitărilor de credite transmise de parchetele subordonate, pe care le înaintează Ministerului Finanțelor Publice la termenele și în condițiile prevăzute de lege;b) analizează, întocmește și înaintează Ministerului Finanțelor Publice documentația de retragere a creditelor bugetare deschise și neutilizate din conturile proprii sau ale parchetelor din cadrul Ministerului Public, urmărind asigurarea unui raport cât mai echilibrat între necesarul de fonduri și nivelul plăților efectuate la finele fiecărei perioade;c) asigură, potrivit limitelor de competență, legătura permanentă cu structura de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în vederea efectuării verificării disponibilităților bănești existente în conturile proprii și ale parchetelor din cadrul Ministerului Public.C. Atribuții în domeniul execuției bugetare:a) analizează și supune aprobării propunerile transmise de parchetele din cadrul Ministerului Public, de modificare a repartizării bugetului aprobat pe trimestre, în raport de competențele prevăzute de lege;b) analizează și supune aprobării, în condițiile legii, propunerile de virări de credite bugetare și de angajament, transmise de către parchetele din cadrul Ministerului Public;c) întocmește și înaintează Ministerului Finanțelor Publice documentația de anulare a creditelor constatate disponibile în bugetul Ministerului Public și supune aprobării ordonatorului principal de credite bugetele actualizate, pe care le transmite ulterior parchetelor din subordine;d) analizează și întocmește documentația privind includerea în bugetul Ministerului Public a proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă primite în cursul anului bugetar, virările și redistribuirile de credite bugetare și credite de angajament efectuate în funcție de stadiul implementării proiectelor, asigurând transmiterea acestor modificări Ministerului Finanțelor Publice în condițiile stabilite de legea anuală a bugetului de stat, precum și de alte acte normative ce conțin reglementări în domeniu;e) întocmește și transmite Ministerului Finanțelor Publice, la termenele și în condițiile legii, situațiile centralizate privind monitorizarea cheltuielilor finanțate din bugetul aprobat Ministerului Public.D. Atribuții referitoare la situațiile financiare trimestriale și anuale:a) întocmește și depune la Ministerul Finanțelor Publice, situația financiară centralizată pentru Ministerul Public, în conformitate cu prevederile normelor metodologice în vigoare;b) întocmește și transmite instituțiilor abilitate, raportări privind plățile restante, indicatorii de bilanț, execuția cheltuielilor finanțate din fonduri externe nerambursabile și altele, la termenele și în condițiile prevăzute de lege;c) participă la elaborarea și aprobarea de norme, instrucțiuni, precizări ce conțin reglementări privind situațiile financiare, monografii contabile, planul unitar de conturi al Ministerului Public, în raport de specificul activității desfășurate de către instituție și de cerințele legislative actualizate în domeniile supuse analizei.E. Atribuții în domeniul controlului financiar preventiv propriu:a) organizează, potrivit legii, controlul financiar preventiv propriu la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;b) exercită viza de control financiar preventiv propriu asupra proiectelor de operațiuni prevăzute în Cadrul specific, potrivit limitelor de competență și normelor profesionale prevăzute de legislația în vigoare pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;c) coordonează activitatea de control financiar preventiv propriu la nivelul Ministerului Public;d) întocmește, conform legii, rapoarte trimestriale privind activitatea de control financiar preventiv propriu, pe care le transmite Ministerului Finanțelor Publice.F. Alte atribuții repartizate personalului serviciului:a) elaborează și întocmește lucrări de sinteză, situații, note, analize privind finanțarea cheltuielilor alocate parchetelor din cadrul Ministerului Public și a activităților cuprinse în programele și proiectele cu finanțare externă nerambursabilă incluse în bugetul instituției;b) elaborează și implementează unitar rapoarte de analiză și execuție bugetară la nivelul Ministerului Public, utilizând sistemele informatice create în acest sens;c) întocmește rapoartele centralizate la nivelul Ministerului Public, în vederea transmiterii acestora către alte autorități și instituții publice;d) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.(3) Serviciul buget și control financiar preventiv propriu este condus de un șef serviciu.  +  Secţiunea a 4-a Serviciul de investiții și achiziții publice  +  Articolul 93Atribuții și conducere(1) Serviciul de investiții și achiziții publice este structura din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție specializată în verificarea, avizarea, aprobarea, urmărirea și recepția lucrărilor de investiții, respectiv construcții și reparații capitale, a lucrărilor de reparații curente, efectuate la sediile parchetelor din Ministerul Public, precum și în realizarea achizițiilor publice proprii ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Personalul Serviciului de investiții și achiziții publice are următoarele atribuții:a) participă la achiziționarea echipamentelor necesare parchetelor din cadrul Ministerului Public, oferind asistență tehnică;b) elaborează și prezintă, conform legii, programul de investiții al Ministerului Public, în funcție de obiectivele/proiectele de investiții prioritizate, în vederea cuprinderii cheltuielilor de investiții în proiectul de buget;c) participă la evaluarea ofertelor potențialilor proiectanți, furnizori de echipamente și materiale sau executanți ai lucrărilor de construcții, cu ocazia derulării procedurilor de achiziție specifice, atunci când personalul este desemnat în comisiile proprii, cât și în cele ale celorlalte parchete;d) urmărește și verifică întocmirea studiilor de fezabilitate tehnico-economice pentru investițiile planificate, precum și a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții pentru reparații capitale;e) analizează periodic stadiul fizic al lucrărilor și propune măsuri de încadrare în termenele și bugetele alocate;f) asigură îndrumarea și supravegherea tehnică pentru realizarea investițiilor și întocmește situațiile periodice privind stadiul de realizare a acestora;g) verifică documentațiile tehnico-economice pentru obiectivele/proiectele de investiții, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv, a notelor de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriilor de investiții incluse la poziția C, "Alte cheltuieli de investiții", după care le supune aprobării, în condițiile legii;h) elaborează strategia în domeniul investițiilor la nivelul Ministerului Public, stabilind prioritățile investiționale și legătura dintre diferite proiecte, precum și criteriile de analiză care determină introducerea în programul de investiții a unor obiective noi, în detrimentul celor aflate în derulare;i) fundamentează necesarul de credite bugetare și credite de angajament pentru cheltuieli de investiții, reparații curente și obiecte de inventar destinate procesului investițional, în vederea cuprinderii acestora în proiectul de buget al Ministerului Public;j) colaborează cu celelalte structuri din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și cu celelalte parchete din Ministerul Public, în vederea cuprinderii în proiectul de buget a cheltuielilor de investiții, altele decât cele finanțate prin bugetul de stat;k) verifică și avizează solicitările de deschideri lunare de credite ale ordonatorilor secundari de credite pentru cheltuieli de investiții, reparații curente și obiecte de inventar destinate procesului investițional;l) întocmește, supune aprobării și transmite ordonatorilor de credite din subordinea Ministerului Public listele cheltuielilor de investiții aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, precum și modificările solicitate și aprobate pe parcursul anului;m) verifică documentațiile tehnico-economice ale lucrărilor de reparații curente, după care le avizează, potrivit legii;