HOTĂRÂRE nr. 1.106 din 31 august 2023pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECȚIA PENTRU PROCURORI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 4 septembrie 2023    În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, ale art. 23 alin. (1) și art. 41 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii,având în vedere dispozițiile art. 153 alin. (2) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți,Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 947/2019 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 și 1004 bis din 13 decembrie 2019, cu completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    procuror Daniel Constantin Horodniceanu
    București, 31 august 2023.Nr. 1.106.  +  ANEXĂREGULAMENTde ordine interioară al parchetelor