DECIZIE nr. 384 din 18 septembrie 2023privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Otilia Aroșoaie a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului - Județul Botoșani
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 18 septembrie 2023  Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 18.903 din 11 septembrie 2023, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.063 din 12 septembrie 2023, propunerea formulată de Instituția Prefectului - Județul Botoșani prin Adresa nr. 11.209/2023, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 41.789/2023,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) și art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela-Otilia Aroșoaie, șef serviciu la Serviciul juridic, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului - Județul Botoșani pentru o perioadă de 6 luni.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  București, 18 septembrie 2023.Nr. 384.-----