ORDIN nr. 5.649 din 24 august 2023privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Unirea" Ștei din orașul Ștei, județul Bihor
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 18 septembrie 2023  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare; – art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;– Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.951/2018 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 aprilie-8 iunie 2018; – Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 8 din 27.06.2023; – Referatului de aprobare nr. 8.364 din 10.07.2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Unirea“ Ștei din orașul Ștei, județul Bihor, pentru nivelul de învățământ „postliceal“, domeniul „comerț“, calificarea profesională „agent comercial“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“(zi),în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Unirea“ Ștei, cu sediul în Str. Independenței nr. 19, orașul Ștei, județul Bihor, pentru nivelul de învățământ „postliceal“, domeniul „comerț“, calificarea profesională „agent comercial“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“ (zi), începând cu anul școlar 2023-2024, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Unirea“ Ștei din orașul Ștei, județul Bihor, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept public și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Personalul didactic și personalul nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Unirea“ Ștei din orașul Ștei, județul Bihor, angajat conform prevederilor legii pentru formațiunile de studiu școlarizate conform art. 1, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar de stat acreditată Liceul Tehnologic „Unirea“ Ștei din orașul Ștei, județul Bihor.  +  Articolul 4Capacitatea maximă de școlarizare este de 92 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 46 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 46 de formațiuni de studiu/schimbul 2).  +  Articolul 5Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Unirea“ Ștei din orașul Ștei, județul Bihor, este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ preuniversitar de stat menționată la art. 1 are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2027-2028.  +  Articolul 7Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Unirea“ Ștei din orașul Ștei, județul Bihor, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Bihor duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 24 august 2023.Nr. 5.649.  +  ANEXĂ  +  Județul Bihor
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământNr. și data ordinului de ministruHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareDomeniul/Profilul Domeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământRespectarea standardelor
  1Liceul Tehnologic „Unirea“ Ștei4.951/31.08.201818/23.05.2023-Orașul Ștei, Str. Independenței nr. 19, tel.: 0749/989075, gruie_adrian@yahoo.comPostlicealComerț-Agent comercialRomânăCu frecvență (zi)Respectă standardele.
  Capacitate maximă de școlarizare: 92 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 46 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 46 de formațiuni de studiu/schimbul 2)
  -----