ORDIN nr. 3.120 din 12 septembrie 2023pentru aprobarea segmentelor populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare a medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunității active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. AR/16.652 din 12.09.2023 al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere art. 242 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Segmentele populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 50% din prețul de referință a DCI-urilor corespunzătoare medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunității active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile, de care beneficiază unele segmente populaționale în tratamentul ambulatoriu, cuprinse în sublista E - secțiunea E1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele:a) pentru vaccinarea împotriva gripei: persoane cu vârsta ≥ 45 de ani și < 65 de ani, fără boli cronice;b) pentru vaccinarea împotriva infecției cu HPV: femei cu vârsta ≥ 19 ani și ≤ 45 de ani.  +  Articolul 2Segmentele populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 100% din prețul de referință a DCI-urilor corespunzătoare medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunității active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile, de care beneficiază unele segmente populaționale în tratamentul ambulatoriu, cuprinse în sublista E - secțiunea E2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele:a) pentru vaccinarea împotriva gripei:1. copii cu vârsta ≥ 6 luni și < 19 ani;2. gravide;3. persoane cu vârsta ≥ 19 ani și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații:3.1. boli cardiovasculare cronice;3.2. boli respiratorii cronice; 3.3. boli renale cronice;3.4. boli hepatice cronice;3.5. boli neurologice cronice; 3.6. boli metabolice;3.7. boli oncologice;3.8. boli autoimune; 3.9. malformații congenitale;3.10. obezitate;3.11. asplenie;3.12. persoane cu infecție HIV/SIDA;3.13. terapie imunosupresoare;3.14. transplant;3.15. imunosupresie congenitală;4. persoane cu vârsta de peste 65 de ani; 5. personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar;b) pentru vaccinarea împotriva infecției pneumococice:1. copiii cu vârsta < 19 ani, născuți înainte de 1.10.2017;2. persoane cu vârsta ≥ 19 ani și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații:2.1. persoane cu infecție HIV/SIDA;2.2. asplenie; 2.3. siclemie;2.4. boli respiratorii cronice;2.5. boli renale cronice;2.6. implant cohlear;2.7. terapie imunosupresoare;2.8. transplant;2.9. imunosupresie congenitală;2.10. drenaj ventricular extern;2.11. diabet zaharat;2.12. boli cardiovasculare;2.13. hepatopatii cronice;2.14. leucemii, limfoame, mielom multiplu;3. persoane cu vârsta ≥ 65 de ani;4. personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar;c) pentru vaccinarea împotriva infecției meningococice:1. persoane cu vârsta ≥ 6 luni și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații:1.1. persoane cu infecție HIV/SIDA;1.2. asplenie; 1.3. siclemie;1.4. boli oncologice; 1.5. terapie imunosupresoare;1.6. transplant;1.7. imunosupresie;1.8. deficiențe persistente de componente ale complementului, pacienți care primesc recomandarea de tratament cu inhibitori de complement (anticorpi monoclonali umanizați), de exemplu: pacienții cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN), sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa), miastenia gravis generalizată (MGg) și tulburare din spectrul neuromielitei optice (TSNMO);2. persoane cu vârsta ≥ 65 de ani;d) pentru vaccinarea împotriva infecției cu HPV:– persoane cu vârsta ≥ 11 ani și < 19 ani;e) pentru vaccinarea împotriva difteriei, tetanosului și pertusiss-ului (tusei convulsive):1. gravide: se recomandă vaccinarea cu vaccin combinat difteric-tetanic-pertussis acelular - dTpa, adsorbit;2. rapel la fiecare 10 ani de la doza anterioară, pentru adulți;3. persoane cu transplant medular/de celule stem hematopoetice;4. contacții fără titru detectabil de anticorpi (IgG) ai persoanelor cu transplant;f) pentru vaccinarea împotriva hepatitei B:1. persoane dializate nevaccinate înainte de 1995 sau pacienți dializați cronic care necesită doze booster documentate serologic;2. persoane cu infecție HIV/SIDA;3. persoane cu transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană;4. persoane care beneficiază de terapie imunosupresoare; 5. contacții direcți ai cazurilor confirmate cu hepatită B;6. persoane cu hepatopatii cronice: hepatită C, ciroză, ficat nonalcoolic, hepatită autoimună, nivel persistent al ALT/AST de 2 ori mai mare decât normalul;7. persoane cu asplenie;8. persoane din grupa de vârstă 19-59 de ani cu diabet zaharat; pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani recomandarea rămâne la latitudinea medicului curant;9. persoane cu boli ereditare predispozante pentru ciroza hepatică: boala Wilson, deficit de alpha-1 antitripsină, hemocromatoză;10. personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar nevaccinat sau cu nivel al Ac antiHBs mai mic de 10 UI, după 3 doze de vaccin hepatitic B;g) pentru vaccinarea împotriva varicelei:– contacții fără titru detectabil de anticorpi (IgG) ai persoanelor cu transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană;h) pentru vaccinarea împotriva rujeolei-oreionului-rubeolei:1. persoane cu transplant medular; 2. contacții fără titru detectabil de anticorpi (IgG) ai persoanelor cu transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană.  +  Articolul 3Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, direcțiile de sănătate publică județene și furnizorii de servicii medicale și medicamente vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 12 septembrie 2023.Nr. 3.120.------