ORDIN nr. 6.223 din 4 septembrie 2023pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 11 septembrie 2023  În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9), art. 40, 41, art. 115 alin. (2), art. 128, art. 248 alin. (1) și ale art. 250 alin. (1) lit. a) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației nr. 5.154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 15 septembrie 2021.  +  Articolul 3Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 4 septembrie 2023.Nr. 6.223.  +  ANEXĂMETODOLOGIE-CADRUde organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar