ORDIN nr. 6.151 din 31 august 2023privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2023-2024
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 4 septembrie 2023  În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere:– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);– Referatul de aprobare nr. 2.046 DGIP din 19.07.2023, referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2023-2024,în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, seria de elevi ianuarie-noiembrie 2023, calificările profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi, subofițer de pompieri și protecție civilă, subofițer administrativ - nivelul 5 de calificare, sesiunea noiembrie 2023:
  - înscrierea candidaților:9-10 noiembrie 2023;
  - desfășurarea probei practice:11-15 noiembrie 2023;
  - desfășurarea probei scrise:16 noiembrie 2023;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:17 noiembrie 2023;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:17-18 noiembrie 2023;
  - desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire:18-21 noiembrie 2023;
  - afișarea rezultatelor finale:22 noiembrie 2023.
  (la 26-10-2023, Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 6.559 din 24 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 26 octombrie 2023 )
   +  Articolul 2Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea noiembrie 2023:
  - înscrierea candidaților:20-24 noiembrie 2023;
  - desfășurarea probelor de examen:27-28 noiembrie 2023;
  - afișarea rezultatelor finale:29 noiembrie 2023.
   +  Articolul 3Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea decembrie 2023:
  - înscrierea candidaților:11-15 decembrie 2023;
  - desfășurarea probelor de examen:18-19 decembrie 2023;
  - afișarea rezultatelor finale:20 decembrie 2023.
   +  Articolul 4Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea februarie 2024:
  - înscrierea candidaților:5-9 februarie 2024;
  - desfășurarea probei practice:12-13 februarie 2024;
  - desfășurarea probei scrise:14 februarie 2024;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:15 februarie 2024;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:16 februarie 2024;
  - susținerea proiectului:19-20 februarie 2024;
  - afișarea rezultatelor finale:21 februarie 2024.
   +  Articolul 5Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, seria de elevi iulie 2023-aprilie 2024, calificările profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi, subofițer de pompieri și protecție civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea aprilie 2024:
  - înscrierea candidaților:11-12 aprilie 2024;
  - desfășurarea probei practice:13-16 aprilie 2024;
  - desfășurarea probei scrise:17 aprilie 2024;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:18 aprilie 2024;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:18-19 aprilie 2024;
  - desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire:20-23 aprilie 2024;
  - afișarea rezultatelor finale:24 aprilie 2024.
   +  Articolul 6Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai 2024:
  - înscrierea candidaților:8-10 mai 2024;
  - desfășurarea probelor de examen:13-14 mai 2024;
  - afișarea rezultatelor finale:15 mai 2024.
   +  Articolul 7Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea iunie 2024:
  - înscrierea candidaților:3-7 iunie 2024;
  - desfășurarea probelor de examen:10-12 iunie 2024;
  - afișarea rezultatelor finale:13 iunie 2024.
   +  Articolul 8Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar - maiștri militari, nivelul 5 de calificare, organizat în școlile militare de maiștri militari și subofițeri ale Ministerului Apărării Naționale, sesiunea I, iunie-iulie 2024:
  - înscrierea candidaților:3-14 iunie 2024;
  - desfășurarea probei practice:10-11 iulie 2024;
  - afișarea rezultatelor la proba practică:11 iulie 2024;
  - desfășurarea probei scrise:12 iulie 2024;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:12 iulie 2024;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:13 iulie 2024;
  - susținerea proiectului:18-19 iulie 2024;
  - afișarea rezultatelor finale:19 iulie 2024.
   +  Articolul 9Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar - subofițeri, nivelul 5 de calificare, organizat în școlile militare de maiștri militari și subofițeri ale Ministerului Apărării Naționale, sesiunea I, iunie-iulie 2024:
  - înscrierea candidaților:17-30 iunie 2024;
  - desfășurarea probei practice:15-16 iulie 2024;
  - afișarea rezultatelor la proba practică:16 iulie 2024;
  - desfășurarea probei scrise:17 iulie 2024;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:17 iulie 2024;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:18 iulie 2024;
  - susținerea proiectului:22-23 iulie 2024;
  - afișarea rezultatelor finale:23 iulie 2024.
   +  Articolul 10Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2024:
  - înscrierea candidaților:25-28 iunie 2024;
  - desfășurarea probei practice:1-3 iulie 2024;
  - desfășurarea probei scrise:4 iulie 2024;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:5 iulie 2024;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:5-8 iulie 2024;
  - susținerea proiectului:9-10 iulie 2024;
  - afișarea rezultatelor finale:11 iulie 2024.
   +  Articolul 11Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional - nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie 2024:
  - înscrierea candidaților:1-5 iulie 2024;
  - desfășurarea probelor de examen:8-12 iulie 2024;
  - afișarea rezultatelor finale:15 iulie 2024.
   +  Articolul 12Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar - maiștri militari și subofițeri, nivelul 5 de calificare, organizat în școlile militare de maiștri militari și subofițeri ale Ministerului Apărării Naționale, sesiunea a II-a, iulie-august 2024, numai pentru absolvenții care nu promovează sesiunea I:
  - înscrierea candidaților:29-31 iulie 2024;
  - desfășurarea probei practice:5-6 august 2024;
  - afișarea rezultatelor la proba practică:6 august 2024;
  - desfășurarea probei scrise:7 august 2024;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:7 august 2024;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:8 august 2024;
  - susținerea proiectului:9-10 august 2024;
  - afișarea rezultatelor finale:10 august 2024.
   +  Articolul 13Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a Ministerului Justiției, calificarea profesională agent de poliție penitenciară - nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie-august 2024:
  - înscrierea candidaților:31 iulie-2 august 2024;
  - desfășurarea probei practice:5-10 august 2024; 12 august 2024;
  - desfășurarea probei scrise:14 august 2024;
  - corectarea lucrărilor scrise:16 august 2024; 19-22 august 2024;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:22 august 2024, ora 9.00;
  - depunerea contestațiilor la proba scrisă:22 august 2024, interval orar 9.00-13.00;
  - soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor după contestații22 august 2024, ora 18.00;
  - susținerea proiectului:23 august 2024; 26-27 august 2024;
  - afișarea rezultatelor finale:28 august 2024.
   +  Articolul 14Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivelul 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist“, sesiunea august 2024:
  - înscrierea candidaților:5-7 august 2024;
  - desfășurarea probei practice:8-12 august 2024;
  - desfășurarea probei scrise:13 august 2024;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă:14 august 2024;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 14-19 august 2024;
  - susținerea proiectului:20-21 august 2024;
  - afișarea rezultatelor finale:22 august 2024.
   +  Articolul 15Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional și stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea august 2024:
  - înscrierea candidaților:19-21 august 2024;
  - desfășurarea probelor de examen:22-23 august 2024;
  - afișarea rezultatelor finale:26 august 2024.
   +  Articolul 16Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea august 2024:
  - înscrierea candidaților:19-21 august 2024;
  - desfășurarea probelor de examen:22-23 august 2024;
  - afișarea rezultatelor finale:26 august 2024.
   +  Articolul 17Absolvenții din promoțiile anterioare, indiferent de forma de învățământ absolvită, se pot prezenta pentru susținerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare din sesiunile aferente nivelului de calificare prevăzute pentru anul școlar în curs.  +  Articolul 18(1) În etapele examenelor de certificare a calificării profesionale/de atestare a competențelor profesionale, care presupun comunicarea de rezultate, datele personale ale candidaților: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele vor fi publicate în formă anonimizată (coduri individuale).(2) Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia în cadrul examenelor de certificare a calificării profesionale/de atestare a competențelor profesionale, care se afișează în format letric la avizierul unităților de învățământ/centrelor de examen, sunt următoarele: codul individual alocat candidatului, județul de proveniență, unitatea de învățământ de proveniență, promoția, forma de învățământ absolvită, profilul/domeniul/calificarea profesională, rezultatul/notele obținut(e) la fiecare probă de examen susținută, media generală, rezultatul final: „admis“/„respins“/„neprezentat“/ „eliminat din examen“.(3) Afișarea în format letric la avizierul unităților de învățământ/centrelor de examen a informațiilor menționate la alin. (2) se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării.(4) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică în mod corespunzător.(5) Comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen afișează, atât la avizier, cât și pe ușile sălilor de examen, o notă de informare a persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal.  +  Articolul 19Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 20Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  București, 31 august 2023.Nr. 6.151.-----