ORDIN nr. 1.448 din 27 iulie 2023pentru aprobarea listei proiectelor analizate, aprobate și propuse spre implementare potrivit prevederilor art. 11^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și pentru mandatarea companiei naționale care administrează infrastructura feroviară pentru constituirea parteneriatelor și pentru încheierea protocoalelor de implementare a proiectelor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 23 august 2023  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 11^2 alin. (1), (3) și (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 11^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 187/2023, și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor și infrastructurii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă lista proiectelor analizate, aprobate și propuse spre implementare potrivit prevederilor art. 11^2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se mandatează Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. pentru constituirea parteneriatelor și pentru încheierea protocoalelor de implementare a proiectelor prevăzute în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  București, 27 iulie 2023.Nr. 1.448.  +  ANEXĂ
  LISTA
  proiectelor analizate, aprobate și propuse spre implementare potrivit
  prevederilor art. 11^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998
  privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea
  Societății Naționale a Căilor Ferate Române
  Nr. crt.TitlulPărțile
  1.Introducerea și, ulterior, dezvoltarea serviciilor de tren urban și metropolitan București-IlfovCompania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.; Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov
  2.Dezvoltarea rețelei de tram-train metropolitan OradeaCompania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.; Consiliul Județean Bihor
  3.Reînnoirea căii de rulare pe tronsonul liniei CF Reșița Nord-Reșița SudCompania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.; unitatea administrativ-teritorială (U.A.T.) municipiul Reșița
  4.Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord-Timișoara Nord, cu extensie Voiteni-Stamora-Moravița - frontierăCompania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.; U.A.T. municipiul Reșița, U.A.T. municipiul Timișoara, U.A.T. județul Caraș-Severin, U.A.T. județul Timiș
  (la 23-10-2023, Anexa a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.863 din 12 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 23 octombrie 2023 )