ORDIN nr. 2.508/4.493/2023pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.508 din 27 iulie 2023
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 4.493 din 20 iunie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 1 august 2023  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale învățământ preuniversitar nr. 421 din 14.03.2023,având în vedere:– prevederile art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– cap. I și III ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 27 alin. (1^1), ale art. 83 alin. (2) și ale art. 205 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; – prevederile art. 43 și 52 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară,în temeiul art. 7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și ministrul educației emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 30 august 2021.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
   +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor dinunitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos