COMUNICAT din 18 iunie 2024privind omisiunea instanței de a se pronunța asupra unei categorii de cheltuieli de judecată
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
  • Publicat pe  www.scj.ro    Dosar în care s-a formulat sesizarea: 5613/270/2019/a1*Nr. de înregistrare a sesizării: 1393/1/2024Data înregistrării sesizării: 18.06.2024
    Conținutul sesizării:
    Dacă instanța a soluționat cererea de acordare a cheltuielilor de judecată, însă a omis să se pronunțe asupra unei categorii de cheltuieli de judecată, solicitate și dovedite cu înscrisuri depuse la dosar (spre exemplu onorariu cuvenit expertului judiciar), partea a cărei cerere a fost omisă de la pronunțare poate recurge la complinirea acestei omisiuni prin promovarea unei cereri de completare, în condițiile art. 444 alin. (1) C. proc. civ. sau la îndreptarea hotărârii judecătorești prevăzută de art. 442 alin. (1) C. proc. civ.