COMUNICAT din 5 iulie 2023privind interpretarea dispozițiilor art. 31 alin. (2) teza a II-a din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
 • Publicat pe  www.scj.ro  Dosar în care s-a formulat sesizarea: 12395/55/2022Nr. de înregistrare a sesizării: 1861/1/2023Data înregistrării sesizării: 05.07.2023
  Conținutul sesizării:
  Persoana vătămată, alta decât contravenientul, căreia i s-a dispus demolarea construcției prin procesul verbal de contravenție, poate fi asimilată persoanei vătămate căreia îi aparțin bunurile confiscate în sensul art. 31 alin. (2) teza a II-a din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, prin analogia reglementată de art. 1 alin. (2) Cod civil ?
  Minuta deciziei nr. 73 din 30 octombrie 2023
  Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Arad - Secția a III-a contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale, în Dosarul nr. 12.395/55/2022, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:Persoana vătămată, alta decât contravenientul, căreia i s-a dispus demolarea construcției prin procesul verbal de contravenție, poate fi asimilată persoanei vătămate căreia îi aparțin bunurile confiscate în sensul art. 31 alin. (2) teza a II-a din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, prin analogia reglementată de art. 1 alin. (2) din Codul civil?Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.