LEGE nr. 240 din 19 iulie 2023privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 20 iulie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 15 octombrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 39 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecție se stabilește de judecător, fără a putea depăși 12 luni de la data emiterii ordinului.(2) Dacă hotărârea nu cuprinde nicio mențiune privind durata măsurilor dispuse, acestea vor produce efecte pentru o perioadă de 12 luni de la data emiterii ordinului.2. La articolul 45, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Apelul se judecă cu citarea părților. Dispozițiile art. 42 alin. (1)-(4), (6) și (8) sunt aplicabile în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 19 iulie 2023.Nr. 240.------