ORDIN nr. 502 din 26 iunie 2023privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.168 din 29 iunie 2023
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 502 din 26 iunie 2023
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 30 iunie 2023    ORDIN nr. 2.168 din 29 iunie 2023