LEGE nr. 217 din 10 iulie 2023pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a Legii audiovizualului nr. 504/2002
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 11 iulie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 153 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) infracțiunilor prevăzute la art. 209-211, 213, 218, 218^1, 219, 219^1 și 282;2. Articolul 216^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 216^1Folosirea prostituției infantileÎntreținerea oricărui act de natură sexuală cu un minor care practică prostituția se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.3. La articolul 218 alineatul (3), litera c) se abrogă. (la 01-01-2024, Punctul 3., Articolul I a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) 4. La articolul 218 alineatul (3), litera e) se abrogă.5. La articolul 218 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:g) făptuitorul se folosește de autoritatea funcției sale.6. La articolul 218, alineatul (3^1) se abrogă.7. La articolul 218, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alin. (3^2), cu următorul cuprins:(3^2) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) sunt comise în una dintre următoarele împrejurări:a) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viața victimei în orice alt mod;b) fapta a fost săvârșită asupra unei femei gravide;c) în urma faptei, victima rămâne însărcinată;d) victima se află într-o stare de vulnerabilitate vădită, cauzată de vârstă, boală, handicap fizic sau psihic ori o situație de dependență;e) fapta a fost comisă prin folosirea unei arme sau prin amenințarea cu aceasta;f) victimei i s-a administrat, fără știința sa sau împotriva voinței sale, alcool sau orice substanță care îi afectează discernământul sau controlul acțiunilor sale.8. La articolul 218, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1)-(3^2) se pedepsește.9. După articolul 218 se introduce un nou articol, art. 218^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 218^1Violul săvârșit asupra unui minor(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de un major cu un minor care nu a împlinit 16 ani se pedepsesc cu închisoarea de la 7 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.(1^1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de un minor cu un alt minor cu vârsta sub 14 ani se sancționează potrivit dispozițiilor art. 114. (la 01-01-2024, Articolul 218^1 de la Punctul 9., Articolul I a fost completat de Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) (2) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de un major cu un minor prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de această stare se pedepsesc cu închisoarea de la 8 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. (la 01-01-2024, Alineatul (2) din Articolul 218^1 de la Punctul 9., Articolul I a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) (3) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de către un minor cu un alt minor prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de această stare se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) sunt comise în una din următoarele împrejurări:a) fapta a fost comisă de către un membru de familie al minorului sau de către o persoană care conviețuiește cu minorul;b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situația vădit vulnerabilă a acestuia cauzată de boală, handicap psihic sau fizic, situație de dependență ori de o stare de incapacitate fizică sau psihică;c) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viața minorului în orice alt mod;d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;e) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună;f) fapta a fost săvârșită de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității sexuale, o infracțiune de pornografie infantilă sau proxenetism ori o infracțiune de trafic de persoane sau trafic de minori;g) în urma faptei, victima a rămas însărcinată, maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani. (la 01-01-2024, Alineatul (4) din Articolul 218^1 de la Punctul 9., Articolul I a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) (5) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (1^1) au fost comise în schimbul unei remunerații, al unui folos material ori al unui avantaj în natură sau al promisiunii unor astfel de beneficii, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. (la 01-01-2024, Alineatul (5) din Articolul 218^1 de la Punctul 9., Articolul I a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) (5^1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de un major cu un minor cu vârsta între 16 și 18 ani se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 9 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, dacă:a) minorul este membru de familie al majorului;b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situația vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situații de dependență, unei boli, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze;c) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viața minorului în orice fel;d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice. (la 01-01-2024, Articolul 218^1 de la Punctul 9., Articolul I a fost completat de Punctul 4., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) (5^2) Fapta prevăzută la alin. (5^1) se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani dacă:a) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună;b) fapta a fost comisă de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității sexuale asupra unui minor, o infracțiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor ori o infracțiune de trafic de persoane sau trafic de minori. (la 01-01-2024, Articolul 218^1 de la Punctul 9., Articolul I a fost completat de Punctul 4., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) (6) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 9 la 18 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.(7) Faptele prevăzute la alin. (1) și (1^1) nu se sancționează dacă diferența de vârstă între făptuitor și victimă nu depășește 5 ani. (la 01-01-2024, Alineatul (7) din Articolul 218^1 de la Punctul 9., Articolul I a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) (8) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1)-(5^2) se pedepsește. (la 01-01-2024, Alineatul (8) din Articolul 218^1 de la Punctul 9., Articolul I a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) 10. La articolul 219, alineatul (1) și partea introductivă și literele a) și b) ale alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 219(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute la art. 218, cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința ori profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.(2) Pedeapsa este închisoarea de la 4 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când:a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;b) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care conviețuiește cu victima; (la 01-01-2024, Punctul 10., Articolul I a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) 11. La articolul 219 alineatul (2), literele c) și e) se abrogă. (la 01-01-2024, Punctul 11., Articolul I a fost modificat de Punctul 7., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) 12. La articolul 219 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:g) făptuitorul se folosește de autoritatea funcției sale.13. La articolul 219, alineatul (2^1) se abrogă.14. La articolul 219, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alin. (2^2), cu următorul cuprins:(2^2) Pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt comise în una din următoarele împrejurări:a) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viața victimei în orice alt mod;b) fapta a fost săvârșită asupra unei femei gravide; c) victima se află într-o stare de vulnerabilitate vădită, datorată vârstei, bolii, unui handicap fizic sau psihic, sarcinii sau unei situații de dependență;d) fapta a fost comisă prin folosirea unei arme sau prin amenințarea cu aceasta;e) victimei i s-a administrat, fără știința sa sau împotriva voinței sale, alcool sau orice substanță care îi afectează discernământul sau controlul acțiunilor sale.15. La articolul 219, alineatele (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 8 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi...............................................................................................(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1)-(2^2) se pedepsește.16. După articolul 219 se introduc două noi articole, art. 219^1 și 219^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 219^1Agresiunea sexuală săvârșită asupra unui minor(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute la art. 218^1, comis de un major asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 9 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. (la 01-01-2024, Alineatul (1) din Articolul 219^1 de la Punctul 16., Articolul I a fost modificat de Punctul 8., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) (1^1) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute la art. 218^1, comis de un minor asupra unui alt minor cu vârsta sub 14 ani se sancționează cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. (la 01-01-2024, Articolul 219^1 de la Punctul 16., Articolul I a fost completat de Punctul 9., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) (1^2) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute la art. 218^1, comis de un major asupra unui minor prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de această stare se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. (la 01-01-2024, Articolul 219^1 de la Punctul 16., Articolul I a fost completat de Punctul 9., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) (2) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute la art. 218^1, comis între minori prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de această stare se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. (la 01-01-2024, Alineatul (2) din Articolul 219^1 de la Punctul 16., Articolul I a fost modificat de Punctul 10., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(2) sunt comise în una din următoarele împrejurări:a) fapta a fost comisă de către un membru de familie al minorului sau de către o persoană care conviețuiește cu minorul;b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situația vădit vulnerabilă a acestuia cauzată de boală, handicap psihic sau fizic, de o situație de dependență ori de o stare de incapacitate fizică sau psihică;c) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viața minorului în orice alt mod;d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;e) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună;f) fapta a fost săvârșită de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității sexuale, o infracțiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor ori o infracțiune de trafic de persoane sau trafic de minori,maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani. (la 01-01-2024, Alineatul (3) din Articolul 219^1 de la Punctul 16., Articolul I a fost modificat de Punctul 10., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) (3^1) Comiterea de către un major a unui act de natură sexuală, altul decât cele prevăzute la art. 218^1, împotriva unui minor cu vârsta între 16 și 18 ani se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, dacă:a) fapta a fost comisă de un membru de familie al minorului sau de o persoană care conviețuiește cu acesta;b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situația vădit vulnerabilă a acestuia, cauzată de boală, handicap psihic sau fizic, situație de dependență sau de o stare de incapacitate fizică sau psihică;c) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice;d) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viața minorului în orice alt mod. (la 01-01-2024, Articolul 219^1 de la Punctul 16., Articolul I a fost completat de Punctul 11., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) (3^2) Dacă faptele prevăzute la alin. (3^1) sunt săvârșite în următoarele împrejurări:a) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună;b) fapta a fost comisă de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității sexuale asupra unui minor, o infracțiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor ori o infracțiune de trafic de persoane sau trafic de minori,limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. (la 01-01-2024, Articolul 219^1 de la Punctul 16., Articolul I a fost completat de Punctul 11., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) (4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 8 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.(5) Faptele prevăzute la alin. (1) și (1^1) nu se sancționează dacă diferența de vârstă între făptuitor și victimă nu depășește 5 ani. (la 01-01-2024, Alineatul (5) din Articolul 219^1 de la Punctul 16., Articolul I a fost modificat de Punctul 12., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) (6) Dacă actele de agresiune sexuală au fost precedate sau urmate de săvârșirea unor fapte prevăzute la art. 218^1 alin. (1)-(3), acestea constituie infracțiunea de viol săvârșit asupra unui minor. (la 01-01-2024, Alineatul (6) din Articolul 219^1 de la Punctul 16., Articolul I a fost modificat de Punctul 12., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) (7) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1)-(3^2) se pedepsește. (la 01-01-2024, Alineatul (7) din Articolul 219^1 de la Punctul 16., Articolul I a fost modificat de Punctul 12., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 219^2Determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori(1) Fapta majorului care determină întreținerea unui raport sexual, a unui act sexual oral sau anal, precum și a oricăror alte acte de penetrare vaginală sau anală între minori care nu au împlinit vârsta de 16 ani, precum și determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art. 218^1 alin. (1)-(3), după caz, redusă cu o treime.(2) Fapta majorului care determină comiterea oricărui act de natură sexuală, altul decât cele prevăzute la alin. (1), între minori care nu au împlinit vârsta de 16 ani, precum și determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art. 219^1 alin. (1)-(3), după caz, redusă cu o treime.(3) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este precedată sau urmată de fapta prevăzută la alin. (2), se pedepsește doar fapta prevăzută la alin. (1).17. Articolul 220 se abrogă.18. La articolul 221, alineatele (1) și (2) se abrogă. (la 01-01-2024, Punctul 18., Articolul I a fost modificat de Punctul 13., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) 19. La articolul 221, alineatul (2^1) se abrogă.20. La articolul 221, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Actul sexual de orice natură săvârșit de un major în prezența unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(4) Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani să asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibiționist ori la spectacole sau reprezentații în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum și punerea la dispoziția acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. (la 01-01-2024, Punctul 20., Articolul I a fost modificat de Punctul 14., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) 21. La articolul 221, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Fapta unui major de a incita un minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani, prin mijloacele de transmitere la distanță, prin intermediul comunicării electronice sau al rețelelor sociale, la comiterea oricărui act de natură sexuală asupra sa, asupra unei persoane sau împreună cu o persoană, inclusiv atunci când actul de natură sexuală nu este comis, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.21^1. La articolul 221, alineatele (5) și (6) se abrogă. (la 01-01-2024, Articolul I a fost completat de Punctul 15., Articolul I din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 ) 22. Articolul 222 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 222Racolarea minorilor în scopuri sexualeFapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani să se întâlnească, în scopul comiterii unui act sexual de orice natură sau în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 374, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanță, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.23. Articolul 222^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 222^1Fapte comise în circumstanțe agravanteDacă faptele prevăzute la art. 221 și 222 sunt săvârșite de două sau mai multe persoane împreună sau de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității sexuale asupra unui minor, o infracțiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.24. La articolul 374, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alin. (3^2), cu următorul cuprins:(3^2) Fapta unui major de a solicita unui minor să înregistreze, să producă, să distribuie, să expună sau să transmită prin orice mijloace, inclusiv prin mijloace de comunicații electronice sau pe rețele sociale, imagini, videoclipuri sau alte materiale pornografice care îl prezintă pe minorul respectiv având un comportament sexual explicit se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.25. Articolul 377 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 377Incestul(1) Raportul sexual consimțit, săvârșit între rude în linie directă sau între frați și surori, se pedepsește cu închisoarea de la un an la 5 ani. (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală săvârșite în condițiile alin. (1).  +  Articolul IILegea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 81 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:a^1) dreptul de a fi informată cu celeritate despre împrejurarea că persoana aflată în arest, urmărită penal sau condamnată pentru infracțiunea care o afectează este eliberată sau a evadat din detenție, precum și cu privire la orice măsuri relevante adoptate pentru protecția sa în caz de eliberare sau evadare a autorului infracțiunii;2. La articolul 93, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Asistența juridică este obligatorie când persoana vătămată sau partea civilă este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă sau când persoana vătămată sau partea civilă este victima uneia dintre infracțiunile prevăzute de art. 197, 199, 209-216^1, 218, 218^1, 219, 219^1, 221, 222 și 223 din Codul penal.3. La articolul 111, alineatele (6)-(8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) În cazul persoanelor vătămate pentru care a fost stabilită în condițiile legii existența unor nevoi specifice de protecție, organul judiciar dispune una sau mai multe dintre următoarele măsuri, fără a aduce atingere bunei desfășurări a procesului ori drepturilor și intereselor părților:a) audierea acestora în incinte concepute sau adaptate acestui scop;b) audierea acestora prin intermediul sau în prezența unui psiholog sau a altui specialist în consilierea victimelor;c) audierea acestora, cât și eventuala lor reaudiere se realizează de aceeași persoană, dacă acest lucru este posibil și dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfășurări a procesului ori drepturilor și intereselor părților;d) audierea acestora prin videoconferință sau alte mijloace tehnice de comunicare la locul unde beneficiază de măsura de protecție a cazării temporare.(7) Audierea și, după caz, reaudierea de către organele de cercetare penală a persoanelor vătămate care au fost victime ale infracțiunilor prevăzute la art. 197, 199, 209-216^1, 218, 218^1, 219, 219^1, 221, 222, 223 și 374 din Codul penal, precum și în alte cazuri în care, din cauza împrejurărilor comiterii faptei, acest lucru se apreciază ca fiind necesar se efectuează numai de către o persoană de același sex cu persoana vătămată. Dacă acest lucru nu este posibil, fără a aduce atingere bunei desfășurări a procesului ori drepturilor și intereselor părților, audierea acestor persoane vătămate și, după caz, reaudierea lor poate fi realizată de o persoană care nu este de același sex cu persoana vătămată, cu acordul avocatului și al unui psiholog sau al altui specialist în consilierea victimelor.(8) Dacă persoana vătămată este minor, înregistrarea audierii acesteia prin mijloace tehnice audio-video este obligatorie în toate cazurile. Atunci când înregistrarea video nu este posibilă, înregistrarea se realizează în toate cazurile prin mijloace tehnice audio.4. La articolul 113, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 113(1) Atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege referitoare la statutul de martor amenințat sau vulnerabil ori pentru protecția vieții private sau a demnității sau în cazul în care eliberarea sau evadarea autorului infracțiunii poate pune în pericol viața privată sau demnitatea persoanei vătămate, a părții civile ori a martorului amenințat sau vulnerabil sau poate cauza acestora un prejudiciu, indiferent de natura și întinderea acestuia, organul de urmărire penală dispune față de persoana vătămată ori față de partea civilă dispozițiile prevăzute la art. 126 și 127, care se aplică în mod corespunzător.5. La articolul 281 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) asistarea de către avocat a suspectului și a persoanei vătămate, respectiv a inculpatului și a celorlalte părți, atunci când asistența este obligatorie.6. La articolul 352, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Din oficiu sau la solicitarea expresă a persoanei vătămate sau a procurorului, ședința de judecată este declarată nepublică pentru tot cursul său dacă persoana vătămată este minoră și este victima uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 197, 199, 209-216^1, 218, 218^1, 219, 219^1, 221, 222, 223 și 374 din Codul penal.(3^2) La solicitarea expresă a persoanei vătămate sau a procurorului, ședința de judecată este declarată nepublică pentru tot cursul său dacă judecarea în ședință publică ar putea aduce atingere unor interese de stat, moralei, demnității sau vieții intime a unei persoane.7. După articolul 355 se introduce un nou articol, art. 355^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 355^1Judecata de urgență în cauzele cu persoane vătămate minoreCauzele cu persoane vătămate minore, victime ale uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 197, 199, 209-216^1, 218, 218^1, 219, 219^1, 221, 222, 223 și 374 din Codul penal, se judecă de urgență și cu precădere, în condițiile art. 355.8. La articolul 509, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alin. (6)-(8), cu următorul cuprins:(6) Când persoana vătămată este minor cu vârsta mai mică de 16 ani, victimă a infracțiunilor prevăzute la art. 197, 199, 209-216^1, 218, 218^1, 219, 219^1, 221, 222, 223 și 374 din Codul penal, instanța, dacă apreciază că administrarea anumitor probe poate avea o influență negativă asupra sa, va dispune îndepărtarea minorului din ședință. În aceleași condiții pot fi îndepărtați temporar din sala de judecată și părinții ori tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau în supravegherea căreia se află temporar minorul.(7) La rechemarea în sală a persoanelor prevăzute la alin. (6), președintele completului le aduce la cunoștință actele esențiale efectuate în lipsa lor.(8) În cazul infracțiunilor prevăzute la art. 197, 199, 209-216^1, 218, 218^1, 219, 219^1, 221, 222, 223 și 374 din Codul penal, instanța de judecată pune la dispoziția părților înregistrarea audio-video sau audio obținută în condițiile art. 111 alin. (8). Instanța audiază persoana vătămată doar în cazuri temeinic justificate.  +  Articolul IIIAbrogat. (la 01-01-2024, Articolul III a fost abrogat de Articolul II din LEGEA nr. 424 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul IVPrevederile art. I și II intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 10 iulie 2023.Nr. 217.-----