HOTĂRÂRE nr. 567 din 7 iulie 2023pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Normele metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil-șef și secretar-șef, cu nivel de studii S/M, și nivelul salariilor de bază aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 598/2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 10 iulie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexele nr. 1 și 2 la Normele metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil-șef și secretar-șef, cu nivel de studii S/M, și nivelul salariilor de bază aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 598/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 8 august 2018, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 7 iulie 2023.Nr. 567.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)
  GRADUL II
  Salarii de bază pentru funcțiile didactice de conducere și didactice auxiliare
  de conducere din unități de învățământ preuniversitar de gradul II
  Nr. crt.Unitatea de învățământ/ clase/grupeDirector (S)Director adj. (S)Contabil-șefSecretar-șef
  (S)(M)(S)(M)
  Salariul de bază - lei -Coef.Salariul de bază - lei -Coef.Salariul de bază - lei -Coef.Salariul de bază - lei -Coef.Salariul de bază - lei -Coef.Salariul de bază - lei -Coef.
  Anul 2022Anul 2022Anul 2022Anul 2022Anul 2022Anul 2022
  1Școli gimnaziale
  800-1.250 de elevi/elevi și preșcolari8.4253,378.2503,307.1502,865.4502,187.1502,865.4502,18
  peste 1.250 de elevi/elevi și preșcolari8.4753,398.3003,327.2252,895.5002,207.2252,895.5002,20
  2Colegii, licee, școli postliceale și profesionale
  800-1.250 de elevi/elevi și preșcolari8.4753,398.3003,327.3002,925.5002,207.3002,925.5002,20
  peste 1.250 de elevi/elevi și preșcolari8.5253,418.3503,347.3752,955.5502,227.3752,955.5502,22
  3Colegii, licee, școli gimnaziale, cu internat/cantină
  800-1.250 de elevi/elevi și preșcolari8.6253,458.3503,347.4502,985.6252,257.4502,985.6252,25
  peste 1.250 de elevi/elevi și preșcolari8.6823,478.4003,367.5293,015.6882,287.5293,015.6882,28
  4Licee, centre școlare, școli profesionale, școli - din învățământul special cu cel puțin 32 de clase de elevi/elevi și preșcolari cu internat/cantină8.6823,478.4003,367.5293,015.6882,287.5293,015.6882,28
  5Palate ale copiilor și elevilor cu personalitate juridică8.5753,438.3503,347.3002,925.5502,22
  6Palatul Național al Copiilor8.6823,478.4003,367.5293,015.6882,28
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la normele metodologice)
  GRADUL I
  Salarii de bază pentru funcțiile didactice de conducere și didactice auxiliare
  de conducere din unități de învățământ preuniversitar de gradul I
  Nr. crt.Unitatea de învățământ/clase/grupeDirector (S)Director adj. (S)Contabil-șefSecretar-șef
  (S)(M)(S)(M)
  Salariul de bază - lei -Coef.Salariul de bază - lei -Coef.Salariul de bază - lei -Coef.Salariul de bază - lei -Coef.Salariul de bază - lei -Coef.Salariul de bază - lei -Coef.
  Anul 2022Anul 2022Anul 2022Anul 2022Anul 2022Anul 2022
  1Grădinițe cu program normal
  între 150-250 de preșcolari7.8003,12
  peste 250 de preșcolari7.8253,13
  2Grădinițe cu program prelungit/săptămânal
  între 150-200 de preșcolari7.8753,15
  peste 200 de preșcolari7.9003,16
  3Școli primare, conform art. 19 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fără structuri arondate*)7.8753,15
  4Școli gimnaziale
  a)sub 300 de elevi/elevi și preșcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fără structuri arondate7.8753,15
  cu 1-2 structuri arondate7.9003,16
  cu 3-5 structuri arondate7.9253,17
  cu peste 5 structuri arondate7.9503,18
  b)300-499 de elevi/elevi și preșcolari7.9503,187.8003,12
  c)500-599 de elevi/elevi și preșcolari^1)8.0253,217.9003,16
  d)600-799 de elevi/elevi și preșcolari^1)8.0503,227.9253,176.7932,725.3002,126.7932,725.3002,12
  5Colegii, licee, școli postliceale și profesionale
  a)sub 300 de elevi/elevi și preșcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fără structuri arondate**)7.9503,18
  b)sub 300 de elevi/elevi și preșcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu structuri arondate7.9503,18
  c)300-499 de elevi/elevi și preșcolari8.0253,217.8003,12
  d)500-599 de elevi/elevi și preșcolari^1)8.1003,247.9253,17
  e)600-799 de elevi/elevi și preșcolari^1)8.1753,278.0253,216.8282,735.3502,146.8282,735.3502,14
  6Colegii, licee, școli postliceale și profesionale cu internat/cantină
  a)300-499 de elevi/elevi și preșcolari8.1003,247.8003,126.7932,725.4002,166.7932,725.4002,16
  b)500-799 de elevi/elevi și preșcolari^1)8.2253,298.0253,216.8282,735.5002,206.8282,735.5002,20
  7Cluburi sportive școlare cu personalitate juridică
  a)20-24 de grupe, dar nu mai puțin de 300 de elevi/ elevi și preșcolari7.8503,14
  b)25-29 de grupe, dar nu mai puțin de 300 de elevi/ elevi și preșcolari7.9003,16
  c)30-35 de grupe7.9253,17
  d)36-50 de grupe7.9503,186.7932,725.5002,20
  e)peste 50 de grupe8.0253,217.9503,186.8282,735.5592,22
  8Cluburi ale copiilor și elevilor cu personalitate juridică, dar nu mai puțin de 300 de elevi/preșcolari7.9003,16
  9Grădinițe învățământ special7.8503,14
  10Școli speciale
  a)cu până la 16 clase, inclusiv8.0253,21
  b)cu cel puțin 16 clase fără internat/cantină8.1503,268.0253,21
  c)peste 16 clase cu internat/cantină8.2253,298.1503,26
  d)peste 24 de clase cu internat/cantină8.2753,318.2253,296.8282,735.5002,206.8282,735.5002,20
  11Licee, centre școlare, școli profesionale, învățământ special
  a)cu până la 16 clase fără internat/cantină***)8.0253,21
  b)cu cel puțin 16 clase cu internat/cantină8.2253,298.1503,26
  c)cu cel puțin 24 de clase fără internat/cantină8.2253,298.1503,26
  d)cu cel puțin 24 de clase cu internat/cantină8.3003,328.2753,316.8282,735.5592,226.8282,735.5592,22
  12Centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională8.2753,316.8282,735.4502,18
  13Centre școlare pentru educație incluzivă8.2753,318.2253,296.8282,735.4502,18
  *) Se aplică numai pentru unitățile de învățământ primar unice pe unitatea administrativ-teritorială.**) Se aplică și pentru centrele de excelență județene/al Municipiului București.***) Se aplică numai pentru unitățile de învățământ special unice pe județ care au elevi/preșcolari cu același tip de deficiențe.^1) Se poate norma (în conformitate cu prevederileOrdinului ministrului educației nr. 4.183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare) la unitățile de învățământ primar și/sau gimnazial care au între 500-799 de elevi/preșcolari și îndeplinesc una dintre condițiile: au cel puțin 250 de elevi/preșcolari inclusiv din învățământul primar și/sau grupe din învățământul antepreșcolar și preșcolar sau au secții cu predare în limbile minorităților într-o unitate școlară cu predare în limba română sau au secții cu predare în limba română într-o unitate școlară cu predare într-o limbă a minorităților.
  -----