ORDIN nr. 1.945 din 9 iunie 2023privind aprobarea condițiilor de autorizare a unităților sanitare, publice sau private, pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor supuse autorizării și a listei afecțiunilor medicale incompatibile cu calitatea persoanelor de a procura, deține sau, după caz, de a purta ori folosi arme letale sau neletale supuse autorizării
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 19 iunie 2023  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. AR 10.189 din 9 iunie 2023,având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă condițiile de autorizare a unităților sanitare, publice sau private, pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor supuse autorizării, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă lista afecțiunilor medicale incompatibile cu calitatea persoanelor de a procura, deține sau, după caz, de a purta ori folosi arme letale sau neletale supuse autorizării, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Modelul certificatului medical pentru atestarea stării de sănătate, în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, este prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018.  +  Articolul 4Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București autorizează și gestionează baza de date privind unitățile sanitare publice sau private autorizate pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor.  +  Articolul 5Unitățile sanitare publice sau private autorizate pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile județene de sănătate publică și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătății nr. 257/1976 privind stabilirea afecțiunilor pentru care persoanele fizice nu pot fi autorizate să dețină și să poarte arme și muniții, precum și a normelor tehnice referitoare la examinarea medicală a acestor persoane, se abrogă.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Cătălin Vișean,
  secretar de stat
  București, 9 iunie 2023.Nr. 1.945.  +  Anexa nr. 1CONDIȚIIde autorizare a unităților sanitare, publice sau private, pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor șimunițiilor supuse autorizării  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  afecțiunilor medicale incompatibile cu calitatea persoanelor de a procura, deține sau, după caz, de a purta ori folosi arme letale sau neletale supuse autorizării
  Examinarea medicală a persoanelor fizice pentru procurarea, deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor urmărește capacitatea organo-funcțională a solicitantului de a utiliza arma în condiții de securitate și are în vedere următoarele incompatibilități medicale:A) Boli interne - lista de afecțiuni:a) sindrom coronarian acut sau alte intervenții chirurgicale sau intervenționale cardiovasculare în ultimele 6 luni;b) insuficiență cardiacă avansată (clasele III-IV) în urma cardiopatiei ischemice, cardiomiopatiilor sau valvulopatiilor netratate;c) bradiaritmii severe netratate/netratabile cu potențial de a induce sincopă;d) tahiaritmii severe netratate/netratabile susceptibile de a induce sincopă;e) insuficiență respiratorie cronică cu encefalopatie hipoxică și/sau hipercapnică netratată/netratabilă;f) sindrom de apnee în somn obstructivă severă și sindrom de obezitate-hipoventilație fără tratament care asociază somnolența diurnă;g) astm bronșic sever necontrolat terapeutic;h) diabet zaharat cu complicații microvasculare (inclusiv retinopatie diabetică cu afectarea vederii) cu crize frecvente de hipoglicemie;i) cirozele hepatice avansate cu encefalopatie portală cronică;j) boală cronică de rinichi cu encefalopatie uremică netratată.B) Lista de afecțiuni - boli neurologice:a) deficiențe permanente: pareze sau plegii cu afectarea bilaterală a membrelor superioare;b) tulburări mari din seria vestibulară: nistagmus labirintic, deviere în mers, Romberg pozitiv;c) tulburări mari din zona cerebeloasă de tip hemisferic dacă sunt bilaterale;d) ataxiile severe prin leziuni de cordoane posterioare;e) tulburările de serie extrapiramidală mari, bilaterale;f) boala Parkinson;g) sifilisul sistemului nervos (se vor cerceta reflexele osteo-tendinoase, forma, dimensiunea, și reflexele pupilare, probe de mers, Romberg, probe de atenție, memorie și vorbire, elementele neurologice și psihice clinice ale sifilisului nervos etc.);h) epilepsia. Persoana fizică interesată pentru procurarea, deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor, care nu este în evidență cu epilepsie, în cadrul examenului neurologic, va declara în scris, sub semnătură, că nu suferă de această patologie;i) scleroza multiplă (în plăci); în funcție de afectare, medicul specialist poate decide compatibilitatea pacientului de a deține, procura, purta sau folosi arme letale sau neletale supuse autorizării.C) Lista de afecțiuni - boli psihice (pe baza codurilor de diagnosticare prevăzute de ICD-10 - Clasificarea Internațională a Bolilor):a) demențele de orice etiologie și stadiu evolutiv (F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09);b) tulburări psihice datorate folosirii substanțelor psihoactive (F10, F11, F12, F13, F14, F16, F18, F19);c) schizofrenie, tulburări schizotipale și delirante (F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29);d) tulburări afective (F30, F31, F33, F34);e) tulburări nevrotice legate de stres și somatoforme (F43, F44);f) tulburări ale personalității și comportamentului la adult (F60, F61, F62, F63.1);g) întârziere în dezvoltarea mintală (F70, F71, F72, F73, F78, F79);h) tulburări ale dezvoltării psihologice (F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89);i) tulburări de comportament și emoționale având debutul frecvent în copilărie și adolescență (F90).D) Lista de afecțiuni - boli oftalmologice - acuitatea vizuală se determină subiectiv cu ajutorul optotipurilor luminoși, se determină refracția prin autorefractometrie, iar simțul cromatic cu ajutorul tabelelor pseudoizocromatice, se determină câmpul vizual cu perimetru și se va efectua examenul fundului de ochi, al cărui aspect va indica necesitatea examinării simțului luminos. La persoanele peste 45 de ani se va efectua tonometria. În fișa medicală se va menționa și metoda folosită pentru examinarea simțului cromatic, precum și dacă este indicată purtarea în permanență a ochelarilor. Patologii oftalmologice incompatibile pentru procurarea, deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor:a) afecțiuni evolutive ale globului ocular (traumatism, leucom cornean, maculă corneană, distrofie corneană, degenerescență corneană centrală, kerato-conjunctivită, keratită, uveită, cataractă, glaucom, nevrită optică, neuro-retinită, distrofie, degenerescență retiniană, maculopatie) sau ale anexelor (ptoza palpebrală, lagoftalmie, colobom palpebral, tulburări grave ale secreției lacrimale-sindrom de ochi uscat sever, tulburările motilității oculare - strabisme nonparalitice și paralitice, diplopia) până la vindecare;b) afecțiuni oculare contagioase (conjunctivite, keratoconjunctivite, ulcer cornean), până la vindecare;c) leziuni cicatriciale ale polului anterior dacă scad acuitatea vizuală sub limitele admise;d) leziuni cicatriciale dacă scad acuitatea vizuală, alterează simțul luminos și câmpul vizual sub limitele admise;e) atrofia nervilor optici cu modificarea acuității și câmpului vizual;f) nictalopia esențială;g) retinopatia pigmentară;h) glaucomul cu modificarea acuității și câmpului vizual sub limitele admise;i) afecțiuni congenitale sau dobândite când, după corecția tolerabilă, nu se ajunge la limitele vederii admise;j) reducerea câmpului vizual sub 80° temporal și sub 50° nazal la ochiul restant, în cazul vederii monoculare, și sub 130° în binocularitate;k) scăderea acuității vizuale cu corecție sub 2/3 în binocularitate sau la ochiul restant, în cazul vederii monoculare.E) Lista de afecțiuni - boli otorinolaringologice:a) hipoacuzia unilaterală sau bilaterală cu media pragurilor auditive în conducere aeriană (calculate pe 500, 1.000, 2.000 și 4.000 Hz) mai mare sau egală cu 41 decibeli, hipoacuzii care nu sunt corectate prin protezare auditivă sau la care valoarea medie a pragurilor câștigului cu proteza auditivă (convențională sau implantată) nu coboară sub 41 dB în câmp liber;b) afecțiunile vestibulare cronice cu episoade acute imprevizibile - boala Meniere;c) deficitele vestibulare periferice permanente necompensate.F) Lista de afecțiuni - boli ortopedice:a) absențe segmentare ale ambelor mâini sau a ambelor antebrațe*;d) deficiențe grave motorii și de forță ale membrelor superioare cu anchilose articulare care afectează sever mobilitatea activă a acestora*.* Sunt exceptați sportivii legitimați la cluburile afiliate federațiilor naționale, în secțiile sportivilor cu dizabilități.
  -----