NORMĂ nr. 25 din 15 iunie 2023privind cotele contribuțiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 16 iunie 2023    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) și ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 3, art. 5 alin. (1) lit. a) și h) și ale art. 6 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, cu modificările și completările ulterioare,în urma Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 14.06.2023,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul 1Prezenta normă reglementează cotele procentuale aferente contribuțiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 213/2015, datorate Fondului de garantare a asiguraților de către asigurătorii prevăzuți la art. 3 din aceeași lege.  +  Articolul 2(1) Pentru anul 2023, cotele procentuale aferente contribuției prevăzute la art. 6 alin. (1)-(4) din Legea nr. 213/2015, denumită în continuare contribuție permanentă, datorate Fondului de garantare a asiguraților de către asigurătorii prevăzuți la art. 3 din aceeași lege sunt următoarele:a) 2% pentru asigurări generale;b) 0,4% pentru asigurări de viață.(2) Pentru anul 2023, cota procentuală aferentă contribuției speciale prevăzute la art. 6 alin. (5)-(8) din Legea nr. 213/2015 datorate Fondului de garantare a asiguraților de către asigurătorii prevăzuți la art. 3 din aceeași lege este 5% pentru asigurări generale.(3) Cotele stabilite potrivit alin. (1) și (2) pentru contribuția permanentă și pentru contribuția specială se aplică asupra volumului de prime brute încasate începând cu data intrării în vigoare a prezentei norme și până la data de 31 decembrie 2023 din activitatea de asigurări directe, pe baza evidențelor contabile lunare, separat pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale și asigurări de viață.  +  Articolul 3(1) Pentru anul 2024, cotele procentuale prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2) se modifică după cum urmează:a) contribuția permanentă:(i) 4% pentru asigurări generale;(ii) 0,4% pentru asigurări de viață;b) contribuția specială pentru asigurări generale - 3%.(2) Cotele stabilite potrivit alin. (1) se aplică asupra volumului de prime brute încasate în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2024 din activitatea de asigurări directe, pe baza evidențelor contabile lunare, separat pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale și asigurări de viață.  +  Articolul 4(1) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 17/2015 privind cotele de contribuție datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 1 septembrie 2015, cu completările ulterioare.(2) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Nicu Marcu
    București, 15 iunie 2023.Nr. 25.-----