ORDIN nr. 2.008 din 12 februarie 2001 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor(actualizat până la data de 13 septembrie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 6 martie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 13 septembrie 2010, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 2.221 din 17 mai 2006; ORDINUL nr. 2.496 din 26 august 2010.Ministrul culturii şi cultelor,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi ale art. 77 alin. (2) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil,emite următorul ordin:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Ministrul culturii şi cultelor,Razvan Theodorescu  +  AnexăNORMA 12/02/2001