CUANTUM TOTAL din 8 iunie 2023publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
EMITENT
 • PARTIDE POLITICE - PARTIDUL NAȚIONAL SOCIALIST
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 iunie 2023   +  Situația cuantumului total al cotizațiilor primite în anul 2022Denumirea partidului politic: Partidul Național SocialistSediul partidului politic: București, sectorul 6, str. Chitila Triaj nr. 4
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeanăCuantumul total al cotizațiilor primite în luna ianuarieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna februarieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna martieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna aprilieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna maiCuantumul total al cotizațiilor primite în luna iunieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna iulieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna augustCuantumul total al cotizațiilor primite în luna septembrieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna octombrieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna noiembrieCuantumul total al cotizațiilor primite în luna decembrie
  1București----------1.7002.950
  Cuantumul total4.650
  Numele și prenumele reprezentantului legalIon Dumitru
  Semnătura 
  Data întocmirii30.05.2023
   +  Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2022 cotizații a căror valoare însumată depășește baremul de 10 salarii de bază minime brute pe țarăDenumirea partidului politic: Partidul Național SocialistSediul partidului politic: București, sectorul 6, str. Chitila Triaj nr. 4
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeană care a încasat cotizația^1)NumelePrenumeleCetățeniaValoarea cotizațieiData la care a fost plătită cotizația
  1----- 
  Cuantumul total0
  Numele și prenumele reprezentantului legalIon Dumitru
  Semnătura 
  Data întocmirii30.05.2023
  ^1) În cazul în care există membri care nu au plătit cotizații doar într-o organizație/filială și valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat cotizații de la respectivii membri.
   +  Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2022 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țarăDenumirea partidului politic: Partidul Național SocialistSediul partidului politic: București, sectorul 6, str. Chitila Triaj nr. 4
  Nr. crt.Organizația/Filiala județeană care a încasat donația^1NumelePrenumeleCetățeniaValoarea donațieiFelul donațieiData primirii donației
  1-------
  Cuantumul total0
  Numele și prenumele reprezentantului legalIon Dumitru
  Semnătura 
  Data întocmirii30.05.2023
  ^1 În cazul în care există persoane fizice care au făcut donații în mai multe organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat donațiile respective.
   +  Situația centralizată a cuantumurilor totale ale sumelor ce fac obiectul aportului financiar în asocierea cu formațiuni nepolitice în anul 2022Denumirea partidului politic: Partidul Național SocialistSediul partidului politic: București, sectorul 6, str. Chitila Triaj nr. 4
  Nr. crt.Denumirea formațiunii nepolitice asociateSediul formațiunii nepolitice asociateNaționalitatea formațiunii nepolitice asociateCodul unic de înregistrare al formațiunii nepolitice asociateValoarea aportului formațiunii nepolitice asociateData aportului
  1----- 
  Cuantumul total0
  Numele și prenumele reprezentantului legalIon Dumitru
  Semnătura 
  Data întocmirii30.05.2023
  -----