ORDIN nr. 472/1.693/733/2023privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea MAMAIA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului
EMITENT
 • MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI Nr. 472 din 21 februarie 2023
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 1.693 din 29 mai 2023
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 733 din 1 martie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 iunie 2023  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare, ministrul antreprenoriatului și turismului, ministrul finanțelor și ministrul muncii și solidarității sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea MAMAIA - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
   +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUIOperatorul economic MAMAIA - S.A.Sediul/Adresa: Mamaia, vila nr. 26, județul ConstanțaCod unic de înregistrare 1890659
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2023
  -----