HOTĂRÂRE nr. 529 din 31 mai 2023privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Secțiunea 3B Mihăiești-Suplacu de Barcău" din cadrul obiectivului de investiții de interes național "Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 iunie 2023  Având în vedere dispozițiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) și (1^1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar, necesar realizării drumului temporar, al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 3B Mihăiești-Suplacu de Barcău“ din cadrul obiectivului de investiții de interes național „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea“, conform proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 3B Mihăiești-Suplacu de Barcău“ din cadrul obiectivului de investiții de interes național „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea“, necesar realizării drumului temporar, aflate pe raza localității Marca din județul Sălaj, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), aflate pe raza localității Marca din județul Sălaj, proprietarii sau deținătorii acestora, așa cum rezultă din evidențele unităților administrativ-teritoriale, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în anexa nr. 2.(3) Se aproba lista imobilelor proprietate publică a statului, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 3.(4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de către expropriator aferente justelor despăgubiri pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar necesar realizării drumului temporar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 3B Mihăiești-Suplacu de Barcău“ din cadrul obiectivului de investiții de interes național „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea“ sunt în cuantum total de 236 mii lei și se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune - FC“.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziția proprietarilor/deținătorilor de imobile proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar necesar realizării drumului temporar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar necesar realizării drumului temporar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Planul de amplasament suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștința publică și prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condițiile legii.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 31 mai 2023.Nr. 529.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Amplasamentul suplimentar, necesar realizării drumului temporar, al lucrării
  de utilitate publică de interes național „Secțiunea 3B Mihăiești-Suplacu
  de Barcău“ din cadrul obiectivului de investiții de interes național
  „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea“
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul
  suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de
  utilitate publică de interes național „Secțiunea 3B Mihăiești-Suplacu
  de Barcău“ din cadrul obiectivului de investiții de interes național
  „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea“, aflate pe raza localității
  Marca din județul Sălaj, proprietarii sau deținătorii acestora,
  precum și sumele aferente justelor despăgubiri
  Nr. crt.JudețulUnitatea administrativ-teritorialăNumele și prenumele proprietarului/deținătorului imobiluluiTarlauaParcelaCategoria de folosințăExtravilan/IntravilanNumăr cadastral/Nr. topoNumăr carte funciarăSuprafață totală teren (mp)Suprafață de expropriat construcții(mp)/(ml)Suprafața de expropriat teren (mp)Valoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010(lei)
  012345678910111213
  1SălajMarcaCraciun Dragomir, Craciun TeodorGrad-ArabilIntravilan52685526854.903,00-3.89344.769,50
  2SălajMarcaBruchental GheorgheSfarauas-ArabilIntravilan52687526873.617,00-3.05635.144,00
  3SălajMarcaArdelean RomanSfarauas-ArabilIntravilan52690526903.852,00-3.15436.271,00
  4SălajMarcaArdelean DoinaSfarauas-ArabilIntravilan52692526922.096,00-1.52517.537,50
  5SălajMarcaCostrut DumitruSfarauas-ArabilIntravilan52694526941.791,00-1.15223.846,40
  6SălajMarcaCostrut Dumitru, Costrut MargaletaSfarauas-ArabilIntravilan52696526962.130,00-97020.079,00
  7SălajMarcaCostrut Pavel, Costrut Dumitru, Costrut Ioan, Costrut FlorianSfarauas-ArabilIntravilan52698526981.887,00-77616.063,20
  8SălajMarcaCostrut VasileSfarauasArabilIntravilan52701527012.054,00-59412.295,80
  9SălajMarcaZah GheorgheSfarauas-ArabilIntravilan52704527045.372,00-1.02021.114,00
  10SălajMarcaCiordas VasileSfarauas-ArabilIntravilan52707527074.103,00-351.207,50
  11SălajMarcaZdrite SabinaSfarauas-ArabilIntravilan52711527111.855,00-1444.968,00
  12SălajMarcaZdrite IoanSfarauas-ArabilIntravilan5271652716503,00-6207,00
  13SălajMarcaSchitul Nașterea Maicii Domnului(domeniu privat)--ArabilIntravilan52320523209.000,00-321.104,00
  14SălajMarcaUnitatea administrativ-teritorială comuna Marca*)(domeniu privat)Sfarauas-ArabilExtravilan5268352683378,00-3086,25
  15SălajMarcaCraciun Dragomir, Craciun TeodorGrad-ArabilExtravilan5268452684406,00-41117,88
  16SălajMarcaBruchental GheorgheSfarauas-ArabilExtravilan5268652686335,00-141405,38
  17SălajMarcaCostrut Pavel, Costrut Dumitru, Costrut Ioan, Costrut FlorianSfarauas-ArabilExtravilan5269752697120,00-720,13
  18SălajMarcaCostrut VasileSfarauas-ArabilExtravilan526995269984,00-1131,63
  19SălajMarcaZah GheorgheSfarauas-ArabilExtravilan5270252702317,00-52149,50
  20SălajMarcaCiordas VasileSfarauas-ArabilExtravilan5270652706280,00-2880,50
  21SălajMarcaButa Paul Timotei, Buta Emese Noemi--ArabilIntravilan52640526402.132,00-3103,50
  Total16.670235.601,67
  *) Pentru poziția nr. crt. 14, unde titularul dreptului de proprietate este unitatea administrativ-teritorială, terenul în cauză este la dispoziția comisiei de fond funciar, astfel cum reiese din evidențele unității administrativ-teritoriale.
   +  Anexa nr. 3
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate publică a statului situate pe amplasamentul
  suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de
  utilitate publică de interes național „Secțiunea 3B Mihăiești-Suplacu de
  Barcău“ din cadrul obiectivului de investiții de interes național
  „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea“
  Nr. crt.JudețulUnitatea administrativ-teritorialăDenumirea proprietarului/deținătorului dreptului de administrare a imobiluluiTarlauaParcelaNr. cad./topoNr. carte funciarăCategoria de folosințăIntravilan/ExtravilanSuprafață totală teren (mp)Suprafața de teren necesar a fi transferată(mp)
  01234567891011
  1SălajMarcaStatul român - în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.-809--Căi ferateExtravilan189.786,001.516,00
  2SălajMarcaStatul român - în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.-809--Căi ferateExtravilan189.786,0041,00
  TOTAL1.557,00
   +  Anexa nr. 4
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale,
  situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul
  de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național
  „Secțiunea 3B Mihăiești-Suplacu de Barcău“ din cadrul obiectivului de
  investiții de interes național „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea“
  Nr. crt.JudețulUnitatea administrativ-teritorialăDenumirea proprietarului/deținătorului dreptului de administrare a imobiluluiTarlauaParcelaNr. cad./topoNr. carte funciarăCategoria de folosințăIntravilan/ ExtravilanSuprafață totală teren (mp)Suprafața supusă transferului (mp)
  01234567891011
  1SălajMarcaUnitatea administrativ-teritorială comuna Marca-825/2--DrumExtravilan174,00174,00
  2SălajMarcaUnitatea administrativ-teritorială comuna Marca-825/2--DrumExtravilan248,00248,00
  3SălajMarcaUnitatea administrativ-teritorială comuna Marca-824--DrumIntravilan893,00893,00
  TOTAL1.315,00
  -----