LEGE nr. 157 din 30 mai 2023privind Ziua Sustenabilității în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 31 mai 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se declară ziua de 27 octombrie Ziua Sustenabilității.  +  Articolul 2(1) Cu prilejul Zilei Sustenabilității se pot organiza activități culturale, sociale și educaționale prin care să fie promovate bune practici în domeniul sustenabilității și să se evidențieze importanța aplicării principiilor dezvoltării durabile.(2) Autoritățile publice locale și centrale pot acorda sprijin material, financiar și logistic entităților care doresc să organizeze evenimente și acțiuni publice dedicate sărbătoririi sustenabilității.  +  Articolul 3Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune pot include în programele lor emisiuni dedicate promovării sustenabilității în toate domeniile care privesc viața oamenilor.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 30 mai 2023.Nr. 157.-----