HOTĂRÂRE nr. 506 din 24 mai 2023pentru aprobarea Strategiei naționale privind dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2023-2026
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 30 mai 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională privind dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2023-2026, denumită în continuare Strategia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Monitorizarea Strategiei și a realizării măsurilor prevăzute în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2023-2026, prevăzut în anexa care face parte integrantă din Strategie, se realizează la nivelul fiecărei autorități sau instituții publice responsabile, potrivit competențelor legale.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei,
  Flavius Constantin Nedelcea,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 506.  +  ANEXĂSTRATEGIA NAȚIONALĂprivind dezvoltarea pieței de capital din Româniapentru perioada 2023-2026