ORDIN nr. 4.325 din 29 mai 2023pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 4.759/2022 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2022-2023
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 30 mai 2023  Având în vedere: – prevederile art. 33 alin. (4) și ale art. 94 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 1.291/DGIP din 26.05.2023 referitor la proiectul de ordin de modificare a Ordinului ministrului educației nr. 4.759 din 22 august 2022 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2022-2023,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IArticolul 6 din Ordinul ministrului educației nr. 4.759/2022 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2022-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 30 august 2022, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 6Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea mai-iunie 2023:
  - înscrierea candidaților:29 mai-9 iunie 2023;
  - desfășurarea probelor de examen și afișarea rezultatelor finale:12-23 iunie 2023, conform planificării realizate de către fiecare unitate de învățământ liceal cu filieră tehnologică.
   +  Articolul IIDirecția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  București, 29 mai 2023.Nr. 4.325.------