ORDIN nr. 4.323 din 29 mai 2023pentru completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.460/2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 30 mai 2023    Având în vedere:– prevederile art. 77 alin. (6) și ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 1.292/DGIP din 26.05.2023 referitor la proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.460/2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/ clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IDupă articolul 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.460/2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 25 septembrie 2020, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1În anul școlar 2022-2023, înscrierea candidaților și susținerea examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică de către elevii claselor a XII-a cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și de către elevii claselor a XII-a cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către elevii claselor a XII-a cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, proveniți din învățământul liceal de stat și particular, se desfășoară în perioada 1 mai-23 iunie 2023.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației,
    Ligia Deca
    București, 29 mai 2023.Nr. 4.323.-----