DECIZIE nr. 143 din 30 mai 2023privind unele măsuri pentru exercitarea atribuțiilor președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 30 mai 2023  În temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Elena-Maria Sava, director general al Direcției generale inspecție și supraveghere teritorială a activităților miniere și a operațiunilor petroliere, exercită atribuțiile președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale până la numirea conducătorului instituției publice, în condițiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 30 mai 2023.Nr. 143.-----