DECIZIE nr. 139 din 30 mai 2023privind eliberarea doamnei Nicoleta-Mioara Cîrciumaru din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 30 mai 2023  Având în vedere Adresa Ministerului Finanțelor nr. 10.205 din 30 mai 2023, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.757 din 30 mai 2023,în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 18 alin. (4^1) din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICLa data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Nicoleta-Mioara Cîrciumaru se eliberează din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 30 mai 2023.Nr. 139.-----