DECIZIE nr. 138 din 30 mai 2023privind numirea domnului Valentin Vătăjelu în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 30 mai 2023  (la 08-06-2023, Titlul deciziei a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 138 din 30 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 08 iunie 2023 ) În temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 și al art. 31 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valentin Vătăjelu se numește în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, coordonator național pentru aderarea României la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii (VWP Visa Waiver Program). (la 08-06-2023, ARTICOLUL UNIC a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 138 din 30 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 08 iunie 2023 )
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 30 mai 2023.Nr. 138.-----