DECIZIE nr. 135 din 30 mai 2023pentru încetarea exercitării atribuțiilor de președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale de către domnul Sorin Călin Gal
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 30 mai 2023  Având în vedere Cererea domnului Sorin Călin Gal, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.753 din 30 mai 2023,în temeiul art. 29 și al art. 31 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICLa data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea atribuțiilor de președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale de către domnul Sorin Călin Gal.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 30 mai 2023.Nr. 135.------