HOTĂRÂRE nr. 258 din 22 februarie 2001privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 5 martie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 141 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2000 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 17 noiembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1STATUT 22/02/2001  +  Anexa 2    CASA NAŢIONALA DE PENSII Numărul maxim de posturi = 400ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE (exclusiv preşedintele)                               ┌─────────────┐                               │ PREŞEDINTE │                               └──────┬──────┘                                      │                            ┌─────────┴────────┐                            │ CONSILIUL │                            │ DE ADMINISTRAŢIE │                            └─────────┬────────┘                                      │                                ┌─────┴────┐                                │ SECRETAR │                                │ GENERAL │                                └─────┬────┘                                      │┌───────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐│ DIRECŢIA AUDIT ├─────────────┼─────────────┤ DIRECŢIA ECONOMICĂ, ││ INTERN ŞI CONTROL │ │ │ PATRIMONIU │└───────────────────────┘ │ │ ŞI INVESTIŢII │                                      │ └────────────────────────┘┌───────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐│ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ │ DIRECŢIA DE COMUNICARE,││ COMBATERE FRAUDA ├─────────────┼─────────────┤ RELAŢII INTERNAŢIONALE ││ ŞI EXECUTARE SILITĂ │ │ │ ŞI APLICARE ACORDURI │└───────────────────────┘ │ └────────────────────────┘┌───────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐│ DIRECŢIA ├─────────────┼─────────────┤ DIRECŢIA ││ JURIDICĂ ŞI CONTENCIOS│ │ │ RESURSE UMANE │└───────────────────────┘ │ └────────────────────────┘                                      │                                      │     ┌───────────────┬────────────────┼──────────────┬────────────────┐┌────┴────┐ ┌─────┴─────┐ ┌────┴──────┐ ┌────┴─────┐ ┌──────┴───────┐│ │ │ │ │ │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA ││ │ │ │ │ │ │ EVIDENTA │ │ DE EVIDENTA ││ DIRECŢIA│ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ŞI EMITERE│ │A ASIGURAŢILOR││ BUGET │ │METODOLOGIE│ │ TEHNOLOGIA│ │DOCUMENTE │ │ LA NIVEL ││ │ │ │ │INFORMATIEI│ │ DE PLATA │ │ NAŢIONAL ││ │ │ │ │ │ │ A BENE- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ FICIILOR │ │ │└─────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └──────────┘ └──────────────┘-------------