HOTĂRÂRE nr. 498 din 24 mai 2023privind modificarea descrierii tehnice și actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Teatrului Național "Marin Sorescu" din Craiova, precum și închirierea unor părți din acest imobil
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 25 mai 2023  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și art. 333 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 861 alin. (3) și art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea descrierii tehnice și actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a imobilului cu nr. MF 38136 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Teatrului Național „Marin Sorescu“ din Craiova, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă închirierea de către Teatrul Național „Marin Sorescu“ din Craiova a două spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Teatrului Național „Marin Sorescu“ din Craiova, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în scopul prestării de servicii de alimentație publică și amplasare aparat de cafea.  +  Articolul 3(1) Închirierea spațiilor prevăzute la art. 2 se va realiza prin licitație publică, în condițiile legii.(2) Se împuternicește Teatrul Național „Marin Sorescu“ din Craiova, instituție publică de cultură, aflată în subordinea Ministerului Culturii, în calitate de administrator al bunului imobil, să organizeze procedura de licitație publică pentru închirierea spațiilor prevăzute la art. 2.(3) Contractele de închiriere se încheie de către Teatrul Național „Marin Sorescu“ din Craiova pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire cu un an, prin act adițional.(4) Prețul minim pentru închirierea spațiilor prevăzute în anexa nr. 2 este de 17 euro/mp/lună, la cursul Băncii Naționale a României din ziua emiterii facturii lunare.  +  Articolul 4Chiria încasată, potrivit contractelor prevăzute la art. 3 alin. (3), se va vira la bugetul de stat.  +  Articolul 5Ministerul Culturii, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 498.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Teatrului Național „Marin Sorescu“ din Craiova, a cărui descriere tehnică
  se modifică și a cărui valoare de inventar se actualizează
  1. Ordonator principal de credite4192812Ministerul Culturii
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terțiar de credite4417168Teatrul Național „Marin Sorescu“ din Craiova
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale subordonate ordonatorului principal
  Nr. MFCodul de clasificațieDenumirea bunului imobilDatele de identificareAnul dobândiriiValoarea bunului imobil înscrisă în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei)Valoarea de inventar a bunului imobil actualizată (lei)
  Descrierea tehnicăVecinătățiAdresa
  381368.24.05Clădirea Teatrului Național „Marin Sorescu“ din Craiova C1 - Clădire Teatrul Național „Marin Sorescu“ cu regim de înălțime S1-S2 + P + 2E, cu Sc = 5.721 mp; subsol 1 cu Sc = 1.304,54 mp, subsol 2 cu Su = 4.482,96 mp; parter cu Su = 3.664,58 mp, 2 balcoane cu St = 72,94 mp și 2 terase cu St = 263,72 mp; etaj 1 cu Sc = 2.369,02 mp, 3 balcoane cu St = 58,84 mp, 2 terase cu St = 312,54 mp; etaj 2 cu Su = 1.192,89 mp și 2 balcoane cu St = 77,04 mp și camera cu S = 48,96 mp CF nr. 212048 - C1 N - calea București S - str. Al. I. Cuza V - bloc Lumea Copiilor E - UniversitateaȚara: România județul: Dolj, municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 11197332.708.38535.991.689,17
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a spațiilor dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea
  Teatrului Național „Marin Sorescu“ din Craiova, care vor fi închiriate
  1. Ordonator principal de credite4192812Ministerul Culturii
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terțiar de credite4417168Teatrul Național „Marin Sorescu“ din Craiova
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale subordonate ordonatorului principal
  Nr. M.F.Codul de clasificațieDenumirea bunului imobilDescrierea tehnicăAdresaCaracteristicile spațiului care se închiriazăValoarea justă a spațiului care face obiectul închirierii (lei)Valoarea de inventar a imobilului (lei)
  Suprafața care se închiriazăDestinația
  381368.24.05Clădirea Teatrului Național „Marin Sorescu“ din CraiovaC1 - Clădire Teatrul Național „Marin Sorescu“ cu regim de înălțime S1-S2 + P + 2E, cu Sc = 5.721 mp; subsol 1 cu Sc = 1.304,54 mp, subsol 2 cu Su = 4.482,96 mp; parter cu Su = 3.664,58 mp, 2 balcoane cu St = 72,94 mp și 2 terase cu St = 263,72 mp; etaj 1 cu Sc = 2.369,02 mp, 3 balcoane cu St = 58,84 mp, 2 terase cu St = 312,54 mp; etaj 2 cu Su = 1.192,89 mp și 2 balcoane cu St = 77,04 mp și camera cu S = 48,96 mp CF nr. 212048 - C1Țara: România județul: Dolj, municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 11S = 6 mp, zona de nord a Foaierului Teatrului, la parterPrestări servicii de alimentație publică11.749,835.991.689,17
  381368.24.05Clădirea Teatrului Național „Marin Sorescu“ din CraiovaC1 - Clădire Teatrul Național „Marin Sorescu“ cu regim de înălțime S1-S2 + P + 2E, cu Sc = 5.721 mp; subsol 1 cu Sc = 1.304,54 mp, subsol 2 cu Su = 4.482,96 mp; parter cu Su = 3.664,58 mp, 2 balcoane cu St = 72,94 mp și 2 terase cu St = 263,72 mp; etaj 1 cu Sc = 2.369,02 mp, 3 balcoane cu St = 58,84 mp, 2 terase cu St = 312,54 mp; etaj 2 cu Su = 1.192,89 mp și 2 balcoane cu St = 77,04 mp și camera cu S = 48,96 mp CF nr. 212048 - C1Țara: România județul: Dolj, municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 11S = 1 mp, zona de nord a teatrului, la etajul 1Amplasare aparat de cafea1.958,3035.991.689,17
  ------