DECIZIE nr. 130 din 25 mai 2023privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Darius-Georgel Vodă a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 mai 2023  Având în vedere Adresa Ministerului Antreprenoriatului și Turismului nr. 1.631 din 9 mai 2023, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.269 din 11 mai 2022, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 24.025/2023,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data de 8 iulie 2023, domnul Darius-Georgel Vodă, director grad II al Direcției mediul de afaceri din cadrul Direcției generale antreprenoriat și programe de finanțare, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului pentru o perioadă de 6 luni.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 25 mai 2023.Nr. 130.-----