DECIZIE nr. 129 din 25 mai 2023privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 mai 2023  Având în vedere Adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 3.453/MIB din 11.05.2023, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/17.785/MN din 12.05.2023, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 23.966/2023,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data de 29 iunie 2023, doamna Cecilia Văduva, consilier, clasa I, grad profesional superior la Direcția generală program dezvoltare durabilă, Direcția management financiar, Serviciul închidere programe, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru o perioadă de 6 luni.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 25 mai 2023.Nr. 129.-----