DECRET nr. 763 din 24 mai 2023privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 mai 2023  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 543/2001, cu modificările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului apărării naționale,cu prilejul aniversării a 30 de ani de la înființarea Programului de parteneriat statal, în semn de înaltă apreciere a profesionalismului și devotamentului față de dezvoltarea cooperării bilaterale dintre România și Statele Unite ale Americii,Președintele României decretează:  +  ARTICOL UNICSe conferă Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn de pace, pentru militari, doamnei general-maior Sheryl E. Gordon.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 24 mai 2023.Nr. 763.-----