HOTĂRÂRE nr. 503 din 24 mai 2023privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației din localitatea Aninoasa, județul Hunedoara, afectată de seisme
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 25 mai 2023  Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 9/2023 privind propunerea de scoatere de la rezervele de stat a unor construcții ușoare din elemente modulate, pentru a fi puse la dispoziția familiilor ale căror imobile situate în orașul Aninoasa din județul Hunedoara au fost afectate de seisme, precum și dispozițiile art. 20 lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4^1 alin. 1, art. 5 alin. 1 lit. a) și alin. 3 și art. 8 alin. 3 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă scoaterea din rezervele de stat și acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, a unor cantități de produse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 943.125 lei, exclusiv TVA, pentru protecția populației din localitatea Aninoasa, județul Hunedoara, afectată de seisme.(2) Transportul produselor până la locul de destinație indicat de Instituția Prefectului - Județul Hunedoara se efectuează cu mijloace de transport puse la dispoziție de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.(3) Distribuirea ajutorului prevăzut la alin. (1) se realizează de comitetul județean pentru situații de urgență prin grija Instituției Prefectului - Județul Hunedoara.  +  Articolul 2Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale scade din gestiune, la prețurile de înregistrare, prin debitarea contului 6890100 „Cheltuieli privind rezerva de stat“, cantitățile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, cu datele din avizele de expediție și procesele-verbale de predare-primire semnate de persoanele împuternicite desemnate de Instituția Prefectului - Județul Hunedoara.  +  Articolul 3Cheltuielile pentru intervenția operativă privind transportul, precum și orice alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acțiunii de livrare a produselor, prevăzute la art. 1 alin. (1), se suportă din veniturile proprii ale Activității pentru intervenții operative și reîntregirea stocurilor diminuate, înființată pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și pe lângă fiecare unitate teritorială, conform art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014 privind înființarea pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și pe lângă fiecare unitate teritorială a unor activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Documentele justificative privind distribuirea produselor se păstrează la Instituția Prefectului - Județul Hunedoara, în vederea punerii lor la dispoziția organelor de control abilitate.(2) După restabilirea stării de normalitate, produsele rămân la dispoziția Instituției Prefectului - Județul Hunedoara și urmează a fi folosite pentru protecția populației afectate, în cazul apariției altor situații de urgență pe raza județului ori în proximitatea acestuia, cu menținerea destinației produselor acordate ca ajutor umanitar intern de urgență, cu titlu gratuit, din rezervele de stat.  +  Articolul 5Fondurile necesare reîntregirii stocurilor rezervă de stat diminuate cu cantitățile prevăzute în anexă se asigură:a) de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, în limita sumei de 1.024.500,75 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, pentru nr. crt. 1 și 2;b) din veniturile proprii ale Activității pentru intervenții operative și reîntregirea stocurilor diminuate, înființată pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și pe lângă fiecare unitate teritorială, în limita sumei de 97.818 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, conform art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru cantitățile prevăzute la nr. crt. 3-6, în cadrul programului pentru constituirea și reîntregirea stocurilor rezervă de stat, elaborat pe surse de finanțare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale,
  Georgian Pop
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 503.  +  ANEXĂ
  LISTA
  produselor scoase din rezervele de stat și acordate, ca ajutoare
  umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației
  din localitatea Aninoasa, județul Hunedoara, afectată de seisme
  Nr. crt.ProdusulU.M.CantitateaValoarea fără TVA (lei)Valoarea cu TVA (lei)
  012345
  1.Construcție ușoară din elemente modulate dotată cu aerotermăbuc.25595.125,00708.198,75
  2.Construcție ușoară din elemente modulate dotată cu grup sanitarbuc.3265.800,00316.302,00
  3.Paturibuc.10030.000,0035.700,00
  4.Saltele patbuc.10021.200,0025.228,00
  5.Păturibuc.10018.000,0021.420,00
  6.Cearșafuri patbuc.20013.000,0015.470,00
  TOTAL GENERAL943.125,001.122.319,00
  -----