HOTĂRÂRE nr. 501 din 24 mai 2023privind actualizarea descrierii tehnice a unor drumuri forestiere, precum și trecerea cu titlu gratuit a acestora și a terenurilor aferente din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bistra, județul Maramureș
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 25 mai 2023  Având în vedere art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 alin. (1) și art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unui drum forestier și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările și completările ulterioare, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 288 și 292 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea descrierii tehnice a unor drumuri forestiere aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bistra, județul Maramureș, în scopul întreținerii, reabilitării și modernizării acestora.  +  Articolul 3(1) Se aprobă trecerea, cu titlu gratuit, a terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 2 din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bistra, județul Maramureș, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, în scopul întreținerii, reabilitării și modernizării acestora. (2) Pentru terenurile aferente drumurilor forestiere prevăzute la alin. (1) și pentru drumurile forestiere prevăzute la art. 2, Consiliul Local al Comunei Bistra asigură respectarea regimului silvic potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) și (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările și completările ulterioare.(3) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin structurile teritoriale competente, are responsabilitatea de a monitoriza respectarea prevederilor alin. (2).  +  Articolul 4Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 2 și a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 3 alin. (1) se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea art. 5 din Normele metodologice referitoare la criteriile și modalitățile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1.019/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 23 septembrie 2019.  +  Articolul 5Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, prin radierea pozițiilor MF nr. 148509, 148510, 148489, 148490, 148499, 2782, 148493, 148481 și modificarea poziției MF nr. 1364.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 501.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale drumurilor forestiere aflate în domeniul public al statului și în administrarea
  Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pentru care se actualizează descrierea tehnică
  Nr. crt.Nr. MFCodul de clasificațieDenumireaDatele de identificare ale drumurilor forestiere aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva anterioare actualizăriiDatele de identificare ale drumurilor forestiere aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pentru care se actualizează descrierea tehnicăValoarea(lei)Situația juridică actuală a bunului
  01234567
  11485098.04.04DAFTopoleu 1Lungime - kmSuprafață - haCF -Lungime = 1,0 kmSuprafață = 0,60 haCF 5041533.528În administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120
  21485108.04.04DAFTopoleu 2Lungime - kmSuprafață - haCF -Lungime = 1,4 kmSuprafață = 0,84 haCF 5041764.682În administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120
  31484898.04.04DAFHlubochei 1Lungime - kmSuprafață - haCF -Lungime = 2,0 kmSuprafață = 1,2 haCF 5041384.320În administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120
  41484908.04.04DAF Hlubochei 2Lungime - kmSuprafață - haCF -Lungime = 1,4 kmSuprafață = 0,87 haCF 5041889.103În administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120
  51484998.04.04DAFPetrova-TomnaticLungime - kmSuprafață - haCF -Lungime = 2,7 kmSuprafață = 1,62 haCF 5042067.761În administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120
  627828.04.04DAFHutiuteancaLungime - kmSuprafață - haCF -Lungime = 4,1 kmSuprafață = 2,46 haCF 50419359.004În administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120
  71484938.04.04DAFLuheiLungime - kmSuprafață - haCF -Lungime = 5,3 kmSuprafață = 3,128 haCF 50421, CF 50422226.612În administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120
  81484818.04.04DAFBilcaLungime - kmSuprafață - haCF -Lungime = 1,2 kmSuprafață = 0,72 haCF 5041471.778În administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120
  Total996.788
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului și din administrarea
  Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bistra, județul Maramureș
  Nr. crt.Denumirea drumului forestierCodul de clasificațieIndicativul drumului în amenajamentul silvicLungime- km -Persoana juridică de la care trece bunul imobilPersoana juridică la care trece bunul imobilNr. de inventar MFValoarea de inventar MF- lei -Valoarea de inventar cu care se transmite bunul- lei -Cartea funciară
  012345678910
  1DAFTopoleu 18.04.04UP I, ua 242D parțial Ocolul Silvic Poieni1,0Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 369500014850933.52833.528CF 50415
  2DAFTopoleu 28.04.04UP I, ua 242D parțial Ocolul Silvic Poieni1,4Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 369500014851064.68264.682CF 50417
  3DAFHlubochei 18.04.04UP I, ua 243D parțial Ocolul Silvic Poieni2,0Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 369500014848984.32084.320CF 50413
  4DAF Hlubochei 28.04.04UP I, ua 243D parțial Ocolul Silvic Poieni1,4Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 369500014849089.10389.103CF 50418
  5DAFPetrova-Tomnatic8.04.04UP I, ua 248D Ocolul Silvic Poieni2,7Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 369500014849967.76167.761CF 50420
  6DAFHutiuteanca8.04.04UP I, ua 247D parțial Ocolul Silvic Poieni4,1Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 36950002782359.004359.004CF 50419
  7DAFLuhei8.04.04UP I, ua 244D Ocolul Silvic Poieni5,3Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 3695000148493226.612226.612CF 50421, CF 50422
  8DAFBilca8.04.04UP I, ua 249D Ocolul Silvic Poieni1,2Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 369500014848171.77871.778CF 50414
  Total996.788996.788
   +  Anexa nr. 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public
  al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  în domeniul public al comunei Bistra, județul Maramureș
  Nr. crt.Amplasamentul terenuluiCodul de clasificațiePersoana juridică de la care trece cu titlu gratuit bunul imobilPersoana juridică la care trece cu titlu gratuit bunul imobilLocalizarea terenului în cadastrul forestier și în cadastrul generalSuprafața- ha -Nr. de inventar MFSituația juridică(actuală)
  012345678
  1Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 36950008.04.02Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 3695000UP I, ua 242D parțialOcolul Silvic PoieniCF 504150,601364parțialÎn administrarea RNP - Romsilva, potrivit Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic
  2Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 36950008.04.02Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 3695000UP I, ua 242D parțialOcolul Silvic PoieniCF 504170,841364parțialÎn administrarea RNP - Romsilva, potrivit Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic
  3Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 36950008.04.02Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 3695000UP I, ua 243D parțialOcolul Silvic PoieniCF 504131,201364parțialÎn administrarea RNP - Romsilva, potrivit Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic
  4Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 36950008.04.02Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 3695000UP I, ua 243D parțialOcolul Silvic PoieniCF 504180,871364parțialÎn administrarea RNP - Romsilva, potrivit Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic
  5Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 36950008.04.02Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 3695000UP I, ua 248D Ocolul Silvic PoieniCF 504201,621364parțialÎn administrarea RNP - Romsilva, potrivit Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic
  6Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 36950008.04.02Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 3695000UP I, ua 247D parțialOcolul Silvic PoieniCF 504192,461364parțialÎn administrarea RNP - Romsilva, potrivit Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic
  7Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 36950008.04.02Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 3695000UP I, ua 244D Ocolul Silvic PoieniCF 50421, CF 504223,1281364parțialÎn administrarea RNP - Romsilva, potrivit Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic
  8Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 36950008.04.02Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - RomsilvaCUI 1590120Comuna Bistra, județul MaramureșCUI 3695000UP I, ua 249DOcolul Silvic PoieniCF 504140,721364parțialÎn administrarea RNP - Romsilva, potrivit Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic
  -----