HOTĂRÂRE nr. 500 din 24 mai 2023privind actualizarea datelor tehnice ale unui imobil din administrarea Ministerului Sportului, revocarea dreptului de folosință gratuită al Clubului Sportiv "Rugby Club Farul" Constanța asupra bunului imobil, precum și modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 25 mai 2023  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 869 și art. 874 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 288 și art. 350 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea datelor tehnice ale unui imobil înscris la poziția MF 100894, cuprins în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, din administrarea Ministerului Sportului, ca urmare a înscrierii bunului în cartea funciară nr. 249437 Constanța, în condițiile legii, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă revocarea dreptului de folosință gratuită al Clubului Sportiv „Rugby Club Farul“ Constanța asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Sportului, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.155/2002 privind darea în folosința gratuită Clubului Sportiv „Rugby Club Farul“ Constanța a imobilului Complex Stadion „C.S. Farul“, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului.  +  Articolul 3(1) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la art. 2 asupra căruia se revocă dreptul de folosință gratuită al Clubului Sportiv „Rugby Club Farul“ sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Sportului a imobilului prevăzut la art. 1 și înscrierea acestuia în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Ministerul Sportului își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și de cadastru și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul sportului,
  Novák Carol-Eduard
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 500.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc
  domeniul public al statului, care își modifică caracteristicile tehnice,
  ca urmare a reevaluării și a înscrierii în cartea funciară
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumirea imobiluluiLocul unde este situat bunul imobilAdministratorulDescrierea tehnică din inventarul centralizatValoarea din inventarul centralizat (în lei)Caracteristicile tehnice actualizate
  1008948.29.06Stadion CS „Farul“Municipiul Constanța, Str. Primăverii nr. 2, județul ConstanțaStatul român, în administrarea Ministerului Sportului CUI: 26604620Suprafață teren 16.412,45 mp Suprafață construită 480 mp și anexe 145,62 mp C.F. nr. 249437539.603.765Teren cu suprafața de 16.412,45 mp din acte și 16.278 mp din măsurători și următoarele construcții: C1 - cămin pentru sportivi, P+1, cu suprafață construită la sol de 353,25 mp; C2 - tribună oficială cu suprafață construită la sol de 127 mp; C3, C4, C5 și C6 - anexe cu suprafață construită totală de 145,62 mp. Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.155/2002 și C.F. nr. 249437
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în administrarea Ministerului Sportului asupra căruia se revocă
  dreptul de folosință gratuită al Clubului Sportiv „Rugby Club Farul“
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumirea imobiluluiLocul unde este situat bunul imobilPersoana juridică care are în administrare bunul imobilPersoana juridică căreia i se revocă dreptul de folosință gratuită asupra bunului imobilCaracteristicile tehnice ale bunului imobilValoarea de inventar a imobilului (lei)
  1008948.29.06Stadion CS „Farul“Municipiul Constanța, Str. Primăverii nr. 2, județul ConstanțaStatul român, în administrarea Ministerului Sportului CUI: 26604620Clubul Sportiv „Rugby Club Farul“ Constanța CUI: 14705281Teren cu suprafața de 16.412,45 mp din acte și 16.278 mp din măsurători și următoarele construcții: C1 - cămin pentru sportivi, P+1, cu suprafață construită la sol de 353,25 mp; C2 - tribună oficială cu suprafață construită la sol de 127 mp; C3, C4, C5 și C6 - anexe cu suprafață construită totală de 145,62 mp Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.155/2002 și C.F. nr. 249437539.603.765
  -----