HOTĂRÂRE nr. 499 din 24 mai 2023pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 882/2022 privind înființarea Complexului Sportiv Național "Arcul de Triumf" București, precum și declararea lui ca bun de interes public național
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 25 mai 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 882/2022 privind înființarea Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf“ București, precum și declararea lui ca bun de interes public național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 12 iulie 2022, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Complexul Sportiv Național «Arcul de Triumf» funcționează cu un număr de 55 de posturi de personal contractual și este condus de un director, ajutat de un director adjunct, numiți în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul sportului,
  Novák Carol-Eduard
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 24 mai 2023.Nr. 499.