HOTĂRÂRE nr. 496 din 24 mai 2023privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile reprezentând teren, în suprafață totală de 830 mp, trecute în domeniul public al statului, precum și darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării obiectivului de investiție de utilitate publică de interes național "Amenajare pasaj pietonal subteran - Primăria Comarnic"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288, 293, 297 și 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor imobile reprezentând teren, în suprafață totală de 830 mp, trecute în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Comarnic nr. 137 din data de 13 decembrie 2022, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) se declară ca bunuri de interes public național și sunt destinate desfășurării activităților specifice Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, derulate în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale legale.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între reprezentanții orașului Comarnic, județul Prahova, și ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor și Infrastructurii împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificarea anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 496.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile reprezentând teren, în suprafață totală de 830 mp, care se înscriu în inventarul centralizat
  al bunurilor din domeniul public al statului și care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,
  în vederea realizării obiectivului de investiție de utilitate publică de interes național „Amenajare pasaj pietonal subteran - Primăria Comarnic“
  Nr. crt.Nr. MFCodul de clasificațieDenumireaDescrierea tehnicăAdresaPersoana juridică de la care se transmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se dă în administrare terenulValoarea de inventar a terenului(lei)
  1.Se va atribui.Teren„Amenajare pasaj pietonal subteran Primăria Comarnic“Suprafață teren: 456 mpCategorie de folosință: DRCarte funciară: 26186, ComarnicLocalitatea Comarnic, județul PrahovaPrimăria Comarnic(CUI 2845761)Ministerul Transporturilor și Infrastructurii(CUI 13633330)11.108,63
  2.Se va atribui.Teren„Amenajare pasaj pietonal subteran Primăria Comarnic“Suprafață teren: 203 mpCategorie de folosință: DRCarte funciară: 26179, ComarnicLocalitatea Comarnic, județul PrahovaPrimăria Comarnic(CUI 2845761)Ministerul Transporturilor și Infrastructurii(CUI 13633330)4.945,29
  3.Se va atribui.Teren„Amenajare pasaj pietonal subteran Primăria Comarnic“Suprafață teren: 100 mp Categorie de folosință: DR Carte funciară: 26300, ComarnicLocalitatea Comarnic, județul PrahovaPrimăria Comarnic (CUI 2845761)Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (CUI 13633330)2.436,10
  4.Se va atribui.Teren „Amenajare pasaj pietonal subteran Primăria Comarnic“Suprafață teren: 71 mp Categorie de folosință: DR Carte funciară: 26299, ComarnicLocalitatea Comarnic, județul PrahovaPrimăria Comarnic (CUI 2845761)Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (CUI 13633330)1.729,63
  -----